Urán v morskej vode sa môže zaradiť medzi obnoviteľné zdroje energie

obnoviteľné zdroje energie

Donedávna boli zásoby uránu považované za obmedzené, ale najnovší výskum dokazuje, že urán, vyťažený z morskej vody sa priebežne dopĺňa a môže sa tak zaradiť medzi obnoviteľné zdroje energie.

Nekonečné zásoby uránu

Urán je ťažký kov, ktorý sa v súčasnosti využíva najmä na produkciu elektrickej energie v jadrových reaktoroch. Vedci a odborníci sa dlho  domnievali, že zdroje uránu sú obmedzené, ale najnovšie výskumy dokazujú, že by sa urán mohol zaradiť medzi obnoviteľné zdroje energie vďaka tomu, že množstvo uránu, nachádzajúceho sa v morskej vode je skutočne nevyčerpateľné. Už len súčasné zásoby uránu v morskej vode v objeme štyri miliardy ton by dokázali poháňať až 1 000-MW jadrových elektrární ďalších 100 tisíc rokov. Urán v morskej vode sa však priebežne a prirodzene dopĺňa a obnovuje, takže nukleárna energia by sa vďaka tomu mohla stať ozaj nekonečnou, podobne ako solárna, veterná či vodná energia.

Najnovšia technológia

Hlavným problémom takéhoto spracovania a využívania uránu však doteraz ostáva cena. Momentálne je totiž cena vyťaženého uránu v baniach stále omnoho nižšia ako extrakcia z morskej vody. Už teraz však existuje viacero spôsobov extrakcie uránu z morskej vody, ale najnovší americký výskum, ktorý stavia na práci japonských vedcov môže konečne priniesť ekonomický spôsob takejto extrakcie uránu. Táto technológia využíva polyetylénové vlákna obalené amidoxidom, ktoré k sebe priťahujú a viažu urán.Tie to vlákna majú v priemere 15 cm a ich dĺžka sa môže líšiť podľa toho kde sú použité. Po mesiaci v morskej vode sa tieto vlákna vyberú a urán sa extrahuje vo forme uranylu. Vlákna sa potom môžu opäť použiť a to mnoho krát. Koncentrovaný uranyl je pripravený na obohatenie a môže sa použiť ako zdroj nukleárnej energie.

obnoviteľné zdroje energie

Jadrová energia a obnoviteľné zdroje energie

Získavanie uránu z morskej vody a hľadanie ďalších alternatív k ťažbe uránu v súčasnej podobe je nevyhnutným krokom pri plánovaní budúcnosti jadrovej energie. Aj pri využití najnovšej technológie však cena ostáva na úrovni okolo 180 eur za kilo, čo je stále dvojnásobok toho za koľko sa dá urán vyťažiť v baniach. Dobrou správou ale je, že urán, extrahovaný z morskej vody sa môže takýmto spôsobom zaradiť medzi obnoviteľné zdroje energie. Vedci, ale aj spoločnosť by zrejme mali zmeniť doterajší pohľad a vnímanie jadrovej  energie.

Zdroj:

ttp://www.forbes.com/

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail