Solárna energia – vedci hľadajú nový spôsob na jej uskladnenie

solarna energia

Vedci z Univerzity pre vedu a technológiu v štáte Missouri, objavili relatívne lacný, alebo lepšie povedané cenovo dostupný a pritom jednoduchý spôsob ako oddeliť vodu a kyslík pomocou novej elektrolytickej metódy. Výskum by mohol viesť k značnému zvýšeniu množstva vodíka pri jeho využití v palive ako i pri spôsobe akým ba sa dala solárna energie skladovať.

 

Táto metóda produkuje vysoko efektívne solárne články, ktoré sa môžu použiť na zhromažďovanie solárnej energie, ktorá následne vie byť využitá aj ako palivo.

Solárna energia ľahšie uskladniteľná a spracovateľná

„Slnečnú energiu nevieme na jednom mieste spracovávať 24 hodín 365 dní v roku. Ale náš výskum nám umožní previesť získanú energiu do podoby, ktorá bude ľahšie uskladniteľná a spracovateľná,“ hovorí Dr. Jay A. Switzer zo spomínanej univerzity.

Dr. Jay A. Switzer
Dr. Jay A. Switzer

Jeho tím používa pri tomto výskume kremíkové časti solárnych panelov, ktoré absorbujú slnečnú energiu. Kremík je ponorený vo vode tak, aby jeho predná časť bola nasmerovaná na solárny simulátor a jeho zadná časť je pokrytá elektródami pre vedenie energie. Kremík má kobaltu tzv. nano nadstavieb vytvorených na jeho povrchu elektrolytickým procesom.

Na rozdiel od iných foriem výskumu, kde je celý povrch kremíka v katalyzovanej vrstve, pri tomto výskume sa využívajú malé zhluky kobaltových katalyzátorov zhromaždených na povrchu kremíka.

Generované výstupové napätie zo solárnych lúčov rozdeľuje kvapalnú vodu na vodík a kyslík. Kyslík sa vyvinie na kobaltom pokrytej kremíkovej elektróde a vodík sa vyvíja na platinovú elektródu.

 

„Spočiatku sme vytvorili homogénnu vrstvu na povrchu kovu, kde obidva spôsoby aj katalyzovaný aj chránený kremík, ale zistenia, že táto metóda v skutočnosti vytvára vyššie napätie a nie je nutný ďalší krok, ktorý obvykle má byť na kremík aplikovaný, „hovorí Switzer. „Tieto tzv. nano nadstavby kobaltu produkujú oveľa efektívnejšie a účinnejšie bunky.“

Využitie aj v automobilovom priemysle

Okrem solárnych panelov, alebo pre uskladnenie solárnej energie a energetických článkov, Dr. Switzer vidí potenciálne využitie výsledkov z tohto výskumu vo veľkej miere pri zbere vodíka a v automobilovom priemysle.

„Ak použijeme tento proces pre vozidlá na vodíkový palivo, tak vodík by mohol byť používaný ako samostatné palivo a jediná vec, ktorá by kvapkala z výfuku auta by bola voda,“ hovorí Switzer.

solárna energia

Dnes už nemožno pochybovať o tom, že zvládnutie technológií na využitie obnoviteľných zdrojov energie vrátane solárnej je silným motivačným faktrom pre rozvoj vedy i podnikania zároveň. Solárna energia však zatiaľ tomuto úsiliu dominuje.

zdroj: http://news.mst.edu/2015/09/new-way-to-store-solar-energy-could-lead-to-more-common-solar-cell-usage/

Viac na podobnú tému si môžete prečítať aj tu:

https://www.setri.sk/buducnost-solarnej-energie-perovskitove-solarne-panely-budu-lahsie-ohybne-lacne/

https://www.setri.sk/zdroje-obnovitelnej-energie-su-oficialne-druhym-najvacsim-producentom-elektriny/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail