Týchto 12 svetových miest sa zaviazalo, že od roku 2025 bude kupovať iba elektrobusy

elektrobusy

V októbri sa 12 starostov metropol po celom svete dohodlo, že od roku 2025 budú nakupovať iba elektrobusy, aby bola hromadná doprava v budúcnosti bez emisií.

Od roku 2025 už iba elektrobusy

Starostovia Londýna, Paríža, Los Angeles, Kodane, Barcelony, Quita, Vancouveru, Mexika City, Milána, Seattlu, Aucklandu a Kapského mesta koncom októbra podpísali Deklaráciu ulíc bez fosílnych palív C40 (C40 Fossil-Fuel-Free Streets Declaration). Tá ich zaväzuje k tomu, že od roku 2025 budú pre verejnú dopravu v ich mestách nakupovať už iba elektrobusy. Aj keď nákup a využívanie elektrobusov tvorí hlavnú časť Deklarácie, starostovia sa zároveň dohodli aj na ďalších opatreniach, ktoré by mali obmedziť produkciu emisií v týchto mestách. Deklarácia je špeciálne významná pre americké mestá kvôli súčasnému odklonu vládnej politiky od globálnej aliancie na boj s klimatickými zmenami.

Budúcnosť bez emisií

Deklarácia celkovo volá po budúcnosti, v ktorej by sa mala väčšina obyvateľov miest prepravovať prostredníctvom chôdze, bicyklov či elektrobicyklov a zdieľanej dopravy. Dlhodobým cieľom je ale podľa dohody zabezpečiť to, aby sa dôležité oblasti všetkých miest, ktorých sa Deklarácia týka, boli do roku 2030 úplne bez emisií a spoločne bojovali proti rastúcim následkom klimatických zmien. Ďalej sa v rámci dohody starostovia dotknutých miest zaviazali zaviesť opatrenia na zvýšenie povedomia a využívania verejnej a zdieľanej dopravy. Okrem toho by mali takisto znížiť počet vozidiel premávajúcich po meste a zvýšiť počet chodcov.

Iniciatíva C40 Cities

Deklarácia je súčasťou širšej iniciatívy C40 Cities, ktorá vznikla v roku 2005 a spája 90 miest (vrátane 18 mega-miest) po celom svete na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým adresovanie klimatických zmien a spolupráca pri boji s ich následkami. Samotná Deklarácia ulíc bez fosílnych palív okrem toho starostov vyzýva k spolupráci s dodávateľmi, prevádzkovateľmi miestnych vozových parkov a rôznymi podnikateľmi a firmami. Spoločne by mali zrýchliť prechod na bezemisné dopravné prostriedky akými sú napríklad elektrobusy a obmedziť najazdené kilometre po dotknutých mestách. V poslednom bode deklarácie sa starostovia 12 miest zaviazali k pravidelnému verejnému informovaniu ohľadom postupného dosiahnutia stanovených cieľov a to každé dva roky.

Zdroj:

http://www.c40.org

Zdieľajte:   Facebooktwittermail