Globálne skladovanie energie: 4 dôležité fakty, o ktorých ste možno nevedeli

skladovanie energie

Skladovanie energie bolo jednou z hlavných tém globálnej konferencie Innovate4Climate, ktorá spája lídrov v oblasti financií a technológií na podporu inteligentných finančných riešení pre klimatický rozvoj.

Globálny energetický priemysel prechádza jednou z najväčších zmien od jeho vzniku. Skladovanie energie je jedným z najdôležitejších krokov k úspešnému prechodu na plnohodnotné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V tomto článku priblížime štyri dôležité aspekty, ktoré so skladovaním energie súvisia.

Skladovanie energie je kľúčovým aspektom k realizácii potenciálu čistej energie

Ceny energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnko a vietor postupne klesajú a preto začínajú byť dostupnejšie aj v menej rozvinutých krajinách. Tieto zdroje sú však z prirodzených dôvodov pomerne nestabilné. Preto vznikla globálna potreba riešenie ukladanie energie pre rôzne kapacity a technológie tak, aby sa dala využívať vtedy, keď je najviac potrebná. Kľúčovým riešením pre skladovanie energie sú batérie. I keď majú niektoré rozvojové krajiny veľký potenciál na využívanie batérií, podmienky jednotlivých sietí zatiaľ nie sú na súčasnom trhu v plnej miere zohľadnené. Batériový priemysel sa totiž zameriava najmä na oblasť elektromobility. Bežné technológie zatiaľ neposkytujú dlhodobú trvácnosť, nie sú schopné odolať extrémnym výkyvom počasia a majú limitované operačné a prevádzkové kapacity.

Skladovanie energie a jeho podpora predstavuje obrovské príležitosti

Očakáva sa, že do roku 2040 stúpne globálny dopyt po kapacite pre skladovanie energie na 2 800 GWh. To zodpovedá uskladneniu väčšej polovice celkového objemu z obnoviteľných zdrojov v súčasnosti. Preto bude v najbližšej budúcnosti nevyhnutné, aby sa podporoval vývoj a inovácia nových technológií a ich aplikácie. Zároveň by sa mala zabezpečiť udržateľnosť, bezpečnosť pracovných podmienok a environmentálne zodpovedné riešenia pre recyklovanie batérií. Vhodné podmienky na inovatívne využívanie batérií by mali pomôcť najmä rozvojovým krajinám, ktoré budujú flexibilné energetické systémy a poskytnúť prístup k elektrickej energii pre miliardu ľudí, ktorí na našej planéte doteraz žijú bez nej.

Skladovanie energie môže pretransformovať využívanie čistej energie

Európe či USA je využívanie čistej energie už v súčasnosti na vysokej úrovni. V iných oblastiach sveta, ako je napríklad subsaharská Afrika, je stále takmer 600 miliónov ľudí bez prístupu k spoľahlivej a cenovo dostupnej elektrickej energii napriek významnému potenciálu vetra a slnka v regióne a rastúcemu dopytu po energii. Stabilizácia nových trhov bude preto kľúčom k znižovaniu nákladov na skladovanie energie a vytvorenie stabilných energetických riešení.

Skladovanie energie podporuje Svetová banka

Do iniciatívy na podporu rozvoja riešení pre skladovanie energie sa aktívne zapája Svetová banka. V roku 2018 oznámila globálny program pre uskladňovanie energie, v rámci ktorého plánuje zo súkromných a verejných zdrojov vyzbierať 4 miliardy amerických dolárov. Tie by mali pomôcť vytvárať nové trhy a znižovať ceny batérií. Cenovo prístupné riešenia by tak mali byť dostupné aj pre menej rozvinuté krajiny. Do roku 2025 plánuje Svetová banka finančne podporiť projekty pre skladovanie energie s kapacitou 17,5 GWh, čo je viac než trojnásobok súčasnej kapacity v rozvojových krajinách. Príkladom je Haiti, kde by mala kombinácia solárnej energie a riešení pre jej uskladnenie poskytnúť elektrickú energiu pre 800-tisíc obyvateľov a 10-tisíc škôl, nemocníc a iných verejných inštitúcií. Skladovanie energie na globálnej úrovni teda neznamená iba využívanie vo vyspelých krajinách, ale aj aktívnu podporu a a vývoj programov a riešení na mieru pre krajiny, ktoré nie sú technologickými lídrami.

Zdroj:

https://www.worldbank.org

https://www.dreamstime.com/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail