Ako obrovské čínske solárne farmy ovplyvňujú svetovú produkciu elektrickej energie?

solárne farmy

Gigantické solárne farmy v Číne poskytujú obrovský výkon, ale využíva sa vyprodukovaná energia efektívne?

Gigantické solárne farmy

Čína je krajinou, ktorá momentálne vyprodukuje najviac solárnej energie na svete. Tá je získavaná najmä prostredníctvom mnohým solárnych fariem, ktoré spolu vyrobia až 130 GW elektrickej energie. Jednou z nich je solárna farma v severnej časti Číny, oblasti Datong. Bola vybudovaná tento rok a tvoria ju tisíce solárnych panelov v tvare typického čínskeho zvieraťa, pandy. Plocha tejto solárnej farmy zaberá 248 akrov, čo je ale na čínske pomery pomerne málo. V blízkosti čínskeho kaňonu Longyangxia sa nachádza 850 MW hydroelektráreň, ktoré kombinuje produkciu energie z vody a slnka a ešte v roku 2017 bola najväčšou svojho druhu na svete. Najväčším zariadením na produkciu solárnej energie je ale momentálne solárny park v púšti Tengger, s výkonom viac než 1 500 MW. Čína je v zároveň najväčším producentom solárnych panelov na svete. V krajine sa vyrobí 60% celosvetovej produkcie solárnych panelov.

solárne farmy

Solárne farmy pomáhajú dosiahnuť energetické ciele

Budovanie solárnych parkov po celej krajine stálo milardy eur, ale otázkou ostáva, či skutočne pomôžu dosiahnuť energetické ciele, ktoré si Čína stanovila. Krajina je vďaka svojmu podmienkam, najmä v severnej a severo-západnej časti ideálna na budovanie gigantických solárnych parkov. Približne dve tretiny elektrickej energie v krajine ale stále pochádzajú z uhlia. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je preto jednou z hlavných iniciatív vlády a dopyt po solárnych riešeniach rýchlo stúpa. Medzinárodná energetická agentúra dokonca oznámila, že Čína splnila svoje ciele ohľadom energetického výkonu solárnej energie do roku 2020 už o tri roky skôr. Väčšina solárnych parkov v Číne sa však buduje v odľahlých oblastiach. Celá krajina sa dá napríklad podľa geografa Hu Huanyong v podstate rozdeliť na dve časti. Rozdelenie obyvateľstva je však zásadne iné. Až 94% obyvateľstva žije vo východnej časti a 6% v tej západnej. Ako uviedol Yuan Xu z Čínskej univerzity v Hong Kongu, distribúcia veterných a solárnych energetických zdrojov je ale úplne opačná.

solárne farmy

Globálny vplyv

Solárne farmy sa budujú najmä v odľahlých častiach a sú vzdialené od veľkomiest a oblastí, ktoré energiu potrebujú. V prvom polroku 2018 bol napríklad výkonný faktor čínskych solárnych zariadení iba 14,7%. V praxi to znamená, že ak má zariadenie výkon 200 MW, skutočne sa využije menej ako šestina vyprodukovanej energie. Jednou z príčin je strata energie počas prenosu energie prostredníctvom kilometrových vedení, ktoré dodávajú energiu zo vzdialených fariem do miest. Ďalšou komplikáciou je drastické zníženie dotácií pre veľké solárne projekty. Fond pre obnoviteľnú energiu má totiž momentálne dlh viac než 15 miliárd dolárov. Očakáva sa preto, že nové solárne farmy nebudú mať väčší výkon než 35 GW, čo predstavuje pokles viac než 30%. Svoje skúsenosti však Čína môže v budúcnosti využiť za svojimi hranicami, napríklad v Indii. Tá momentálne buduje solárnu farmu, ktorá by sa po dokončení mala stať najväčším solárnym parkom na svete.

Zdroj:

http://www.bbc.com

https://www.alternative-energies.net

Zdieľajte:   Facebooktwittermail