Bioplynová stanica v Kežmarku zabodovala v Európe

Minulý týždeň venovala EÚ udržateľnej energii. Počas EU Sustainable Energy Week boli ocenené energetické projekty, ktoré majú potenciál šetriť energiu a prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Do užšieho finále 5 nominovaných projektov v kategórii „Spotreba“ postúpil aj slovenský projekt bioplynová stanica mliekarne TAMI.

Do súťaže Európskej komisie Sustainable Energy Europe Awards 2014 bola Bioplynová stanica mliekarne TAMI vybraná spomedzi 342 projektov z celej Európy. Aj keď slovenský zástupca nezískal hlavné ocenenie, výborné je už aj to, že sa v silnej konkurencii dostal medzi piatich finalistov svojej kategórie. Veď deväťročnej histórii súťaže bol slovenský energetický projekt na toto ocenenie nominovaný vôbec po prvýkrát. „V čase keď sa o Slovensku hovorí často ako o montážnej dielni, je veľkým úspechom, že slovenský projekt uspel v tvrdej európskej konkurencii, práve v týchto inovatívnych oblastiach,“ povedala Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Bioplynová stanica ušetrí energiu

Bioplynová stanica v mliekarni TAMI v Kežmarku predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Integrované a efektívne riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní zabezpečuje produkciu 1 megawattu (MW) elektriny. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie. Projekt je unikátny svojou komplexnosťou, kombinuje využitie odpadu z potravinárskej výroby a produkcie miestnych farmárov s pokrytím energetických potrieb mliekarne.

Bioplynová stanica v Kežmarku
Bioplynová stanica v Kežmarku, zdroj: podtatranske-noviny.sk

Za návrhom a vybudovaním projektu stojí spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., ktorá sa už na Slovensku podpísala pod niekoľko veľmi úspešných projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Investičné náklady sa podľa Ľubomíra Valčuhu, generálneho riaditeľa Tatranskej mliekarne TAMI, pohybovali vo výške 4 mil. eur (pozn. bankový úver a vlastné zdroje). Projekt teda nie je financovaný z fondov Európskej únie. Predpokladaná návratnosť investície je 10 rokov.

„K projektu bioplynovej stanice sme pristúpili s cieľom získať úspory na energie, kde by bioplynová stanica po nabehnutí na plný výkon mala zabezpečiť 77 % spotreby elektrickej energie,“ prezradil Ľubomír Valčuha. „Ďalším benefitom, ktorý je nezanedbateľný pre celú efektívnosť tohto projektu je spomínaná spotreba tepla,“ dodal. Mliekarne dokážu teplo využiť, čím sa zefektívňuje celý chod bioplynovej stanice.

Bioplynová stanica predstavuje zároveň aj stabilizačný prvok pre poľnohospodárov v regióne. K ostatným prínosom projektu patrí najmä zníženie výrobných nákladov, zníženie energetickej závislosti, zvýšenie bezpečnosti dodávok energie a riešenie otázky odpadového hospodárstva.

Aj naše spoločnosti vedia prinášať inovatívne riešenia

„My sme samozrejme firma, ktorá neprioritizuje nejaké klasické riešenia, ktoré sa komerčne robia, ale vždy hľadáme možnosť nejakých synergií, aby tie naše technologické riešenia prinášali okrem priameho finančného efektu pre nášho odberateľa aj nejaké ďalšie synergické efekty, ktoré potom v konečnom dôsledku budú garantovať stabilitu a trvalú udržateľnosť tohto projektu,“ charakterizoval filozofiu generálny riaditeľ spoločnosti Intech Slovakia, Zbigniew Kocur.

Spoločnosť Intech Slovakia chcela prihlásením sa do súťaže ukázať, že aj na Slovensku sú ľudia a spoločnosti, ktoré sú schopné prinášať inovatívne riešenia, kvalitatívne porovnateľné so západnou Európou.

zdroj: euractiv.sk

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail