Nové technológie meniace energetický priemysel

energetický priemysel

Energetický priemysel zasiahla vlna nových technológií a cieľom tohto vývoja je maximalizovať príležitosti plynúce z nástupu veľkých dát a inteligentných systémov. Vytvorenie inteligentnej infraštruktúry s integrovanou digitálnou inteligenciou mení spôsob, akým je energia generovaná, distribuovaná, spravovaná a uchovávaná. Inteligentné riešenia sú hnacou silou efektívnosti a viedli k vytvoreniu tzv. “ prosumer modelu“: kde zákazníci energiu zároveň vyrábajú aj spotrebovávajú.

V budúcnosti sa energetika bude stále viac spoliehať na digitálnu inteligenciu a využitie analýzy dát slúžiacich na efektívnejšie využívanie zdrojov. Inteligentná snímacia technológia reaguje a komunikuje s okolím, optimalizuje výkon a zvyšuje efektivitu. Predstavíme vám päť chytrých riešení, ktoré transformujú energetický priemysel a sú príležitosťou pre inováciu:

Inteligentné siete a modely odozvy

Inteligentné siete v praxi ukazujú, ako digitálna inteligencia transformuje priemysel a riadi energetickú účinnosť. Inteligentné siete sú poháňané  modelmi reakcie na dopyt (ang.: DR), ktoré umožňujú analýzu trendu dopytu zákazníkov v reálnom čase. Digitálne inteligencie integrované do týchto modelov im umožňujú samostatne reagovať na dopyt po energii a zodpovedajúcim spôsobom upraviť distribúciu.

Napríklad, ak v určitom okamihu počas dňa, model DR detekuje nízku spotrebu energie, dôjde k zníženiu množstva, ktoré sa distribuuje. DR modely umožňujú inteligentným sieťam účinnejšie kontrolovať dopyt a efektívnejšie rozdeľovať energiu. Schopnosť tohto modelu prispôsobiť sa našim potrebám ukazuje, ako môže spracovanie veľkých objemov dát prispieť k úsporám energie. Modely DR by mali zmeniť systém riadenia elektriny, s očakávanou investíciou vo výške 10 miliárd $ (v mld £ 7) v programoch DR do roku 2020, nakoľko pomáhajú krajinám dosiahnuť ich ciele v oblasti emisií a zároveň prispievajú k zabezpečeniu čistejšej a efektívnejšej energie počas energetickej špičky.

Prosumers a microgridy

Ľudia vyrábajú stále viac vlastnej energie pomocou obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely a veterné turbíny. Tvorba microgridov umožňuje ľuďom odpojiť sa od rozvodnej siete a prevádzkovať samostatne ich vlastnú lokálnu výrobu energie, čo im ponúka väčšiu nezávislosť. Inštalácia solárnych panelov, napríklad, dáva majiteľom domov výlučnú kontrolu nad ich doma generovanou solárnou energiou a právo rozhodnúť sa, či ju plne spotrebujú alebo pustia späť do rozvodnej siete. Inteligentné siete a microgridy znižujú náklady a zároveň sú šetrnejšie k životnému prostrediu.  Predpokladá sa nárast miest, kde sa bude energia vyrábať a zároveň spotrebovávať. Len v Severnej Amerike je predpoklad nárastu bytových prosumerov o 20 mil. do roku 2020.

Inteligentné merače

Inteligentné meracie prístroje umožňujú obojsmernú komunikáciu medzi bodmi výroby a spotreby. Bezdrôtová technológia umožňuje inteligentným meračom preniesť informáciu o spotrebe energie, ako sú napríklad odpočty, dodávateľom. Dodávateľ potom môže na tieto informácie reagovať a optimalizovať výrobu. Tým sa znížia náklady a tiež je to dobré pre životné prostredie, pretože sa bude menej plytvať energiou. Obrovský globálny nárast inteligentných meracích prístrojov je zrejmý z ich potenciálu a spôsobu ich riadenia energetickej účinnosti. Na začiatku roka 2015 bolo 510 miliónov inteligentných meračov inštalovaných na celom svete; tento počet sa bude zvyšovať na 980 miliónov na konci roka 2020 a 450 miliónov z nich bude v Číne.

energetický priemysel

Virtuálne elektrárne

Virtuálne elektrárne (ang.: VPP) umožňujú integráciu rôznych energetických zdrojov do centrálne riadenej siete. Digitálna inteligencia tejto centrálnej siete môže sledovať a kontrolovať distribúciu energie. To umožňuje VPP dodávať energiu z viac ako jedného zdroja energie v prípade energetickej špičky. Tento fakt je dôležitý z hľadiska vzostupu využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú nie je vždy možné generovať dvadsaťštyri hodín denne; napríklad solárna energia môže byť zachytená iba v priebehu dňa, a tak je potrebný ďalší napájací zdroj, ktorý to vykryje. VPP riešenia dostávajú akumuláciu energie na novú úroveň, odstraňujú tlak z exponovaných sietí a zvyšujú spoľahlivosť sietí, aby mohli uspokojiť naše energetické potreby.

Internet budov

Pojem „internet budov“ ukazuje, ako inovatívne energetické riešenia budú nakoniec môcť byť nasadené v rámci celého „chytrého“ mesta. Digitálne riešenia umožnia, aby bola energia prerozdelená v rámci budov v sieti, čo optimalizuje distribúciu energie, využitie a efektivitu. Integrácia IT technológií do inteligentnej energetickej infraštruktúry demonštruje, ako distribúcia a spotreba budú optimalizované prostredníctvom interaktívnych sietí.

Digitálna transformácia energetického sektora, nám umožňuje vidieť budúcnosť, v ktorej sociálne inovácie integrujú obnoviteľné zdroje energie do inteligentných sietí a vytvoria spoľahlivú a čistú energiu. Sociálne inovácie poskytujú obrovské príležitosti pre podniky, spotrebiteľov a spoločnosť. Budú ich podporovať v investovaní do udržateľných riešení, ktoré znížia náklady a zvýšia ich kontrolu nad ich spotrebou energie a zároveň pomôžu životnému prostrediu a urobia svet udržateľnejším miestom na život.

 

Zdroj: tproportal.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail