Sušičky bielizne

Zo sušičky (odvetrávanej alebo kondenzačnej sušičky) bielizne vyberieme každý kúsok odevu suchý, čím ušetríme čas na vešanie a zvesovanie bielizne. Mnoho textílií po sušení v sušičke už nie je potrebné žehliť. Sušička dokáže vysušiť až 6 kg bielizne za 1,5 hodiny.

Pozor! Sušičky sú veľmi náročné na spotrebu elektrickej energie!

Tipy na šetrenie

Odstreďujte s otáčkami
Práčky s vysokými otáčkami odstreďovania šetria energiu pri sušení v sušičke. Modely s otáčkami 1 600 za minútu odstredia z textílií až o 10 % vody viac ako zariadenia s 1200 otáčkami.

 

Napĺňajte doplna
Sušičky plňte podľa možnosti doplna, ale neprepĺňajte ich. Čím lepšie sa textílie odstredia, tým šetrnejšie pracuje sušička a klesá spotreba v kWh.

 

Vytrieďte textílie
Sušička by sa mala plniť textíliami, ktoré sú si navzájom podobné materiálom, veľkosťou a hrúbkou. Doba sušenia sa tak skráti a ušetrí sa energia. Sledujte symboly na textíliách. Nie každá tkanina znesie horúci vzduch.

 

Keď sušíte, nemusíte žehliť
Vysušenú bielizeň vyberte zo sušičky čo najskôr, inak sa pokrčí. Ušetríte si tak nepotrebné žehlenie, čas a výsledkom je lacná energia.

 

Sušičky – popis energetického štítku

1. Základné údaje o výrobcovi a výrobku

Názov a obchodná značka výrobku, identifikačný kód sušičky.

2. Trieda energetickej hospodárnosti

Existuje 7 tried energetickej hospodárnosti A, B, C, D, E, F, G, pričom energetickú triedu A dosahujú energeticky najhospodárnejšie elektrospotrebiče a energetickú triedu G najmenej hospodárne elektrospotrebiče. Trieda energetickej hospodárnosti spotrebiča je uvedená vo výške príslušnej šípky. Pri sušičke je energetická trieda určená na kilogram bielizne pre štandardný cyklus suchej bavlny, pri maximálnej náplni sušičky.

3. Ekologická značka – kvietok

Environmentálna značka Európskej únie je udeľovaná výrobkom, ktoré počas celej životnosti, vrátane vývinu produktu, výroby, distribúcie, používania a likvidácie v porovnaní s bežnými výrobkami menej zaťažujú životné prostredie. Jednotlivé životné fázy výrobku sú hodnotené z nasledujúcich environmentálnych aspektov:

  • tvorba odpadu, znečisťovanie a poškodzovanie pôdy
  • znečisťovanie vody
  • znečisťovanie ovzdušia
  • hluk
  • spotreba energie
  • spotreba prírodných zdrojov
  • dopady na ekosystémy

4. Spotreba elektrickej energie 

Spotreba elektrickej energie je uvádzaná v kWh ako spotreba energie pre „jeden cyklus suchej bavlny“ pri teplote 60 °C. Skutočná spotreba však závisí od toho, ako je spotrebič používaný.

Okrem energetického štítku výrobcovia prikladajú k sušičke aj tzv. Energetický opis sušičky, v ktorom sa uvádza aj priemerná ročná spotreba energie. Tá sa uvádza ako odhadovaná ročná spotreba pre štvorčlennú domácnosť – 150 kg „suchej bavlny + 280 kg „žehlenej suchej bavlny“ + 150 kg „ľahko udržiavateľného textilu“.

5. Kapacita (kg) 

Údaj označuje kapacitu sušičky pre štandardný cyklus pri teplote 60 °C.
Trieda účinnosti je daná indexom účinnosti pri štandardnom 60 °C cykle. Písmeno A označuje práčky s najvyššou účinnosťou sušenia a písmeno G sušičky s najnižšou účinnosťou.

6. Odvetrávaná, kondenzačná

Typ elektrickej bubnovej sušičky, s odvetrávaním alebo s kondenzáciou. Šípka sa umiestni v rovnakej rovine ako príslušný typ.

7. Hlučnosť

Údaj o maximálnej hlučnosti počas cyklov sušenia s použitím štandardného cyklu pri teplote 60 °C.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail