Zdroje obnoviteľnej energie: dosiahne Európska únia svoj ambiciózny cieľ?

globálny prechod na čistú energiu

Zdroje obnoviteľnej energie momentálne v EÚ produkujú 30% celkového množstva elektrickej energie, podarí sa však splniť stanovené ciele do roku 2030?

Obnoviteľné zdroje energie zaznamenali pokrok

Využívanie obnoviteľných zdrojov v Európskej únii sa od roku 2000 zvýšilo o 12% a momentálne je na úrovni 30%. Pri súčasnej úrovni rastu by mala EÚ podľa najnovšej správy Sandbag and Agora Energiewende do roku 2030 zvýšiť pomer mixu elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov až na 50%. I keď je EÚ spoločenstvom rôznych samostatných štátov, mohol by spôsob, akým presadzuje svoje ciele poskytnúť príklad pre podobné bloky ako Africká Únia či veľké krajiny ako India a USA. Najväčším pokrokom je podľa správy najmä fakt, že už v roku 2017 vyprodukovali zdroje obnoviteľnej energie v EÚ viac elektrickej energie než uhlie či zemný plyn. Podľa správy ide o „úžasný pokrok, prihliadnuc na to, že ešte pred piatimi rokmi zastupovala produkcia elektriny z uhlia o polovicu viac než energia zo slnka, vetra a biomasy.“

Ktoré krajiny využívajú obnoviteľné zdroje energie najviac?

Zdroje obnoviteľnej energie teda v EÚ zaznamenali výrazný nárast. Ich využívanie je však v členských krajinách nepomerné. Za posledné tri roky sa totiž zvýšil celkový rast využívania obnoviteľných zdrojov v Nemecku a Veľkej Británii až o 56%. To aj napriek tomu, že tieto dve krajiny spolu vyprodukujú menej než 30% celkového objemu elektrickej energie v únii. Vo Veľkej Británii k tomuto faktu prispela najmä tzv. uhlíková daň, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2013. Tá predstavuje 18 libier (asi 20 eur) na tonu oxidu uhličitého pri produkcii elektrickej energie. Výsledok? V roku 2012 sa Veľká Británia umiestnila v rebríčku 30 krajín, ktoré využívajú elektrinu s nízkymi úrovňami uhlíka na 20. mieste. V roku 2017 ale poskočila na 7. miesto, čo je podľa Imperial College London najrýchlejší posun spomedzi všetkých krajín vôbec.

Zdroje obnoviteľnej energie

Západná vs. východná Európa

Zo správy zároveň vyplýva, že už tretí rok za sebou sa v EÚ zvýšila spotreba elektrickej energie. V roku 2017 to bolo oproti predošlému roku o 0,7%. V rámci snahy o zníženie emisií by sa teda EÚ mala zároveň snažiť o znižovanie spotreby. To však bude s narastajúcim počtom elektromobilov zrejme ťažké. Objem emisií sa pritom v energetike medzi rokmi 2016 a 2017 nezmenil, ale celkový výskyt CO2 emisií sa zvýšil najmä vďaka produkcii ocele. Podľa správy takisto existuje takmer priepastný rozdiel medzi západnou a východnou Európou. Tento rozdiel môžeme vidieť napríklad aj v kvalite ovzdušia. Je teda otázne či sa EÚ podarí naplniť ambicióznu energetickú stratégiu 2030 v rámci ktorej by sa mali využívať zdroje obnoviteľnej energie na úrovni aspoň 27% z celkového objemu vygenerovanej elektrickej energie.

Zdroj:

https://www.agora-energiewende.de

https://qz.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail