Sú elektromobily skutočne ekologické? (1. časť)

elektromobily

Švédska štúdia skúmala zásadnú otázku, či sú elektromobily skutočne ekologickejšie než vozidlá so spaľovacími motormi.

Sú elektromobily ekologické?

Mnohí sa v súvislosti s rapídnym rozvojom elektromobility pýtajú, či sú elektromobily skutočne ekologické. Existujú názory, že výroba batérií do elektromobilov produkuje také veľké množstvo emisií, že sú elektrické vozidlá v konečnom dôsledku škodlivejšie než tie konvenčné. Preto Švédsky inštitút pre výskum environmentalistiky pripravil s podporou Švédskej energetickej agentúry a Štátnej agentúry Trafikverket (zodpovednej za výstavbu, prevádzku a údržbu štátnych ciest a železníc) štúdiu s názvom Energetická spotreba životného cyklu a emisie skleníkových plynov lítiovo-iónových batérií. Aké boli základné zistenia štúdie?

elektromobily

Elektromobily a lítiovo-iónové batérie

Autorky štúdie Mia Romare a Lisbeth Dahllöf skúmali rôzne aspekty a fázy (ťažba, spracovanie materiálu a samotná výroba batérie) produkcie lítiovo-iónových batérií. Zároveň štúdiu a otázky rozdelili na dve skupiny:

  • Tie, ktoré sú spojené s produkciou batérií krátkodobo
  • Dlhodobé otázky, spojené s príležitosťami na obmedzenie spotreby energie a skleníkových plynov, pochádzajúcich z výroby batérií.

Do prvej kategórie autorky zaradili napríklad otázky ako výška spotreby energie a skleníkových plynov v súvislosti s produkciou batérií. Výsledky rôznych hodnotení v tejto kategórii sa líšia v závislosti od mnohých faktorov vrátane dizajnu batérie, údajov o zásobách, modelovania a výroby. Druhá kategória obsahuje napríklad otázku, aké možnosti momentálne existujú na zlepšenie výroby lítiovo-iónových batérii prostredníctvom nových výrobných metód. Skúmali sa aj možnosti recyklácie, napríklad to, ktoré materiály a súčasti batérií sa dajú ekonomicky a technicky využiť a recyklovať, aké recyklačné technológie existujú a aký je ich potenciál v súvislosti s obmedzovaním skleníkových plynov. S tým súvisia aj možnosti využitia batérií po naplnení ich životného cyklu a zdá sa, že táto otázka je jednou z najzásadnejších záležitostí, ktoré by sa mali v blízkej budúcnosti vyriešiť.

Výroba batérií a produkcia emisií

Štúdia Švédskeho inštitútu pre výskum environmentalistiky sa dá nazvať meta-štúdiou, keďže na hodnotenie využila výsledky väčšiny štúdií, zameraných na CO2 emisie v súvislosti s batériami do elektromobilov, vypracovaných v posledných rokoch. Medzi ne patria najmä výskumy nemeckých, nórskych, švédskych a amerických univerzít. Ako poznamenávajú autorky, na túto tému existuje skutočne mnoho prác. Väčšina z nich sa však zameriava najmä na fázu prevádzky elektromobilov a nie na ich výrobu. Ich štúdia sa preto zamerala na emisie spojené s výrobou batérií a ich veľkosťou. Veľkosť batérií je podľa výsledkov štúdie jedným z hlavných faktorov, ktoré vplývajú na objem vyprodukovaných emisií. Druhým zásadným aspektom je to, akým spôsobom sú poháňané elektrárne, ktoré poskytujú energiu na výrobu batérií. V ďalšom pokračovaní článku sa dozviete konkrétne výsledky a podrobnejšiu metodológiu štúdie a priblížime sa k odpovedi na otázku, či sú elektromobily v súčasnosti naozaj ekologické.

Zdroj:

http://www.ivl.se

Zdieľajte:   Facebooktwittermail