Blíži sa dovolenka. Ako na ňu pripraviť vašu domácnosť?

dovolenka

Obdobie dovoleniek je už v plnom prúde a mnohí z nás sa na ne aj starostlivo pripravujú. Dovolenka sa však určitým spôsobom týka aj vašej domácnosti a rozumná príprava môže vašej domácnosti pomôcť vyhnúť sa prípadným problémom ale tiež ušetriť nejaké tie peniaze za nespotrebovanú elektrickú energiu.

Určite nám dáte za pravdu, že každý chce svoju dovolenku prežiť čo možno najväčšej pohode a nezaťažovať sa obavami. Nezabúdajte preto, že počas vaše neprítomnosti:

 

  • by sa vo vašej poštovej schránke nemala hromadiť pošta,
  • by ste nemali ponechávať stiahnuté žalúzie, prípadne rolety počas celého dňa
  • by ste sa mali vyhnúť tomu, aby príliš veľa cudzích ľudí vedelo, že nebudete doma.

 

Na základe vyššie uvedeného je preto obrovskou výhodou, ak máte nejakého známeho, ktorý k vám z času na čas príde a váš byt či dom skontroluje. Vyhnete sa tak potenciálnemu záujmu zlodejov.

 

Ako si zabezpečiť svoju domácnosť pred požiarom, prípadne vytopením?   

Aby ste sa vyhli tomu, že sa po návrate z dovolenky budete musieť zaoberať odstraňovaniu škôd po požiari alebo vytopení, mali by ste venovať zvýšenú pozornosť vode, plynu, či elektrine.

Pozor na možný vznik požiaru

Ak vo svojej domácnosti používate elektrinu, prípadne plyn na varenie, kúrenie, či dokonca ohrev teplej vody, urobíte dobre, ak prívod plynu pred odchodom na dovolenku uzavrieteistič elektrickej energie jednoducho vypnete. Týmto spôsobom sa vyhnete prípadným problémom, ktoré by vám mohli vašu dovolenku poriadne znepríjemniť. Vypnutím ističa elektrickej energie dosiahnete taktiež ten efekt, že vaše domáce spotrebiče nebudú spotrebovávať elektrickú energiu. Pozor však napr. na chladničku, či mrazničku, ich elektrický obvod musí ostať zapnutý alebo ich treba vpred rozmraziť.

Pozor na vytopenie

Voda je živel, ktorý dokáže podobne ako oheň narobiť v každej domácnosti poriadne veľké problémy. Ich odstraňovanie nestojí práve malý peniaz a taktiež sú s tým spojené náklady na vybavovanie papierov v poisťovniach, čo vás oberie o čas. Preto tak, ako v prípade plynu a elektriny, aj v prípade vody platí, že pred odchodom na dovolenku by ste mali uzavrieť prívod teplej a aj studenej vody.

 

Čo urobiť v prípade domácich spotrebičov?

Ak máte nejakú príčinu na to, že jednoducho nemôžete vypnúť hlavný istič elektrickej energie, tak si zapamätajte, že je potrebné z elektrických zásuviek vytiahnuť všetky elektrické spotrebiče, ktoré v domácnosti bežne používate. Svoju domácnosť takto chránite napr. pre prípadným skratom starších spotrebičov, čiže požiarom.

Faktom je, že mnohí z vás nechávajú tieto spotrebiče v tzv. pohotovostnom režime (stand-by), čo znamená, že spotrebič nie je vypnutý hlavným vypínačom, ale pomocou diaľkového ovládania. Takéto spotrebiče sú teda neustále pripravené na použitie, čím spotrebúvajú elektrickú energiu.

V prípade chladničky by ste mali postupovať tak, že ju pred odchodom vypnete, vyčistíte a necháte pootvorenú.

Na záver treba povedať, že takto zabezpečená domácnosť pred vašim odchodom na dovolenku vám ušetrí elektrickú energiu, a uchráni vás pred vznikom prípadných problémov.

 

Tabuľka nižšie uvádza prehľad ročných nákladov pri celodennej prevádzke spotrebičov v pohotovostnom režime:

Spotrebič Ročná spotreba [kWh] Náklady [€]
TV 62 9.03
Video 144 21.00
Notebook 54 7.88
Miniveža 31 5.52
Rádio 52 7.46
Tlačiareň 136 19.74
Kopírka 155 22.47
Mikrovlnná rúra (displej) 30 4.31
Satelitná súprava 326 47.36
PC s monitorom a príslušenstvom 394 57.23
Nabíjačka batérií 12 1.79

Zdroj: setrime-elektrinu.sk

Autor. Lukáš Kovačovič

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail