Čistá energia: čo sa môže Európa učiť od Číny

čistá energia

Čínsky predstaviteľ úradu zahraničných vecí navštívil Poľsko, aby sa stretol s podnikateľmi z východnej Európy a zdieľal skúsenosti s tým, ako sa produkuje a využíva čistá energia.

Stretnutie vo východnej Európe

Liu Hong z Čínskeho úradu pre zahraničné veci sa v Poľsku stretol s podnikateľmi z krajín východnej a strednej Európy. Hong pôsobí v meste Čeng-čou v provincii Che-nan. Tá ešte pred pár rokmi patrila k najviac znečistenej oblasti celej krajiny, ale vďaka rôznym opatreniam zaznamenala obrovský úspech v zlepšovaní kvality ovzdušia. I keď sú obe krajiny od seba geograficky vzdialené, poľské hlavné mesto čelí podobným environmentálnym problémom. Hong bol preto pozvaný do Poľska, aby diskutoval o potrebných zmenách a uviedol, že čistá energia a jej využívanie boli v posledných rokoch pre zlepšenie kvality ovzdušia kľúčové.

Ako čistá energia zmenila najkritickejší región

Prvým opatrením bola podľa Honga dôsledná kontrola spotreby tradičných zdrojov energie, ako je napríklad uhlie. Okrem toho začal región propagovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2016 sa mestu Čeng-čou podarilo znížiť spotrebu uhlia o 3,72 milióna ton. Podiel energie vyrobenej z uhlia tak klesol pod 63%. Čistá energia naopak zaznamenala nárast. Mesto začalo monitorovať splodiny z výfukových plynov, ktoré boli druhým najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia. Najškodlivejšie automobily, ktoré nespĺňajú emisné štandardy boli označené žltým štítkom a mesto začalo aktívne propagovať dopravné prostriedky, ktoré využívajú alternatívny pohon. Okrem toho sa nakúpilo 1 868 nových, ekologických autobusov v hodnote asi 343 miliónov eur.  Nové autobusy od spoločnosti Yutong dokážu ušetriť 2,42 milióna ton uhlíkových emisií za rok.

čistá energia

Čistá energia v Európe

Marcin Roszkowski, prezident Jagelovského inštitútu v Poľsku, v rámci stretnutia uviedol, že komunikovali s čínskymi spoločnosťami, vrátane Yutongu, ktoré majú bohaté a úspešné skúsenosti vo vývoji a využívaní čistej energie. Dodal, že „v rámci Parížskej klimatickej dohody sa Číne podaril významný pokrok v obmedzovaní emisií do roku 2023. Snažíme sa preto nájsť vhodné metódy, ktorými by sa dal čínsky príklad implementovať v Poľsku.“ Poľská ekonomika a priemyselný rozvoj sa totiž stále spolieha najmä na uhlie, ktoré tvorí zdroj 80% spotreby energie. Vláda preto označila reštrukturalizáciu energetického priemyslu ako jednu z hlavných úloh. Lokálne spoločnosti sú zároveň nútené spĺňať vysoké európske štandardy na obmedzovanie uhlíkových emisií. Jedným zo spôsobov je využívanie zemného plynu a iných alternatívnych zdrojov energie. Pawel Jakubowski, riaditeľ poľskej LNG dodal, že čistá energia a jej využívanie je „nevyhnutnou voľbou“ pre budúcnosť globálneho dopravného priemyslu.

Zdroj:

http://www.chinadaily.com.cn

Zdieľajte:   Facebooktwittermail