Stand by režim sa dá riešiť zeleným okruhom

V našich predchádzajúcich článkoch sme už písali o stand by režime, ktorý nenápadne ale s nemennou pravidelnosťou vyťahuje z našich peňaženiek centík za centíkom. V konečnom účtovaní sa táto suma dostane až k desiatkam, či stovkám eur bez toho, aby ste o tom vedeli. Jedným zo zaujímavých riešení problému so stand by režimom je zelený okruh.

Podľa viacerých prieskumov táto suma často presahuje hodnotu 100 €. Väčšina moderných zariadení, hoci nepracuje stále, zostáva v tzv. stand by režime a až po našom aktivovaní sa tento spotrebič zapne. Takmer všetkým uvedomelým spotrebiteľom je to jasné, ale mnoho z nás na neho pozabudne alebo stand by režim „užíva“ z pohodlnosti. Ponúkame vám základný prehľad jednotlivých spotrebičov s ich spotrebou.

Tabuľka spotreby a nákladov energií v domácnosti:

 

Ročná spotreba (kWh)

Náklady (€)

TV

62

9,03

Video

144

21

Notebook

54

7,88

Miniveža/rádio

52

7,46

Tlačiareň

136

19,74

Kopírka

155

22,47

Mikrovlnná rúra (displej)

30

4,31

Satelitná súprava

326

47,36

PC s monitorom a príslušenstvo

394

57,23

Nabíjačka (mobil, batérie, …)

12

1,79

Uvádzame priemernú spotrebu zariadení, ktorá sa môže od výrobcu a druhu zariadenia líšiť.

 

Okrem vyššej spotreby vzniká pri stand by režime a zapnutých spotrebičoch aj nebezpečenstvo elektrického skratu, ktorého škody sa ročne vyčísľujú až v miliónoch eur.

Stand by režim a zbytočná spotreba elektriny sa dá znížiť vďaka zelenému okruhu, ktorý je aj dobrou prevenciou pred skratom.
Stand by režim a zbytočná spotreba elektriny sa dá znížiť vďaka zelenému okruhu, ktorý je aj dobrou prevenciou pred skratom. Ideálne je uvažovať o ňom už pri stavbe domu.

Ako postupovať proti stand by režimu a riziku skratu?

Na trhu sa nachádza veľké množstvo produktov,  ktoré vypnú zariadenie, keď ho nepoužívate. Princíp zariadení je založený na úprave elektroinštalácie pridaním inteligentných zariadení. Po odchode z domu sa nepotrebné zariadenia jednoducho vypne. V ideálnom prípade sa spína nielen zásuvka ale dokonca celá časť inštalácie, a tým sa predchádza skratom elektrickej inštalácie v čase, keď sa nachádzate mimo domova.

ZAUJÍMAVOSŤ: V roku 2013 sme za stand by režim zaplatili 60 mld. eur.

Keďže každá inštalácia je jedinečná ku každému projektu by sa malo pristupovať samostatne. Najlepšie výsledky, ako v stand by režime, tak aj v prevencii skratu sa dajú dosiahnuť ešte počas realizácie stavby. Vtedy sa dá presne vymedziť počet obvodov, konzultovať riešenia spolu s kúrenármi pre obmedzenie behu čerpadiel. Počas návrhu a realizácie stavby sa dá ovládať a zamedziť zbytočným stratám u takmer 100 % potenciálny spotrebičov.

Zelený okruh a existujúca elektroinštalácia

Celé riešenie je tiež aplikovateľné aj na existujúcu elektrickú inštaláciu, samozrejme už iba v rámci jej možností. Pri existujúcej inštalácii je potrebné postupovať od vyhodnotenia rizika po preštudovanie dokumentácie k elektroinštalácií tak, aby dôležité spotrebiče ako chladnička, alarm, zavlažovanie boli stále napájané elektrickou energiou. Až po podrobnej konzultácií so zákazníkom sa dá navrhnúť adekvátne riešenie.

Zelený okruh sa dá ovládať lokálne pri odchode z domova buď pridanými bezpečnostnými prvkami alebo jednoducho alarmom, ak je v stavbe nainštalovaný. Ďalšou alternatívou je ovládanie cez smartfón či prostredníctvom internetu.

 

Zdroj: reeltech.sk

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail