Škótska veterná farma je po desiatich rokoch prevádzky národným úspechom

veterná energia

Veterná farma Whitelee, ktorá sa nachádza neďaleko škótskeho Glasgowa, oslávila desaťročné výročie svojho otvorenia a je považovaná za národný úspech.

Veterná farma pracuje 10 rokov

Veterná farma Whitelee začala produkovať elektrickú energiu v roku 2008 a k národnej sieti bola oficiálne pripojená v máji 2009. Ide o najväčší veterný projekt na pevnine v Spojenom kráľovstve, ktorého cieľom bolo výrazne zvýšiť počet domácností, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v Škótsku. Desať rokov jej prevádzky hodnotí najnovšia správa, ktorá uvádza, že tento veterný park produkuje dostatok čistej energie na zásobenie takmer 90% ročného dopytu domácností a obchodných prevádzok po elektrickej energii.

veterná farma

veterná farma

Veterná farma šetrí emisie CO2

Podľa výročnej správy sa dá zároveň očakávať, že veterná farma Whitelee obohatí ekonomiku Spojeného kráľovstva o viac než 1 miliardu britských libier (asi 1,11 miliardy eur), z čoho 790 miliónov (asi 880 miliónov) priamo v Škótsku. Jej výstavba poskytla viac než 4-tisíc pracovných miest a počas bežnej prevádzky poskytuje v rámci prevádzky a údržby 600 pracovných pozícií. Ušetrila aj obrovské množstvo CO2, ktoré by sa podľa správy dalo prirovnať k emisiám, vyprodukovaným všetkými vnútroštátnymi letmi počas dvoch dní z letiska Gatwick. Škótska vláda vyhlásila stav klimatickej núdze a stanovila ambiciózny cieľ, v rámci ktorej chce do roku 2045 (o päť rokov skôr než národný plán Spojeného kráľovstva) dosiahnuť stav net-zero. To znamená radikálnu zmenu vo všetkých oblastiach ekonomiky, odstránenie fosílnych palív a pokiaľ možné, ostatných zdrojov emisií. Podľa tejto stratégie by mala každá vyprodukovaná tona CO2 zodpovedať rovnakému objemu, ktorý sa z atmosféry odstráni.

veterná farma

Batériová veterná farma

V júni 2019 Škótska vláda schválila plán na ďalší rozvoj veternej farmy. Doplní ju tzv. „superbatéria“, ktorá uskladní energiu, vyprodukovanú z 215 veterných turbín z farmy Whitelee a Eaglesham Moor, neďaleko mesta Glasgow. Spoločnosť Scottish Power, ktorá veterný park prevádzkuje, uviedla, že rozloha novej batérie bude zodpovedať asi polovici futbalového ihriska. Vďaka plánovanej kapacite sa táto veterná farma stane najväčším veterným batériovým parkom v celom Spojenom kráľovstve. Výkonný riaditeľ Scottish Power, Keith Anderson, popísal plány na skladovanie energie ako „významný krok“. „Vieme, že produkcia energie z obnoviteľných zdrojov musí štvornásobne narásť a vieme, že vietor z pevniny je najlacnejšou formou zelenej energie. Integráciou skladovacích riešení odstraňujeme jednu z najväčších bariér využívania obnoviteľnej energie- jej nedostatok v čase núdze a nestabilitu“. Inštalácia batérie by mala prebehnúť začiatkom roku 2020 a jej prevádzka by mala začať koncom toho istého roku.

Zdroj:

https://www.countypress.co.uk

https://www.bbc.com

https://www.scottishpower.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail