Čisté Martini: využitie biomasy spoločnosťou Bacardi na destiláciu ginu

využitie biomasy

So zvyšujúcim sa úsilím o udržanie si pozícií na trhu jednotlivé firmy hľadajú nové možnosti získania celosvetových konkurenčných výhod na zabezpečenie dlhotrvajúcej hodnoty vlastných akcií. Verili by ste, že aj využitie biomasy k tomu výrazne pomáha?

Najväčšia súkromná firma na výrobu liehovín a destilátov, spoločnosť Bacardi, vlastniaca okolo 200 značiek vo svojom portfóliu, je názorným príkladom aplikácie tohto prístupu pri výrobe prémiového ginu značky Bombay Sapphire.

využitie biomasy

Bacardi na úvod predostrel ambiciózny plán na vytvorenie konceptu liehoviny dlhotrvajúcej hodnoty, keď zverejnil zámer o prestavbe výroby v Laverstoke Mill. V súčasnosti Bombay Sapphire je jasným dôkazom toho, že pri jeho výrobe nevzniká žiaden odpad. Táto koncepcia je úplne v súlade s víziou spoločnosti o výrobe s nulovou záťažou na životné prostredie.

Ekologický koncept spoločnosti zahŕňa jednoduchý systém zberu rastlinných komponentov na tvorbu a využitie biomasy, ktorá slúži na výrobu tepla potrebného pri destilácii ginu. Kotol použitý na výrobu tepla, dokáže spáliť akúkoľvek organickú surovinu.

Na rozdiel od výroby energie z odpadov, liehovar svojim prístupom vytvoril novú koncepciu destilácie.

BREEAM, svetovo uznávaný systém hodnotenia budov, ocenil destilačnú prevádzku na výrobu Bombay Sapphire uznávaným titulom BREEAM Industrial Award za rok 2014.

BREEAM ocenil spoločnosť najvyšším hodnotením za najnižšiu environmentálnu záťaž, vďaka využívaniu obnoviteľných surovín a za nízku produkciu oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasy.

Využitie biomasy je len začiatkom v enviromentálnom prístupe firmy.

Spoločnosť neustále zdokonaľuje efektivitu výroby na zredukovanie spotreby vody a energie a na úplné zníženie tvorby skleníkových plynov. Bacardi sa ako prvá spoločnosť zaviazala, že do roku 2017 bude 40 percent a do roku 2022 až 100 percent jej produkcie z cukrovej trstiny vyrobenej z certifikovaných a udržateľných zdrojov.

Čo sa týka obalov, Bacardi plánuje do roku 2017 znížiť ich hmotnosť o 10 percent a do roku 2022 až o 15 percent.

Záväzok spoločnosti týkajúci sa zdokonalenia operatívnej efektivity obsahuje cieľ, ktorý hovorí o znížení spotreby vody o 55 percent a skleníkových plynov o 50 percent do roku 2017. Na dôvažok, cieľom spoločnosti je úplné odstránenie tvorby odpadu pri výrobe do roku 2022.

Zdieľajte:   Facebooktwittermail