Zber rosy ako spôsob získavania pitnej vody

zber rosy

Nová analýza naznačuje, že zber rosy by mohol byť ako cenovo dostupná pasívna technológia praktický na miestach, kde to predtým nebolo možné.

Zber rosy a produkcia čistej vody

Prístup globálnej populácie k zdrojom pitnej vody nie je ešte ani na konci nášho desaťročia samozrejmosťou. V niektorých krajinách má prístup k čistej vode menej ako polovica obyvateľov a v globálnom meradle nemá jeden z troch ľudí na svete prístup k základnej hygiene, pre ktorú je voda kľúčovým faktorom. To spôsobuje rôzne zdravotné a žalúdočné problémy, často vedúce k smrti. Preto je nájdenie spôsobov, ako produkovať čistú vodu stále aktuálnym a pálčivým cieľom. Väčšina súčasných technológií ako sú napríklad destilácia, reverzná osmóza, či recyklácia odpadovej vody je pre chudobnejšie krajiny príliš energeticky aj finančne nákladná. Riešením by mohol byť zber rosy.

Zber rosy ako pasívna technológia

Zber rosy ako technika, ktorá ma potenciál zmeniť súčasnú situáciu, zahŕňa ochladzovanie vzduchu tak, aby sa dala zhromaždiť vodná para, ktorá sa kondenzuje. „Pasívna technológia má veľký potenciál pre zhromažďovanie vody najmä kvôli faktu, že významné množstvo vodnej pary je uložené v atmosfére“, uviedol Minghao Dong z Juhovýchodnej univerzity v Číne, jeden z autorov štúdie. Vo svojej štúdii sa venovali základným limitom novej technológie a opisujú ako by jednoduchá zmena konvenčných techník mohla významne zlepšiť efektivitu a účinok. Nová metóda je pomerne jednoduchá. Minghao a jeho kolegovia poukazujú na to, že vlnové dĺžky, pri ktorých je zemská atmosféra najtransparentnejšia, sú dobre známe. Podľa nich má preto zmysel používať kondenzátor, ktorý emituje pri týchto frekvenciách, a nie kondenzátor, ktorý emituje všetky vlnové dĺžky.

Zber rosy je finančne prístupný

Vedci preto navrhli pasívny zberač rosy, ktorého základným prvkom je kondenzátor. Na základe predošlých testov tím navrhol kondenzátor s požadovanými charakteristikami vyžarovania energie. Ich dizajn pozostáva z tenkých vrstiev troch rôznych materiálov na hliníkovom základe. Táto vrstvená štruktúra najlepšie vyžaruje vlnové dĺžky, pri ktorých je atmosféra najpriehľadnejšia. Výsledky sú zaujímavé. Vedci tvrdia, že prispôsobenie emisivity kondenzátora priepustným vlastnostiam atmosféry umožňuje významné zlepšenia. Napríklad pri okolitej teplote 20 °C s relatívnou vlhkosťou 40% nemôže bežný žiarič zachytávať vodu žiadnym spôsobom. „Naopak, selektívny žiarič by mohol zbierať rosu výkonom 13 gramov na meter štvorcový za hodinu,“ hovoria. Minghao a jeho kolegovia veria, že zber rosy má potenciál vo vlhkejších, ale aj suchým oblastiach. Ich technológia by mohla doplniť iné, existujúce spôsoby, najmä v vidieckych oblastiach s nízkymi príjmami, kde je rozhodujúca cena.

Zdroj:

https://www.technologyreview.com/

https://arxiv.org/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail