12 grafov, ktoré popisujú globálny prechod na čistú energiu (1. časť)

globálny prechod na čistú energiu

Aj napriek veľkej snahe sa zdá, že bude veľmi ťažké zmierniť, či dokonca zastaviť čoraz výraznejšie klimatické zmeny. Ako pokračuje globálny prechod na čistú energiu, ktorý je jednou z kľúčových oblastí?

Nie je žiadnou novinkou, že sa naša planéta čoraz rýchlejšie otepľuje. V reakcii na to sa ľudstvo snaží využívať čoraz viac energie z obnoviteľných zdrojov. Ako takýto globálny prechod na čistú energiu postupuje? Začiatkom leta vydala medzinárodná agentúra pre budúcnosť energetickej udržateľnosti REN21 podrobnú každoročnú správu, ktorá sa zameriava na rast rôznych zdrojov energie, toky investícií do čistej energie či svetový progres v oblasti cieľov udržateľnosti. V prvej časti Vám prinášame zistenia, ktoré sú zobrazené v prehľadných grafoch.

Obnoviteľné zdroje v energetickom sektore napredujú

Dobrou správou je, že globálny prechod na čistú energiu je v tomto momente prakticky nezastaviteľný a nezvratný. Celosvetovo sa za posledné štyri roky nainštalovali zariadenia pre získavanie energie z obnoviteľných zdrojov s vyšším výkonom, než poskytnú fosílne a jadrové zdroje dokopy.

globálny prechod na čistú energiu

V energetickom sektore vedie solárna fotovoltaika

Ako vidno v grafe, rast pridaného výkonu vetra a bioenergetiky je pomerne stabilný a podiel energie z vody mierne klesá. Kľúčovým zdrojom rastu obnoviteľných zdrojov sú solárne fotovoltaické panely (PV). Z pridaného výkonu zariadení, produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov tvorila v roku 2018 až 55% fotovoltaika, čo predstavuje asi 100 GW. Globálny prechod na čistú energiu sa teda spolieha najmä na pokračovanie tohto trendu.

globálny prechod na čistú energiu

Čína je solárnym lídrom

Prečo v globálnom meradle stúpa najmä slnečná energia? Dôvodom je hlavne Čína. Okrem toho môžeme vidieť rapídny nárast využívania solárnej energie v USA, Japonsku a Indii. Z európskych krajín vedie Nemecko.

globálny prechod na čistú energiu

Čína je globálnym lídrom

Čo sa týka energie, Čína je lídrom takmer v akejkoľvek kategórii. Táto krajina bola zodpovedná za 32% globálnych investícií do obnoviteľných zdrojov za rok 2018. Je teda lídrom v oblasti investícií, v objeme nainštalovaného výkonu, rovnako ako v oblasti hydroenergie a veternej energie.

globálny prechod na čistú energiu

Obnoviteľné zdroje energie začínajú byť v energetickom sektore viditeľné

Všetky spomínané investície a navyšovanie výkonu začínajú prinášať výsledky. Obnoviteľné zdroje reprezentujú viac než tretinu celosvetového energetického výkonu a pochádza z nich viac než 26% celosvetovo vyprodukovanej elektrickej energie.

globálny prechod na čistú energiu

Solárna energia vytvára najviac pracovných príležitostí

Globálny prechod na čistú energiu mení aj politicko-ekonomický aspekt. Priemysel solárnej energie totiž vytvára najviac nových pracovných príležitostí. I keď z hľadiska výkonu vedie veterná energia, solárne zariadenia vyžadujú viac odborných skúseností a údržby.

globálny prechod na čistú energiu

Pokračovanie článku tu: https://www.setri.sk/12-grafov-ktore-popisuju-globalny-prechod-na-cistu-energiu-2-cast/

Zdroj:

http://www.ren21.net

https://www.vox.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail