5 dôvodov prečo je potrebný pravidelný servis kotla

servis kotla

Nezabúdajte na pravidelnú servisnú prehliadku kotla. Tak ako v prípade komínov je potrebné previesť revíziu a ich vyčistenie spravidla raz ročne, to isté platí aj pri plynových, resp. kondenzačných kotloch. Pravidelný servis kotla nám pomôže predísť jeho poškodeniu, zvýšenej spotrebe plynu, ale zabránite tým aj poškodeniu zdravia, nakoľko môže dochádzať k úniku plynu alebo emisií.

Pravidelný servis kotla je najlepšie vykonať v období jari až leta, kedy je po vykurovacom období. Moderné kondenzačné kotle majú viacero zabezpečení pred unikaním plynu do miestnosti v prípade nesprávnej prevádzky, alebo zmene tlaku. Netreba však tieto riziká podceňovať.

Zvyčajne pri poruchách, kedy dochádza k nadmernému úniku plynu sa plynový kotol vypne. Ak však zanedbáme jeho pravidelnú revíziu, predraží nám to jeho opravu aj samotný servis.

Pre správny chod vášho zariadenia je potrebné raz ročne skontrolovať správnosť funkcií nastavenia vášho plynového kotla. Pri tejto kontrole servisný technik vyčistí spaľovaciu komoru, obnoví zájdené kontakty snímačov, diagnostikuje prípadné skryté poruchy a možný únik spalín a plynu, urobí vizuálnu prehliadku tesnení a spojov a pod. Takáto starostlivosť vám prináša správnu, ekonomickú a bezpečnú prevádzku vašich plynových zariadení.

Pravidelná ročná údržba zariadenia je podmienkou poskytnutia záruky na dané zariadenia, ktorú predpisuje každý výrobca kotlov a tepelných čerpadiel. Záruka je zvyčajne 2 – 5 rokov. niektoré spoločnosti poskytujú aj predĺženú 10 ročnú záruku.

servis kotla

Ak zabudnete na servisnú prehliadku, vaša spotreba plynu sa môže zvýšiť až o 25%. Z technického hľadiska je zvýšená spotreba spôsobená pri plynových kotloch predovšetkým usadeninami na tepelnom výmenníku a pri tradičných kotloch aj zmenou zmiešavacieho pomeru plyn / vzduch. Kotol sa za dobu používania zanesie a potom nepracuje tak, ako by mal.

Pokiaľ je kotol vyčistený a správne nastavený, jeho spotreba paliva sa bude pohybovať na minimálnych hodnotách určených pre daný model. Kotol tak bude pracovať ekonomickejšie a jeho životnosť predĺžite o niekoľko ďalších rokov.

Tu je teda 5 dôvodov prečo je nevyhnutný pravidelný servis kotla raz za rok:

  1. Predídete poškodeniu kotla
  2. Zabránite uvoľňovaniu spalín alebo plynu do miestnosti
  3. Je povinnosť vykonať pravidelný servis kotla, ak máte kotol v záručnej lehote
  4. Preventívnou servisnou kontrolou môžete zabrániť poruche kotla v zimnom období
  5. Predlžujete jeho životnosť

Ceny ročných servisných prehliadok sa pohybujú od 60,- EUR až do 110,- EUR, v závislosti od druhu a značky kotla. Nezabúdajte si revíziu a servis kotla nechať spraviť odborne spôsobilým a autorizovaným technikom. Každý výrobca, resp. dodávateľ kotlov ich má vo vašom okolí niekoľko.

servis kotla

Zdroj: Viessmann, Vaillant, Junkers

https://www.setri.sk/kondenzacny-kotol-je-naozaj-taky-usporny/

https://www.setri.sk/otazky-a-odpovede-kotol-na-plyn-alebo-na-elektrinu/

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail