Energetické štítky, ktoré označujú elektrospotrebiče, by sa mali zmeniť

elektrospotrebiče

Elektrospotrebiče budú po novom označené energetickou triedou A – G, plusky zo štítkov by mali zmiznúť.

Prvé označenie pre elektrospotrebiče v roku 1992

Európska komisia navrhuje návrat k pôvodnému systému energetického označovania elektrospotrebičov v škále A – G, ktorý bol úspešný a prehľadný. V roku 1992 prijala Európska únia prvú smernicu o energetickom označované elektrospotrebičov. Štítky označovali elektrospotrebiče v škále A – G, pričom boli vizuálne farebne odlíšené takže zelená znamenala najvyššiu triedu a červená naopak najnižšiu. V roku 2003 sa však objavili prvé označenia A+ a A++ pre chladničky a mrazničky. Hoci bolo toto rozšírenie zamýšľané ako dočasné riešenie, v roku 2010 európska únia nakoniec prijala označovanie + do všetkých produktových skupín elektrospotrebičov.

elektrospotrebiče

 

Ako fungovalo staré označovanie nájdete tu: Nové energetické štítky idú s dobou

Zmena k pôvodnému systému

Tento súčasný systém sa však bude opäť meniť a európska únia plánuje návrat k pôvodnému označovaniu A – G pre elektrospotrebiče. Rôzne prieskumy dokázali, že A – G systém mal oproti súčasnému systému označovania silnejší vplyv na konečné rozhodnutie kupujúceho zákazníka a viac podporoval kúpu spotrebičov vo vyššej energetickej triede. Podľa ďalšieho výskumu je výrazný rozdiel v motivačnom efekte a chápaní medzi označením A a A+++. Spotrebitelia totiž jasne vnímajú, že už označenie A znamená veľmi dobré a sú preto menej ochotní investovať do energeticky vyšších tried. Oproti  tomu však vnímajú podstatný rozdiel medzi označením A a B (prípadne nižších tried) a vykazujú značnú ochotu investovať do elektrospotrebičov vo vyššej energetickej kategórii.

Zmätení zákazníci?

O zmene k pôvodnému systému budú po letnej prestávke rokovať poslanci európskej únie.  Zmena k pôvodnému systému je vítaná, ale podľa niektorých by sa mala implementácia posunúť až na rok 2023, keďže aktuálne štítky sú stále relatívne nové a vyžadovali dlhodobú prípravu. Ďalšou otázkou je prípadný dopad nového označovania na niektoré elektrospotrebiče. Niektoré elektrospotrebiče, ktoré sú v súčasnosti označené ako energetická trieda A, budú po novom v triede C či dokonca D a motivácia pre kúpu nových, energeticky efektívnejších spotrebičov tak klesne. Najefektívnejšie elektrospotrebiče budú mať totiž po novom energetické označenie C a štítky A a B by mali byť rezervované iba pre najnovšie spotrebiče, ktoré ešte len mieria na trh. Pre zákazníkov môže byť spočiatku takáto zmena značne mätúca, keďže na pultoch obchodov budú zrejme zároveň spotrebiče so starým aj novým označením. Riešením by bol dočasný duálny systém, ale jednoznačným konečným cieľom je podľa európskych poslancov to, aby zákazníci získali jednoduchú a prehľadnú asistenciu pri kúpe elektrospotrebiča.

Zdroj:

http://www.beuc.eu/

http://archyworldys.com/

http://www.aristonchannel.com/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail