V Nemecku vznikne z nefunkčnej uhoľnej bane obrovská batéria na skladovanie energie

batéria

Uhoľná baňa v Nemecku bola využívaná takmer pol storočia, teraz z nej však vznikne masívna batéria, ktorá bude skladovať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Batéria vytvorená z uhoľnej bane

Uhoľná baňa Prosper-Haniel v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko bude po takmer pol storočia trvajúcej prevádzke v roku 2018 zatvorená. Bude sa ale naďalej využívať a to ako masívna batéria, ktorá bude ukladať hydroelektrickú energiu. Na projekte už pracuje od roku 2012 tím inžinierov zo súkromného sektora spolu s vládnymi organizáciami a ak bude úspešný, mohol by byť príkladom pre využitie ďalších nefunkčných uhoľných baní. Transformácia by mala do tejto oblasti, ktorá sa dlhé roky spoliehala na fosílne palivá, priniesť nové ekonomické aktivity a pracovné príležitosti. Projekt by mal takisto prispieť k propagácii využitia obnoviteľných zdrojov energie a pomôcť s dostupnosťou čistej elektrickej energie nezávisle od počasia.

Hydroelektráreň, ktorá funguje ako obrovská batéria

Nová batéria, resp. zásobník hydroelektrickej energie bude fungovať podobne ako štandardná hydroelektráreň. V tomto prípade ide o prečerpávajúcu vodnú elektráreň, ktorá generuje energiu tak, že uvoľní vodu z vyššie položeného zásobníka. Tá potom prechádza do nižšie položeného zásobníka cez turbínu. Energia sa však neuvoľní ihneď, ale voda sa namiesto toho skladuje v nižšom zásobníku. Prečerpá sa potom späť navrch v čase mimo špičky, kedy je elektrická energia lacnejšia alebo sa využije iný, obnoviteľný zdroj energie. V prípade Prosper-Haniel bude spodný zásobník pod banskými šachtami v dĺžke 25 kilometrov a mal by tak byť v hĺbke 1200 metrov. Takáto hydroelektráreň by mala mať 200 MW kapacitu a mohla by tak zásobiť čistou elektrickou energiou až 400-tisíc domácností.

batéria

Unikátny projekt, ktorý by mohol byť príkladom pre celý svet

Stará uhoľná baňa by teda mala v budúcnosti slúžiť ako obrovská batéria, ktorá bude k dispozícii najmä ako rezerva v prípade výpadkov. Podobné prečerpávajúce vodné elektrárne už fungujú, ale v tomto prípade ide o unikátny projekt, keďže sa prvýkrát využije existujúca uhoľná baňa. Ak pôjde všetko podľa plánov, mohla by byť Prosper-Haniel úspešným príkladom pre ďalšie nevyužívané bane nielen v tomto regióne. Podobných oblastí je totiž po celom svete veľa a tento projekt by tak mohol predstaviť udržateľnú budúcnosť pre bývalé banské mestá. Takisto by mal pomôcť pri splnení cieľa získavania 30% elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov do roku 2025.

Zdroj:

http://www.sciencealert.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail