Solárne panely ako súčasť cyklotrasy?

solárne panely

Holandsko je prvou krajinou, kde na jeseň minulého roka otvorili prvú cyklotrasu, ktorej časť tvoria solárne panely. Cyklotrasa, ktorá spája predmestie Amsterdamu s mestom Wormerveer  má 70 metrov dlhý úsek vybudovaný zo solárnych panelov.

Nová solárna trasa, ktorej cena je 3 mil. EUR, bola iba prvým krokom v celom projekte. Ďalších 100 metrov cyklotrasy so solárnymi panelmi pribudne v roku 2016. Holandská vláda chce podporovať viaceré projekty, kde sa uplatnia solárne panely, od svetelných križovatiek až po solárne automobily.

Cyklotrasu využíva denne približne 2 000 cyklistov, vrátane školákov. Cesta nesie názov SolaRoad a je zložená zo solárnych článkov kryštalického kremíka, ktoré boli vložené do betónových panelov dráhy a sú pokryté vrstvou tvrdeného skla. Jedná sa o unikátny koncept, ktorý premieňa slnečné svetlo dopadajúce na vozovku na elektrickú energiu. Takto vyprodukovaná energia môže byť použitá napríklad ako zdroj pre pouličné osvetlenie.

Povrch cesty je ošetrený špeciálnym nelepivým a protišmykovým náterom. Cyklotrasa je zložená z prefabrikovaných panelov osadených v miernom sklone, kvôli lepšiemu odtoku vody, čím sa zabráni usádzaniu nečistoty a prachu na solárnych paneloch. Vzhľadom k tomu, že tieto solárne panely nemôžu byť úplne nasmerované na polohu slnka, vygenerujú o 30% menej energie ako solárne panely umiestnené na strechách.

solárne panely

SolaRoad, teda cyklotrasa so solárnymi panelmi, nie je prvým projektom tohto druhu. Solárne vozovky sú ďalším projektom s využitím solárnych článkov. Ak by sa všetky cesty v USA transformovali na cesty zo solárnych panelov, krajina by produkovala tri krát viac energie ako dnes využíva  a emisie skleníkových plynov by sa znížili až o 75%, tvrdí portál Solar Roadways. A to dokonca pri použití okolo 15 % solárnych panelov na týchto cestách.

Iste, znie to nereálne, ale prototyp takejto cestnej komunikácie už bol vyrobený a to presne s použitím 15% solárnych panelov osadených do časti vozovky. Rovnako v nej boli osadené aj LED svetlá, ktoré vozovku osvetľovali. Pozdĺž trasy boli vedené káble, ktoré vďaka vyrobenej energie z týchto solárnych panelov mohli zásobovať okolité objekty, alebo svetelnú signalizáciu na križovatke.

Ako ukazuje skúsenosť z Holandska, alebo prototyp komunikácie zo Spojených štátov, cestná sieť, či už pre chodcov alebo cyklistov, môže fungovať ako nevyčerpateľný alternatívny zdroj energie.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail