Odsávač pár: energetický štítok

Zavádzanie energetických štítkov sa postupne rozširuje na viaceré elektrické spotrebiče. Od 1. januára 2015 majú energetický štítok odsávač pár (digestor) aj plynová rúra. My sa dnes zameriame na odsávač pár a povieme si, čo všetko spotrebiteľ na energetickom štítku nájde.

Hlavnou funkciou energetického štítku je pomôcť spotrebiteľovi rýchlo sa zorientovať v základných charakteristikách produktu, v našom prípade digestora. Ponúkame základný prehľad, čo sa na štítku vyskytuje, aby ste sa v prípade kúpy digestora vedeli správne rozhodnúť a rýchlo navzájom porovnať konkurenčné spotrebiče.

NÁŠ TIP: Digestor: ako si vybrať najvhodnejší?

Energetický štítok pre odsávač pár je jednotný pre všetkých 28 členských štátov EÚ a v známych vyobrazeniach na ňom nájdete:

  • 7 energetických tried: od A po G od januára 2015, od A+ po F od januára 2016, od A++ po E od januára 2018 a od A+++ po D od januára 2020
  • farebné šípky sú určené na rozlišovanie výrobkov s vysokou a nízkou energetickou účinnosťou: tmavozelená označuje vysokoúčinné výrobky a červená farba výrobky s nízkou energetickou účinnosťou
Energetický štítok pre odsávač pár
Energetický štítok pre odsávač pár. zdroj: newenergylabel.com

Názorné piktogramy vyzdvihujú vybrané parametre a charakteristiky:

  • ročná spotreba energie vyjadrená v kWh
  • trieda účinnosti dynamiky tekutín založená na prietoku, statickom tlaku a elektrickom príkone v najlepšom bode účinnosti odsávača
  • trieda účinnosti osvetlenia vychádzajúca zo vzťahu medzi priemerným osvetlením a nominálnym elektrickým príkonom osvetľovacieho systému
  • trieda účinnosti filtrácie tuku vychádzajúca z relatívneho množstva tuku zachyteného vo filtroch tuku odsávača pár
  • hlučnosť v dB na najvyššom stupni nastavenia pri normálnom spôsobe využitia

Elektrické spotrebiče pre domácnosti zažívajú v posledných rokoch dynamický vývoj, tak ako ich certifikácia. V doterajšom období sa prioritne zavádzali energetické štítky pre najväčších domácich „žrútov“ elektriny. Svoj štítok majú chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, vinotéky, klimatizácie a od septembra minulého roku už aj vysávače.

Energetický štítok pre odsávač pár a legislatíva

Podľa portálu energia.sk: „Európska komisia prijala 31. januára 2014 Nariadenie č. 65/2014, ktorým sa dopĺňa smernica 2010/30/EÚ, ktorým sa zavádza označovanie domácich rúr a digestorov. Nariadenie nadobudlo platnosť 20. februára 2014 s následným uplatňovaním od 1. januára 2015.

Ustanovenia týkajúce sa označovania elektrických rúr na pečenie energetickými štítkami boli stanovené v smernici Komisie 2002/40/ES z 8. mája 2002, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie elektrických rúr pre domácnosť energetickými štítkami. Kombinovaný účinok ustanovení tohto nariadenia a nariadenia Komisie č. 66/2014 týkajúceho sa požiadaviek na ekodizajn rúr na pečenie, varných dosiek a odsávačov pár pre domácnosť by mal podľa očakávaní viesť k ročnej úspore primárnej energie 27 PJ v roku 2020 a až 60 PJ ročne do roku 2030.“

Zdroj: newenergylabel.comenergia.sk

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail