Správna sadzba elektriny pre víkendovú chatu

Vaša otázka: Uvažujem o kúpe väčšej drevenej chaty v rekreačnej oblasti Malých Karpát, ktorú budem využívať cez víkendy, prípadne príležitostne aj prenajímať. Aká sadzba elektriny je vhodná, ak budem na chate elektrinu okrem bežnej spotreby používať aj na vykurovanie v zimnej sezóne?

Odpoveď
V prípade, ak bude elektrina používaná okrem bežnej spotreby aj na vykurovanie, ponúkame v závislosti od typu vykurovania dve sadzby pre odber elektriny: Daku a D11. Sadzba Daku je určená pre akumulačné vykurovanie a poskytuje denne minimálne 10 hodín pásma nízkej tarify (výhodnejšie ceny). Sadzba D11 je určená pre priamovýhrevné vykurovanie a poskytuje denne minimálne 20 hodín pásma nízkej tarify. V čase trvania vysokej tarify sú spotrebiče na vykurovanie blokované.

Celková cena za elektrinu potom závisí od vybranej sadzby, veľkosti spotreby v nízkej tarife, vo vysokej tarife a od veľkosti ističa.
Zuzana Lukáčová
product management ZSE Energia

Zdieľajte:   Facebooktwittermail