Elektronika v stand-by režime? V roku 2013 sme za ňu zaplatili až 60 mld. eur.

stand-by režim

Dnešné technologické vymoženosti nám podstatným spôsobom uľahčujú život. Oproti minulosti sú dnes novodobé technológie pripravené pre naše okamžité použitie, pretože fungujú v tzv. stand-by, alebo pohotovostnom režime. Pocit, keď všetko okolo nás funguje ako hodinky, máme proste radi a nechceme sa toho vzdať.

Prečo máme ten stand-by režim tak radi?

Odpoveď je veľmi jednoduchá – je to pohodlné. Všetky tie informačno-komunikačné technológie nám jednoducho uľahčujú život, avšak zotrvávať v stand-by režime je pre nich kľúčové.

Ráno vstaneme, pozrieme sa do smartfónu, kde máme okrem došlých správ aj možnosť sa dozvedieť novinky z celého sveta. Stlačením gombíka si jednoducho zapneme televízor, počítač či dokonca pripravíme kávu. Tlesknutím rúk si napr. zapneme svetlo, či rádio. Keď odchádzame z domu, stlačíme gombík, aby sme si otvorili garážovú bránu, či aktivovali alarm. Ak odchádzame z bytu, opäť stlačíme „iba“ gombík a v priebehu niekoľkých sekúnd máme výťah na svojom poschodí. Iní naopak zasa radi využívajú rôzne aplikácie ako Skype, What´s up, atď.

Sme si vedomí následkov?

Stand-by spotrebúva elektrickú energiu. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by však bola elektrická energia spotrebovávaná iba vtedy, keď ju naozaj potrebujeme. Za najväčší problém však možno považovať neefektívnu funkciu stand-by režimu, kedy je zariadenie pripojené do siete, aj keď sa nevyužíva.

Čo na to Medzinárodná energetická agentúra?

Podľa výpočtov Medzinárodnej energetickej agentúry asi 14 miliárd takýchto online elektronických zariadení spotrebováva elektrickú energiu aj v prípade, že sú v stand-by režime, teda sa momentálne nevyužívajú. V roku 2013 si náklady za tieto informačno-komunikačné technológie vyžiadali celosvetovo takmer 60 mld. EUR.

Svetový dopyt po elektrine súvisiaci s informačno-komunikačnými technológiami rastie rýchlejším tempom než celkový dopyt po elektrickej energii. V roku 2013 dosiahol preto úroveň 1560 TWh.

Sieťové prístroje, ktoré sú teda zapojené v stand-by režime spotrebovali asi 616 TWh elektriny, čo je viac ako súčasná spotreba Kanady.

Akým smerom sa situácia uberá a čo to zapríčiňuje?

Do roku 2020 by sa toto plytvanie mohlo vyšplhať až na cca 89 mld. EUR. V nasledujúcom období sa totiž predpokladá miera rastu spotreby elektrickej elektriny, ktorú budú vyžadovať zariadenia fungujúce cez sieťové pripojenia, a to vo výške 6 % ročne.

Súvisí to najmä s rastúcou populáciou, ktorá sa čoraz viac spolieha na online funkcie a tiež s tým, že sa rozširuje konektivita samotných prístrojov a spotrebičov, ako sú práčky, chladničky, osvetlenie či termostaty, ktoré by mali s nami s odstupom času aj komunikovať.

Ako by sa táto situácia dala zmierniť?

Potenciál pre úspory je pomerne veľký a preto Medzinárodná energetická agentúra vo svojej správe Viac dát, menej energie poukazuje na niekoľko opatrení, ktorými by sa do roku 2025 dalo ušetriť okolo 600 TWh elektriny, čo je ekvivalentné odstaveniu 200 štandardných elektrární na uhlie s výkonom 500 MW a teda desiatky mld. eur.

 

stand-by režim
stand-by režim

 

Spotrebiteľ má napr. veľakrát pocit, že prístroj v režime stand-by spí alebo je takmer vypnutý, avšak v skutočnosti spotrebúva takmer rovnaké množstvo elektriny, ako keď sa aktívne využíva. Nejde ani tak o aktívny či pasívny režim, ale hlavne o zvýšenie energetickej účinnosti prístrojov a uvedomelosti našej populácie.

Riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry hovorí, že:

„Ak by sme využili najlepšiu technológiu, ktorá je dnes k dispozícii, tieto zariadenia by dokázali v stand-by režime vykonávať tie isté úlohy  pri spotrebe elektriny nižšej asi o 65 %,“

Na základe požiadaviek spotrebiteľov sa napríklad mobily stále zmenšujú a výdrž batérií sa predlžuje, čím sa stávajú energeticky účinnejšími. Smartfóny si dokážu zachovať konektivitu asi pri 0,5 mW. Na druhú stranu niektoré televízie pripojené cez internet v aktívnom režime vyžadujú asi 30 W, v pasívnom režime asi 25 W. Pri set-top boxoch sa hodnoty v rôznych režimoch pohybujú okolo 16 W, resp. 15 W.

Na koho teda Medzinárodná energetická agentúra apeluje?

Predovšetkým na tvorcov politiky, organizácie zodpovedné za zavádzanie noriem, developerov softvéru a hardvéru, dizajnérov i výrobcov zariadení, aby prispeli k väčšej spolupráci pri znižovaní dopytu po energii.

Hoci v niektorých štátoch už dochádza k posunu (napr. v Kórei, EÚ, čiastočne v USA a Švajčiarsku), vo väčšine štátov si žiaľ táto oblasť stále nezískala veľa politického záujmu.

Ak teda budete najbližšie uvažovať nad tým, či na noc alebo počas vašej neprítomnosti vypnúť váš televízor alebo kávovar úplne, neváhajte. Ak to budete robiť pravidelne, bude to mať efekt tak na vašu peňaženku a zároveň urobíte aj niečo pozitívne pre svet.

NÁŠ TIP: Ak sa už blíži vaša dovolenka, nezabudnite na ňu pripraviť aj vašu domácnosť.

 

ZDROJ: http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/july/name-108223-en.html

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail