Ako môže úspešne fungovať energeticky samostatná obec?

energeticky samostatná obec

Projekt ESO (Energeticky samostatná obec) Kněžice bol spustený v roku 2000 a vznikol za účelom centrálneho vykurovania obce, výroby elektriny, náhrady kanalizácie spolu s ČOV a úspešne funguje zároveň ako projekt, v rámci ktorého sa spracovávajú rôzne biologicko-rozložiteľné odpady.  

Projekt Energeticky samostatná obec Kněžice

Celý projekt sa skladá z odpadkovej bioplynovej stanice (BPS), kotolne na biomasu a z teplovodov s diaľkou takmer 6 km. Okrem toho však ponúka možnosti pre vybudovanie lokálnej distribučnej sústavy na rozvody elektrickej energie. Vďaka tomu bude môcť obec predávať energiu, rovnako ako teplo, priamo svojim obyvateľom. Starosta obce Milan Kazda uviedol, že príprava projektu bola náročná. Prostredníctvom komunikácie s obyvateľmi sa snažili o to, aby projekt riešil čo najviac problémov obce a zapadal do celkovej koncepcie. Uprednostnili sa finančne návratné projekty, ktoré boli sčasti dotované a ako prvú si obec v rámci programu LEADER + zakúpila peletizačnú linku na výrobu peliet z rastlinných odpadov z čističiek a sušičiek obilia v cene 1 milión českých korún. (takmer 39-tisíc eur). Tento projekt mal návratnosť 5 rokov.

energeticky samostatná obec

Ako začínala energeticky samostatná obec?

Pred spustením projektu ESO Energeticky samostatná obec Kněžice s vtedajším rozpočtom necelých 6 miliónov korún (viac než 23-tisíc eur) spustila projekt domu s opatrovateľskou službou za 19,5 milióna korún (asi 754-tisíc eur) s návratnosťou investície asi 12 rokov. Vďaka realizácii dvoch úspešných projektov došlo k navýšeniu príjmov obce. To bolo zároveň pozitívnym impulzom pre banky v čase keď obec žiadala o 42-miliónový úver (viac než 1,5 milióna eur). Projekt ESO bol od začiatku nastavený ako samofinancovateľný projekt, minimálne závislý od rozpočtu obce. Dôležitou časťou bolo spracovanie projektovej dokumentácie a komunikácia medzi projektantami, obyvateľmi aj zástupcami obce. Bolo totiž potrebné vysvetliť obyvateľom výhody tohto riešenia a nutnosť spoločnej cesty. Obec by totiž bez záujmu obyvateľov nemala šancu dielo realizovať. Obci sa podarilo osloviť 126 záujemcov o napojenie na teplovody a vďaka tomu zažiadala o dotáciu, ktorá bola v roku 2004 akceptovaná. Zvíťazil variant BPS s elektrickým výkonom 330 kW, kotlom na spaľovanie veľkých balíkov s výkonom 800 kW a kotlom na štiepku so 400 kW.

energeticky samostatná obec  energeticky samostatná obec

Ako funguje energeticky samostatná obec?

Zariadenie BPS má za úlohu využiť odpady z blízkeho okolia, premeniť ich na bioplyn a pomocou kogeneračnej jednotky vyrobiť elektrickú energiu a teplo. Škála odpadov je široká, až 27 druhov, pričom majú rôzny energetický potenciál a preto je celkové riadenie procesu velmi náročné. Dôležitým faktorom je to, že BPS spracuje obsahy žúmp a nahradzuje tak kanalizáciu a ČOV. Ročne sa tak vyrobí asi  2700 MWh, do siete sa dodá 2200 MWh elektrických a predá sa 2160 MWh tepelných. Od spustenia roku 2006 sú v obci klasické, dymiace komíny skôr výnimkou a majitelia takýchto nehnuteľností používajú ako palivo najmä drevo. Uhlie je tak v podstate vytesnené, čo bol cieľ projektu. Energeticky samostatná obec má do systému napojených viac ako 90% trvalo žijúcich obyvateľov a 18 rekreačných chalúp. Projekt okrem toho zamestnal 5 obyvateľov obce a finančné toky (od roku 2006 ide o viac ako 20 miliónov korún, teda asi 77-tisíc eur za predaj tepla) zostávajú v regióne.

Zdroj:

http://pro-energy.cz

https://www.asb-portal.cz

Zdieľajte:   Facebooktwittermail