Úložná kapacita energie v Číne rekordne stúpa

úložná kapacita

Čínska úložná kapacita, teda kapacita energie, ktorá sa dá uložiť pomocou batérií, v Číne stúpa najmä vďaka novým gigantickým závodom.

Úložná kapacita stúpa vďaka gigantickým závodom

Nielen v USA, ale aj v Číne sa buduje čoraz viac gigantických závodov, tzv. gigafactories. Ako však povedal Patrick Hurley, vedúci technológií spoločnosti zameranej na výrobu lítiovo-iónových batérií A123, Čína nestavia iba gigantické závody, ale aj gigantické mestá. Gigafactories sú nazvané podľa svojej ročnej kapacity výroby batérií v objeme desiatok gigawatt-hodín. To je napríklad milión-krát viac než bežná spotreba jednej bežnej americkej domácnosti za deň. Hurley tým chcel povedať, že v prípade Číny nejde iba o budovanie samotných závodov a fabrík, ale o komplexnú záležitosť, ktorá zahŕňa aj všetko ostatné na podporu závodu: obytnú infraštruktúru, výskumné a rozvojové centrá či univerzity, ktoré dokážu vzdelať a vytrénovať zamestnancov.

Čo je úložná kapacita?

Ambícia Číny v oblasti batérií sa premieta v rýchlosti, akou sa zvyšuje jej úložná kapacita v batériách. Tempo je také vysoké, že za posledný rok pridala do svojej kapacity rovnaký objem, ako za všetky predošlé roky spolu. Na začiatku roka 2018 mala Čína operačnú úložnú kapacitu batérií 389 MW. K augustu 2018 to bolo ďalších 340 MW. Aj preto vyhlásila Čínska aliancia pre skladovanie energie (CNESA) rok 2018 za „jeden z najvýznamnejších rokov doteraz pre tento priemysel.“ Úložná kapacita batérií slúži na uskladnenie prebytočnej energie v sieti. Takáto elektrická energia sa využíva najmä na vyváženie prerušovanej výroby energie, napríklad z obnoviteľných zdrojov ako sú slnko či vietor. Nahrádza však aj energiu v čase špičky a časoch, keď je dopyt po energii neobyčajne vysoký.

úložná kapacita

Úložná kapacita vodných elektrární

Okrem batérií však Čína na zvýšenie úložnej kapacity využíva aj ďalšiu technológiu: prečerpávacie vodné elektrárne. Ich úložná kapacita je obrovská a predstavuje 30 GW, čo je asi 40-krát viac než kapacita, ktorú poskytujú batérie. Ide o samostatný druh vodných elektrární, ktoré v čase energetickej špičky elektrickú energiu vyrábajú a v čase, keď je elektrickej energie prebytok, elektrickú energiu spotrebúvajú. Ich princíp je založený na prečerpávaní vody do hornej nádrže v čase, keď je energie v sieti dostatok alebo prebytok. A v čase nedostatku elektrickej energie je voda spustená cez turbíny do spodnej nádrže, čím poháňa turbíny a generuje energiu. Samostatnou kategóriou je potom ďalšia technológia na skladovanie energie: batérie elektromobilov. CNESA odhaduje, že iba v roku 2017 vyprodukovala Čína batérie pre elektromobily a autobusy v objeme 40 GWh, čo je asi 50% všetkých elektromobilov predaných po celom svete.

Zdroj:

https://qz.com

http://en.cnesa.org

Zdieľajte:   Facebooktwittermail