Aká plocha je potrebná, ak by celú planétu zásobovala iba slnečná energia

solárna energia

I keď sa obnoviteľným zdrojom energie venuje veľa pozornosti, patrí slnečná energia z hľadiska jej potenciálu medzi veľmi málo využívané zdroje.

Tak napr. v USA tvorí iba 0,39 %  celkovo vyrobenej energie. Toto číslo by malo exponenciálne narásť už v najbližších rokoch.  Niektorí vizionári ako napr. Elon Musk predpovedajú, že slnečná energia sa stane dominantným zdrojom energie do roku 2031.

Slnečná energia zo solárnych panelov

Takže ako by vyzerala naša planéta, ak by bola poháňaná výlučne solárnymi panelmi? Združenie s názvom Land Art Generator Initiative (LAGI), zameraná na využívanie udržateľného rozvoja, použila radu sofistikovaných výpočtov, aby to zistila.

Ľudia z LAGI použili ako základ pre svoje výpočty 678 kvadriliónov BTU, čo je ich predpoklad globálnej spotreby energie v roku 2030. Potom tento údaj premenili na 198 721 800 000 000 kilowatthodín a ten potom delili 400 kilowatthodinami – čo je produkcia solárnej energie na štvorcový stopu (= 0,09 m2) pôdy pokrytej solárnymi panelmi nutnými na dodávku energie. Hodnota 400 kilowatthodín vychádza z predpokladu 20 % účinnosti solárnych panelov, 70 % slnečných dní v roku a údaju, že každý meter štvorcový pôdy na Zemi zasiahne v priemere 1000 wattov solárnej energie.

solárna energia
Malé štvorčeky na mape predstavujú potrebnú plochu.

 

Podľa výpočtov LAGI by sme potrebovali 496 804 štvorcových kilometrov solárnych panelov, aby sa vyprodukovala energia z obnoviteľného zdroja pre celú Zem. Je to plocha zodpovedajúca približne rozlohe pevniny Španielska. V celosvetovom meradle je to však malé množstvo pôdy na to, aby slnečná energia vystačila pre celosvetovú spotrebu.

Samozrejme, že sa jedná o odhad, ktorý by sa mohol veľmi rýchlo zmeniť. Tento výpočet vychádza zo súčasných technológií (20 % účinnosť panelov) a predpokladá, že slnko by bolo jediným zdrojom produkcie energie na Zemi. Ak by sa zvýšila efektivita panelov alebo by sa použili aj iné obnoviteľné zdroje energie, potrebný rozsah územia by sa ešte zmenšil. Takže by sa nemusela použiť iba nezastavaná pôda – panely by mohli byť rozmiestnené (vo vyššej miere ako v súčasnosti) na strechách domov a budov po celom svete.

Podľa údajov US Department of Energy slnko bombarduje zem 430 kvintiliónmi joulov energie každú hodinu dňa. Táto jediná hodina slnečného svitu by dokázala zásobovať celú potrebu energiu ľudstva po dobu celého 1 roka. Pri takom hojnom zdroji energie a tak malom rozsahu plochy potrebnej na jeho získavanie by bolo zarážajúce, ak by sme čo najlepšie nevyužili tento obnoviteľný zdroj v najbližších desaťročiach.

Slnečná energia je teda nepochybne energiou ľudstva v budúcnosti.

 

Zdroj: landartgenerator.org

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail