Elektrina z obnoviteľných zdrojov už nebude pre investorov taká výhodná

cena elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR plánuje od júla tohto roka, respektíve od začiatku budúceho roka, znížiť výkupné ceny elektriny vyprodukovanej v niektorých obnoviteľných zdrojoch. V konečnom dôsledku sa tak vytvorí priestor na zníženie koncovej ceny elektriny pre spotrebiteľov.

Investori do obnoviteľných zdrojov energií nemajú príliš veľa dôvodov na radosť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) totiž plánuje od júla, respektíve od nového roka, skresať podporu pri vykupovaní elektriny vyrobenej vo viacerých druhoch obnoviteľných zdrojov. Znížia sa napríklad výkupné ceny elektriny vyrobenej v slnečných elektrárňach, vo veterných elektrárňach, či pri spaľovaní obilnej slamy. „Menia sa ceny elektriny a príplatky pre jednotlivé technológie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou z dôvodu zmeny trhových podmienok,“ zdôvodnil svoje kroky regulátor vo svojej novej vyhláške. Vďaka plánom regulačného úradu by sa tak mohla v budúcnosti znížiť koncová cena elektriny, keďže zelená elektrina vo forme podpory vyšších výkupných cien tejto elektriny do nej vstupuje.

Končí biznis so slnkom?

Ďalšiu ranu dostane podpora elektriny vyrobenej v slnečných elektrárňach. Od nového roka bude podporená elektrina vyrobená zo slnečnej energie v zariadení s inštalovaným výkonom do 30 kilowattov, ktoré však musí byť umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy, a to sumou 88,89 eur za megawatthodinu. V tomto roku si môžu investori pýtať o zhruba desať eur za megawatthodinu viac. Pritom investori, ktorí postavili slnečné elektrárne na Slovensku na prelome rokov 2009 až 2010 majú nárok na výkupnú cenu vo výške až 430 eur za megawatthodinu. Aj keď sa u nás nestavajú veterné elektrárne, keďže kompetentní ich výstavbu stopli, vyhláška regulačného úradu počíta s ich podporou aj naďalej. Aj v tomto prípade, však podpora elektriny vyrobenej v tomto zdroji z roka na rok klesá. Kým v tomto roku mali investori do veterných elektrární nárok na výkupnú cenu vo výške 70,3 eur za megawatthodinu, od budúceho roku to už bude len 62,49 eur za megawatthodinu. Pri geoterálmnej energie sa nič nemení. Podpora tohto zdroja ostáva na úrovni 155,13 eur za megawatthodinu v ňom vyrobenej elektriny.

Zmeny pri biomase

Pokles výkupných cien nastane aj v prípade biomasy. Elektrina vyrábaná prostredníctvom spaľovania obilnej slamy bude podporená od nového roka výkupnou cenou v objeme 107,21 eur za megawatthodinu. Podpora tak klesne o necelých dvadsať eur za megawatthodinu. Regulátor znižuje aj výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore. Kým v tomto roku predstavovala podpora necelých 123 eur za megawatthodinu, po novom to bude už len niečo vyše 99 eur. Zhruba o vyše 23 eur na 95,5 eur za megawatthodinu klesne aj výkupná cena elektriny vyrobenej vďaka fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu.

Pokles cien pri KVETe

Na ružiach ustlaté nebude mať ani elektrina vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET). Tu nastanú zmeny pri výkupných cenách už od júla tohto roka. Elektrina vyrobená z katalyticky spracovaného odpadu bude od leta podporená sumou 99,82 eur za megawatthodinu, kým doteraz je to 120,69 eur. Výkupná cena elektriny vyrobenej z termického štiepenia odpadov klesne z vyše 113 eur na 98,4 eur za megawatthodinu. Výraznejší pokles výkupnej ceny elektriny plánuje regulátor aj pri elektrine vyrobenej prostredníctvom plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním odpadu. Kým doteraz je výkupná cena pri takejto elektrine stanovená na úrovni na vyše 103 eur, po novom to bude už len 89 eur za megawatthodinu.

Nové údaje zatiaľ nie sú

Ako už bolo spomenuté, na vyššie výkupné ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa skladajú všetci odberatelia. Zatiaľ nie je jasné, koľko sa spotrebitelia poskladali na podporu „zelenej“ elektriny v minulom roku, a koľko by to malo byť v tomto roku. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták, aktuálne údaje zatiaľ nie sú vyhodnotené. V roku 2011 sme však prispeli na podporu obnoviteľných zdrojov energií a zdrojov KVET sumou 216 miliónov eur a o rok neskôr to bolo už viac ako 300 miliónov eur.

Zrušia vyššie výkupné ceny?

Ministerstvo hospodárstva ako aj regulátor už dlhšie upozorňujú, že podpora „zelenej“ elektriny prostredníctvom vyšších výkupných cien nie je najšťastnejším spôsobom podpory obnoviteľných zdrojov. Vďaka takto nastavenej podpore tak podľa štátnych inštitúcií platia naši odberatelia zbytočne vysoké ceny za elektrinu. Ministerstvo preto už v najnovšej Energetickej politike SR, ktorou by sa mala onedlho zaoberať vláda, nepočíta po roku 2020 s vyššími výkupnými cenami pri obnoviteľných zdrojoch.

 

Zdroj: http://venergetike.sk/aktuality/clanok/1281-vykupne-ceny-zelenej-elektriny-sa-znizia/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail