Ako môžu smart chladničky zmierniť klimatické zmeny?

smart chladničky

Zariadenia na chladenie či mrazenie potravín sú jedným z najväčších producentov látok, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu našej planéty, smart chladničky by to však mohli zmeniť.

Smart chladničky neprodukujú nebezpečné látky

V súvislosti s klimatickými zmenami a ich spomaľovaním sa často spomína najmä využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie nebezpečných emisií v ovzduší. Mnohých však možno prekvapí, že chladiarenský priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví, ktoré má skutočný vplyv na klimatické zmeny. Problém súčasných chladničiek spočíva najmä v tom, že využívajú chemikálie, narušujúce ozónovú vrstvu a produkujú látky ako chlórfluorované uhľovodíky (CFC) či fluorované uhľovodíky (HFC). Na rozdiel od iných spotrebičov v našej domácnosti sú navyše zapnuté 24 hodín denne po celý rok. V súčasnosti sa preto objavuje viacero možností ako si s týmto problémom poradiť. Jednou z možností sú aj smart chladničky.

Čo dokážu smart chladničky?

Ďalšou dôležitou témou, ktorá sa dotýka klimatických zmien je spôsob získavania, využívanie a manažment elektrickej energie. Znižovanie spotreby elektriny je jednou z ďalších možností ako tieto klimatické zmeny sčasti spomaliť. Preto sú spotrebiče určené pre inteligentnú domácnosť energeticky efektívne, čím nielen šetria životné prostredie, ale aj znižujú náklady. I keď niektorí namietajú, že smart chladničky prinesú do života iba viac displejov, inteligentná chladnička sa dokáže naučiť zvyky majiteľa a pracovať v čase, keď je to najviac efektívne. Okrem toho dokážu optimalizovať vnútorné procesy napríklad využívaním energie v čase, keď je menší dopyt a tým pádom aj nižšia cena. V praxi to znamená, že inteligentná chladnička sa na pár minút či hodín automaticky vypne, aby mohla vykonať energeticky intenzívne činnosti práve v čase mimo špičky.

smart chladničky

Ako môžu smart chladničky zmierniť klimatické zmeny?

Podľa správy Národného laboratória pre obnoviteľnú energiu z roku 2013 sa dá vďaka tejto funkcii ušetriť asi 1,6- 3,2 eura za mesiac. To možno nie je suma, kvôli ktorej sa oplatí zadovážiť novú chladničku do domácnosti. Ak by ich však využívali veľké supermarkety, ktoré majú desiatky až stovky chladiacich a mraziacich zariadení, mohli by smart chladničky aj v mnohých iných priemyselných odvetviach skutočne priniesť zmenu. V októbri 2016 sa kvôli problematike látok HCF látok v Rwande stretli zástupcovia 170 krajín. Dohodli sa, že sa od roku 2019 postupne začne s obmedzovaním HCF látok v bohatších krajinách sveta a postupne by mali na celom svete do roku 2028 úplne vymiznúť. Podľa amerického environmentalistu Paul Hawkena by dokonca mohli zmeny v chladiarenskom priemysle dokonca do roku 2050 ušetriť až 89,74 gigaton CO2, čo predstavuje najvýznamnejšie riešenie globálneho otepľovania.

Zdroj:

https://www.greenamerica.org

Zdieľajte:   Facebooktwittermail