Ekologická doprava: autobus poháňaný odpadom

ekologická doprava

Na svete dnes asi neexistuje mesto, ktoré by sa nezaoberalo významom, ktorý má ekologická doprava. Vďaka prehustenej a neekologickej doprave nie je žiaľ kvalita ovzdušia na uspokojivej úrovni. S týmto problémom sa však rozhodli popasovať vo Veľkej Británii a dnes už majú autobus, ktorý na svoj pohon využíva to, čo by asi nikto z nás nečakal. Čo to teda je?

 Aj napriek tomu, že sa vám to bude možno zdať trocha zvláštne, tento autobus posúva ekológiu verejnej dopravy na úplne inú úroveň. Plyn (tzv. biometán), ktorý tankuje je vyrobený z vecí, ktorými je naša planéta priam preplnená: potravinový odpad a ľudské splašky. V prípade tohto autobusu sa teda podarilo prelomiť bariéru nutnosti drancovanie prírodných zdrojov a znečisťovania životného prostredia okolo nás.  

Ekologická doprava pre verejnú sféru

Tento autobus môžete vidieť vo Veľkej Británii, konkrétne na trase Bath – letisko Bristol. Pre mesto Bristol má obrovský význam do budúcnosti, najmä ak hovoríme o zelenšej a lacnejšej verejnej doprave. Mesto má o tento projekt veľmi záujem a preto plne dohliada nad zberom odpadu z domácností, supermarketov a potravinárskych firiem každý rok.

Pre pasažierov je k dispozícii 40 miest, na plnú nádrž (zodpovedá ročnému odpadu 5 ľudí) dokáže tento autobus prejsť až 300 km. Je tiež dôležité poznamenať, že tento autobus produkuje menej emisií CO2 pri spaľovaní biometánu v porovnaní s naftovými motormi, čo teda dokáže nielen zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách, ale aj možno upriamiť našu pozornosť na rôzne ďalšie možnosti jeho využívania. Tento autobus je taktiež skutočným dôkazom toho, že splašky a potravinový odpad dokážu byť tiež veľmi dobre využiteľným zdrojom = palivom.

ekologická doprava

 

Prečítajte si aj: Supermarket si vyrába elektrinu z nepredaných potravín

Potraviny, ktoré nie sú vhodné pre ľudskú konzumáciu sa musia zbierať v oddelených nádobách, následne sa recyklujú do tzv. biometánu, čiže nie sú zbytočne odvážané na skládky alebo spaľované v spaľovniach. Biometán sa vytvára cez tzv. „anaerobic digestion“ v čističke odpadových vôd v Bristole a naviac sa tento plyn používa nielen na pohon autobusov, ale sa stal aj súčasťou vnútroštátnej siete zo zemným plynom, ktorá dodnes takto dokáže zásobovať plynom okolo 8500 domov. Takáto spotreba v súčasnosti pohltí okolo 75 mil. m3 splašiek a okolo 35 000 ton potravinového odpadu ročne. Tento plyn dokáže v súčasnosti nahradiť okolo 10 % spotreby každej domácnosti.

Na záver treba povedať, že takýto zaujímavý spôsob využívania bežne dostupných a najmä lacných zdrojov (splašky a potravinový odpad) dokáže pomôcť nielen ekologickejšej doprave ale aj neustále sa zvyšujúcej potrebe nových spaľovní a skládok odpadov. Niekto nemôže pochybovať o tom, že ekologická doprava je trendom budúcnosti.

 

Autor: Lukáš Kovačovič, zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail