Startup prenesie teplo z leta do zimy

Prvé miesto a ocenenie Startup Awards 2014 v kategórii Science získali 28. novembra autori projektu  Zemný akumulátor tepla Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík z Výskumného centra Žilinskej univerzity. Porota udelením ocenenia potvrdila originalitu a potenciálne obrovský prínos riešenia, ktoré môže domácnostiam výrazne redukovať náklady na vykurovanie a zároveň šetrí životné prostredie.

Startup projekt Zemný akumulátor tepla funguje ako energetická banka pre celý dom. Zariadenie šetrí peniaze aj životné prostredie a inšpiruje sa tak zemľankami, ako aj ťažkými akumulačnými domami. So zemným akumulátorom sa však nemusíte obávať „že sa zima opýta, čo ste robili v lete …“.

Akumulácia tepla počas leta v podzemnom zásobníku.
Akumulácia tepla počas leta v podzemnom zásobníku. Zdroj: techbox.sk

Nová technológia umožňuje počas leta zhromaždiť veľkú časť solárnych ziskov (ale nielen tých) a následne z nich pokryť 100 % zimného  vykurovania. Pre bežné domácnosti to znamená výraznú úsporu financií.

Vykurovanie domu akumulovaným teplom počas zimy.
Vykurovanie domu akumulovaným teplom počas zimy. Zdroj: techbox.sk

„Zemnú akumuláciu sme upravili pre našu klímu tak, aby teplo nazhromaždené cez leto vystačilo na vykurovanie domu cez zimu i bez tepelných čerpadiel a umelých zásobníkov tepla. Inšpiruje nás snaha stále väčšieho počtu ľudí vystačiť si v dome s energiou, ktorá naň dopadne,“ hovorí Ing. Michal Gottwald, ktorý spoločne s Ing. René Krivošíkom na zdokonaľovaní zemnej akumulácie tepla pracuje už niekoľko rokov.

Podľa Ing. Gottwalda však zhromažďované teplo mimo vykurovacej sezóny nemusí pochádzať len zo solárnych kolektorov, hoci je to jedna z možností. Ukladať sa môže aj akékoľvek odpadné teplo zo zariadení používaných v domácnosti a aj v našich podmienkach to počas leta môže byť napríklad teplo produkované klimatizačnými jednotkami.

Podzemný tepelný zásobník umiestnený pod domom je zvrchu a z bokov tepelne izolovaný a pri bežnom rodinnom dome je schopný naakumulovať asi 20 MWh energie. Keďže však vznikajú tepelné straty, ktoré vzhľadom na dlhý čas akumulácie môžu dosiahnuť až 50 %, v zime dokáže akumulátor poskytnúť zhruba 10 000 kWh energie. To však stále stačí na pokrytie energetickej potreby pre vykurovanie domu. Preto sa bežné prevádzkové náklady na kúrenie budú blížiť nule.

Porovnanie investičných a prevádzkových nákladov na rôzne typy vykurovania.
Porovnanie investičných a prevádzkových nákladov na rôzne typy kúrenia. Zdroj: techbox.sk

Dokonca aj investičné náklady sú nižšie, ako v prípade nasadenia tepelných čerpadiel alebo konvenčného vykurovania. Za tridsať rokov bývania v dome tak môže zemný akumulátor podľa autorov projektu  prispieť majiteľom úsporou až 60 tisíc eur oproti konvenčnému kúreniu. Nízke investičné aj prevádzkové náklady sú podľa Ing. Gottwalda dané aj absenciou chemických médií, či akumulačných nádrží v technickom riešení.

Cieľom vedcov je postupne sprístupniť novú technológiu bežným domácnostiam. Zemný akumulátor tepla je zároveň jednou z podporných aktivít smerujúcich k vytvoreniu efektívnej a reálne fungujúcej koncepcie energeticky a potravinovo sebestačného mesta, tzv. Zero City.

Po zverejnení výsledkov súťaže StartUp Awards 2014 a článkov a tomto startup-e sa rzprúdili aj zaujímavé diskusie. Jednu z nich nájdete na stránke techbox.sk, kde sú aj dodatočné informácie.

Zdroj: Výskumné centrum ŽU v Žiline, www.techbox.sk

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail