Nové riešenie pre skladovanie energie by mohlo byť cenovo dostupnou alternatívou

skladovanie energie

Kanadská spoločnosť  Hydrostor navrhla nové riešenie pre skladovanie energie vo forme stlačeného vzduchu, uloženého v podzemných priestoroch.

Skladovanie energie pomocou stlačeného vzduchu

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je jedným z kľúčových nástrojov boja proti klimatickým zmenám. Získaná energia je čistá, ale keďže sú takéto zdroje energie kvôli podmienkam počasia pomerne nestabilné, je nutné nájsť čo najefektívnejší spôsob, ako takúto zelenú energiu ukladať. Najbežnejším spôsobom je v súčasnosti ukladanie energie v batérii, ale objavujú sa aj nové metódy. Jednou z nich je aj technológia skladovania energie stlačeným vzduchom (Compressed air energy storage- CAES), ktorú navrhla kanadská start-upová spoločnosť Hydrostor, založená v roku 2010.

Finančne efektívne skladovanie energie

Aj keď nie je Hydrostor prvou, ktorá prišla s myšlienkou skladovania energie takýmto spôsobom, poučila sa na chybách svojich predchodcov, ako bola napríklad britská spoločnosť Highview Power, ktorá prišla s projektom skladovania energie v „tekutom vzduchu“, či Airlight Energy. Tá vybudovala fungujúci prototyp v švajčiarskych Alpách, ale pre svoju technológiu vo väčšom meradle nebola schopná nájsť partnera. Hydrostor verí, že ich riešenie bude dostatočne efektívne z hľadiska finančných nákladov. Princíp je pomerne jednoduchý. Nadbytočná elektrická energia sa využije na pohon kompresorov a zachytí vo forme stlačeného vzduchu v zásobníku. Hydrostor toto teplo ukladá v odizolovaných nádržiach a postupne ho vstrekuje do podzemných jaskýň 600 metrov pod povrchom zeme.  Na opätovné získanie energie sa proces otočí. Stlačený vzduch sa vypustí a využije na pohon turbíny, ktorá generuje energiu.

Aktuálne projekty

Systém, ktorý navrhol Hydrostor má však aj ďalšie funkcie, ktoré zvyšujú jeho účinnosť. Podzemná jaskyňa je naplnená vodou, ktorá je potrubím spojená s nádržou na povrchu. Keď stlačený vzduch naplní jaskyňu, voda ju pretlačí potrubím až po povrch zeme. Keď sa stlačený vzduch použije na výrobu energie, proces sa obráti. Takéto vyrovnávanie zaisťuje to, že stlačený vzduch zostáva vždy pod rovnakým tlakom. To znamená, že kompresory robia stále tie isté úkony, a preto ich možno vyladiť tak, aby boli energeticky najúčinnejšie. Hydrostor svoje riešenie na skladovanie energie momentálne využíva vo viacerých projektoch a najnovšie získal podporu spoločnosti Baker Hughes, ktorá chce do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Zároveň pracuje na výstavbe elektrárne v Austrálii, ktorá by mala byť dokončená koncom roka 2020. Na skladovanie energie využije nefunkčnú podzemnú baňu na zinok. Na tento projekt prispela aj austrálska vláda sumou 5,78 milióna eur.

Zdroj:

https://qz.com/

https://arstechnica.com/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail