Spotreba vody a nový systém jej monitorovania

úspory vody

Spotreba vody a energií je jednou z detailne sledovaných výdavkov domácností a firiem. Faktúra za spotrebu vody, alebo elektriny vám nepovie nič okrem ich celkovej spotreby a ceny, ktorú musíte zaplatiť. Neviete ale, kedy a prečo ste danú komoditu spotrebovali. Neviete, či v spotrebe nie sú úniky, zbytočné plytvanie, prípadne havárie a pod. V tomto príspevku vám predstavíme unikátnu koncepciu úspory vody.

S výnimkou Dunaja majú všetky slovenské rieky klesajúcu tendenciu dlhodobých prietokov. Významné zníženie sa predpokladá aj v zásobách podzemných zdrojov vody. Popri týchto faktoroch má vplyv na využiteľné zásoby vody aj eutrofizácia, ako dôsledok poľnohospodárskej výroby (eutrofizácia je súbor prírodných ako aj umelo vytvorených procesov, ktorými sa zvyšujú anorganické živiny, najmä dusík a fosfor v stojatých a tečúcich povrchových vodách, tzv. zelenanie vody – rast a rozmnožovanie rias).

Je možné, že ďalšie generácie budú musieť pristupovať k spotrebe a míňaniu vody, najmä tej pitnej, úplne inak, ako sme boli naučený my. Nepriaznivý trend v spotrebe pitnej vody môžeme samozrejme ovplyvniť. Viete aká je u vás doma, alebo v práci spotreba vody alebo elektrickej energie, či plynu?

Bez podrobného automatického merania spotreby vody a energií nie je možné spotrebu detailne analyzovať a následne prijať správne a účinné úsporné opatrenia. Ak ste kdekoľvek na svete, systém CEM MONITOR vám umožní v reálnom čase sledovať, aké energie (elektrina, plyn, teplo) sa v danej chvíli vo vašom dome, firme, podniku spotrebovávajú, prečo sa spotrebováva, koľko sa ich spotrebováva, či sa vôbec majú spotrebovávať, koľko vás to stojí a to všetko vrátane spotreby vody.

Systém CEM MONITOR je určený k online sledovaniu skutočnej spotreby podľa fakturačných aj podružných meradiel (vodomery, elektromery, plynomery, kalorimetre). Takýto systém vám umožní analyzovať priebeh spotreby vody a energií, aktívne vás upozorní na anomálie v spotrebe, obmedzí straty a prinesie vám významné úspory. Obvyklý čas návratnosti systému sa pohybuje v rozmedzí 6 až 30 mesiacov.

spotreba vody

Kontrolovaná spotreba vody je súčasťou koncepcie Modrá úsporám

Autorom koncepcie Modrá úsporám ide najmä o „prebudenie“ populácie žijúcej a uvažujúcej v domnelom prebytku pitnej vody a zameranie sa na pasívnu úsporu pomocou prídavných zariadení vodovodnej rozvodnej siete, ako aj na aktívnu úsporu používaním produktov výrazne šetriacich pitnú vodu. Ako vrcholný produkt koncepcie Modrá úsporám bude predstavený elektronický ochranný systém rozvodov pitnej vody v objektoch, ktorý umožňuje sledovať spotrebu vody on-line, informuje o skrytých únikoch pitnej vody a dokonca na diaľku autonómne dokáže uzavrieť vodovodnú prípojku (v prípade prasknutia potrubia, poškodenia vodovodných batérií a pod.). Spotreba vody je byť vďaka takýmto systémom lepšie a prehľadnejšie kontrolovaná.

Pripravené v spolupráci s www.modrausporam.sk

Viac na podobné témy si môžete prečítať aj tu:

https://www.setri.sk/spotreba-vody-tipy-a-rady-ako-usetrit/

https://www.setri.sk/ako-sa-da-dosiahnut-co-najlepsia-uspora-tepla/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail