Autonómne vozidlá nemusia nevyhnutne spôsobiť masovú nezamestnanosť

automobily

Autonómne vozidlá by mohli v budúcnosti naopak priniesť nové príležitosti a typy prác.

Ako nás ovplyvnia autonómne vozidlá?

Téma automatizácie je nielen v súčasnosti témou, ktorá vyvoláva u niektorých ľudí obavy. V prostredí elektromobility sa dotýka veľkého množstva, ktorí sa oprávnene strachujú o svoju budúcnosť, keďže ich prácu budú zrejme v budúcnosti vykonávať autonómne vozidlá. Automatizácia ale určite ovplyvní takmer všetky odvetvia, pričom povaha vplyvov sa môže v jednotlivých oblastiach výrazne líšiť. Na pochopenie situácie je treba rozumieť náplne práce, demografickým faktorom v konkrétnych priemyselných odvetviach a regiónoch a iným faktorom, ktoré môžu automatizácii brániť. Odpoveďou na obavy je potreba adresovať výzvy a problémy, ktoré môže automatizácia priniesť a včas sa naučiť čeliť im. Autonómne vozidlá v budúcnosti takmer určite zmenia náš životný štýl, ale ovplyvnia aj mnoho ľudí pracujúcich v automobilovom priemysle.

autonómne vozidlá

Vyhladia autonómne vozidlá profesiu vodiča?

Budúcnosť automobilového ekosystému bude podľa všetkého spočívať práve v autonómnych dopravných prostriedkoch a zdieľanej jazde. To znamená menej áut na cestách, ktoré budú ale jazdiť na viac výjazdov a na dlhšie trasy. Výsledkom by mala byť finančne dostupná a pohodlná osobná preprava, ktorá zmení súčasný obraz miest, ale aj vidieka. Podľa odborníkov by mali začať skutočné a plne autonómne vozidlá premávať v roku 2020. V polovici dekády sa potom zrejme začne postupné miznutie segmentu vozidiel, ktoré obsluhujú ľudia. Tu ale vyvstáva dôležitá otázka: Čo bude so všetkými profesionálnymi vodičmi, aké nové povolania si budú môcť nájsť a aké kvalifikácie a schopnosti na to budú potrebovať? Nové technológie, vrátane autonómnej dopravy sa zameriavajú najmä na efektivitu a produktivitu. To v praxi znamená, že cestovanie by mohlo byť v budúcnosti lacnejšie. Konzumentom by potom malo ostať viac peňazí na iné veci. Kde ich teda použijú?

Aké príležitosti prinesú autonómne vozidlá?

Generácia Baby boomers (ľudia narodení od 1940- 1964) bude zrejme v budúcnosti potrebovať pomocníkov pri pochôdzkach či návštevách doktorov i keď samotné šoférovania nebude musieť byť súčasťou ich práce. Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že trh oblasti manažmentu a služieb mobility bude rásť a poskytne mnoho nových pracovných miest. Zároveň vďaka digitalizácii vznikne nová oblasť, ktorá sa bude venovať plánovaniu a spotrebe pasažierov a tovaru. To by sa malo stať efektívnejším, príjemnejším, produktívnejším, bezpečnejším, čistejším a lacnejším. Z hľadiska zamestnanosti to môže znamenať všetko od údržby vozidiel ku monitorovaniu z diaľky. Osobitnou oblasťou je nákladná doprava. O takúto prácu postupne stráca záujem najmä mladšia generácia. Aj v prípade nákladnej dopravy budú ale autonómne vozidlá  najmä v začiatkoch potrebovať ľudský „monitor“, ktorý dohliadne na cestu v ťažkých úsekoch (ako napríklad centrá miest). História každopádne dokázala, že automatizácia často pomohla k zvýšeniu pracovnej produktivity a zamerala sa najmä na pracovníkov s pridanou hodnotou, ktorá zrejme bude kľúčovou aj v budúcnosti.

Zdroj:

https://qz.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail