Priehľadné fotovoltaické panely ako nový zdroj energie

PRIEHĽADNÉ FOTOVOLTAICKÉ PANELY AKO NOVÝ ZDROJ ENERGIE

Využívanie alternatívnych zdrojov elektrickej energie sa za posledné roky stalo predmetom záujmu ľudí na celom svete. Spôsobov, ako si znížiť účet za spotrebu elektrickej energie poznáme všetci pomerne veľa. Často diskutovanou tému je hľadanie spôsobu, ako dnešné fotovoltaické panely využiť čo možno najefektívnejšie. 

V súčasnosti teda aj naďalej zostáva najefektívnejším spôsobom využívania slnečnej energie používanie tzv. fotovoltaických panelov. Ich najvyššia účinnosť sa dá dosiahnuť najmä v tých oblastiach, kde je menšia hustota obyvateľstva a panely sú na domoch či budovách umiestnené, s čo možno najlepším prísunom slnečných lúčov počas celého dňa. Vyššiu účinnosť je samozrejme možné docieliť aj vtedy, keď nie sú v okolí žiadne stromy či iné prekážky, ktoré by im v ich správnej činnosti bránili.

Inovatívne fotovoltaické panely

Vedci sa už pomerne dlhé obdobie zaoberajú myšlienkou, ako by sa dalo využívanie fotovoltaických panelov v praxi ešte viac zefektívniť. V meste Michigan preto prišla skupina vedcov s vynálezom, ktorý by to mohol dokázať.

Ide o inovatívne fotovoltaické panely, nad ktorými krútia hlavami aj mnohí architekti, pretože vedia, že ak by sa to stalo realitou, dokázalo by to zmeniť nielen pohľad našej spoločnosti na túto technológiu, ale mohlo by to vyvolať aj začiatok veľkých zmien v stavebnom priemysle. V neposlednom rade, by to však dokázalo ušetriť značné množstvo finančných prostriedkov vynakladaných na spotrebu elektrickej energie.

Inovácia týchto panelov spočíva v tom, že počas dňa dopadajú slnečné lúče na priehľadný fotovoltaický panel, ktorý plní dve funkcie. Prvou funkciou je, že do priestoru prepustí požadované slnečné lúče a druhou funkciou je, že časť týchto lúčov sú smerované do obvodu tohto panelu. Veľkou výhodou tejto inovácie taktiež je, že by sa všetky tzv. sklenené budovy mohli stať producentmi svojej vlastnej elektrickej energie, čiže by sa okrem šetrenia nákladov znížil aj tlak na ekológiu.

Priehľadné sklo namiesto farebného

Už v minulosti sa uskutočnilo mnoho pokusov obaliť plášte sklenených budov fotovoltaickými panelmi, avšak problém bol v tom, že tieto panely zmenili viditeľnosť z týchto okien a zároveň znížili množstvo denného svetla v danom priestore, čo bolo jednoducho nežiadúce.

Inovatívne fotovoltaické panely sú v prvom rade plne priehľadné, čo sa považuje za kľúčový bod tejto inovácie. Pre mestá s hustejšou výstavbou a vysokými sklenenými budovami, by práve toto riešenie mohlo byť v otázke znižovania nákladov viac, ako len zaujímavé. Taktiež, by sme túto technológiu mohli využívať napr. pri dobíjaní našich telefónov, tabletov či iných elektronických zariadení prostredníctvom čelného skla v našich autách.

Priehľadné fotovoltaické panely
Priehľadné fotovoltaické panely

K dokonalosti je ešte ďaleko

Toto riešenie však stále nie je dokonalé, pretože dopad slnečných lúčov na takýto fotovoltaický panel a ich využitie na výrobu elektrickej energie nie je zatiaľ veľmi efektívne. V súčasnosti dochádza ešte stále k významným stratám a teda ich nízkej efektívnosti, najmä v porovnaní s klasickými fotovoltaickými panelmi. V prípade tejto inovácie hovoríme zatiaľ o efektívnosti na úrovni cca 1% až 5%, pričom dosahovaná efektívnosť pri klasických fotovoltaických paneloch umiestnených na streche je niekde na úrovni 20 – 40%.

Čo dodať na záver?

V prípade tejto inovácie treba jednoznačne povedať, že ak sa vedcom podarí nájsť spôsob, ako zvýšiť účinnosť týchto priehľadných fotovoltaických panelov pri zachovaní priepustnosti svetla do priestorov, pôjde rozhodne o veľkú revolúciu v oblasti znižovania nákladov a tlaku na ekológiu. Veríme, že sa vedcom ich pomerne ťažká úloha časom podarí a my budeme môcť byť svedkami týchto zmien.

Autor: Lukáš Kovačovič, zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail