Tepelné čerpadlo využijete na kúrenie i chladenie a ešte ušetríte za energie

tepelné čerpadlo

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké obrovské sumy vás stojí kúrenie v zime a chladenie v lete? Všetky tri problémy- kúrenie, chladenie i vysoké  náklady na ich zabezpečenie, vyrieši tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo = pokles nákladov na energie

Máte istotu, že prevádzkové náklady na energie v takom prípade klesnú o viac ako polovicu. V ideálnom prípade, pri nízkoenergetických a pasívnych domoch až na pätinu toho, čo stoja v nezateplenom klasickom dome s pôvodnými oknami. Na inštaláciu tepelného čerpadla môžete dostať podporu 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla a maximálna výška podpory tak môže dosiahnuť až 3 700 €.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začne už túto jeseň uhrádzať z eurofondov oprávneným registrovaným montážnym firmám poukážky pre občanov na obstaranie zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov (OZE). O podporu prostredníctvom týchto poukážok, s finančným príspevkom na kúpu zariadení, sa budú môcť uchádzať slovenské domácnosti v rodinných a bytových domoch už v najbližších týždňoch. Práve na tepelné čerpadlá je možné získať najvyššiu podporu (v eurách).

 Národný projekt SIEA je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov eur. Celková hodnota, ktorou by malo v rámci programu podporiť inštaláciu malých zariadení OZE, predstavuje 115 miliónov eur. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná, ale len do výšky 50% celkových oprávnených nákladov. Tepelné čerpadlá nie sú nijakou módou, ani technickou vychytávkou. Na Slovensku je ich namontovaných a spoľahlivo slúži niekoľko tisíc. Za rok 2014 ich pribudlo rekordné množstvo ‑ takmer 1000 kusov. Tepelné čerpadlá slúžia na využívanie geotermálnej, hydrotermálnej a aerotermálnej energie. Patria k energeticky najúčinnejším vykurovacím zariadeniam a ich účinnosť je uvedená aj na povinných energetických štítkoch.

tepelné čerpadlo

,,Naša firma inštaluje tepelné čerpadlá už niekoľko rokov a má s nimi dostatok pozitívnych skúseností. Prakticky na každý rodinný, či bytový dom, alebo aj väčšiu stavbu sa dá nájsť ten pravý typ tepelného čerpadla. Takýto systém si vyžaduje zvýšené investície, ale tie sa postupom času vrátia nízkonákladovou prevádzkou. V prípade dostatočného zdroja prítoku vody je najlepšie nainštalovať tepelné čerpadlo s jej využitím (typ voda-voda, resp. soľanka-voda). Inak je možné využiť aj energiu zo vzduchu, čiže namontovať tepelné čerpadlo využívajúce energiu vzduchu (typ vzduch-voda). Alebo je možná aj kombinácia tepelného čerpadla so slnečnými kolektormi. Montujú sa aj samotné slnečné kolektory bez tepelných čerpadiel, aj na tie sa vzťahuje podpora od SIEA. Samotné využitie tepelného čerpadla dokáže samé o sebe znížiť náklady na vykurovanie pri porovnaní s tradičným systémom vykurovania až na jednu štvrtinu. S potenciálom pre tak efektné úspory je možné dosiahnuť návratnosti vložených prostriedkov o niekoľko málo rokov. S technikou tepelných čerpadiel majú domácnosti prístup k najčistejšiemu, cenovo najefektívnejšiemu a najstabilnejšiemu zásobovaniu energiou z prírody,“ upozorňuje P.Lehocký z firmy INSTA-PL.

Kúrenie Slováci poznajú – a čo chladenie?

Poukazuje aj na to, že kým s kúrením majú zákazníci u nás bohaté skúsenosti, plošné chladenie je v našich končinách stále ešte novinkou. Vo svete je však bežné a spoľahlivo funguje. Najúčinnejšie je stropné chladenie, ale využíva sa aj stenové a podlahové chladenie. Ten istý systém slúži zároveň aj na vykurovanie. Plošné chladenie vytvára tepelnú pohodu bez prejavov prievanu. Má voľné priestorové usporiadanie, šetrí zdroje a má aj nízke ročné prevádzkové náklady. Človek sa cíti najpríjemnejšie, ak môže minimálne 50 % svojho zdieľaného tepla regulovať prostredníctvom sálania. Pri plošnom chladení prebieha výmena energie medzi človekom a chladiacou plochou celoplošne a prevažne v podobe sálania a tým sa zaisťujú optimálne predpoklady pre príjemnú klímu v miestnosti. Výhodou stropného, resp. plošného chladenia je, že sú vhodné aj pre alergikov, pretože nevíria prach v miestnosti, nespôsobujú prievan, ani podchladenie a sú nehlučné. Stropné chladenie nevyfukuje chladný vzduch. Pracuje na sálavom princípe, kde sa celá plocha stropu pomocou vody ochladí na teplotu približne 18-19 °C. Stropné chladenie je vhodné do spální, obývačiek a detských izieb. Najčastejšie sa plošné chladenie používa v kombinácii s tepelnými čerpadlami, práve pre synergický efekt s plošným vykurovaním a nízkymi prevádzkovými nákladmi.

 

Autor článku: INSTA-PL, s.r.o., viac informácií je na: www.insta-pl.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail