Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti – 1. časť

Spotreba elektriny je dôležitou nákladovou položkou domácnosti. Ktoré spotrebiče spotrebujú najviac elektriny sme preberali pomerne nedávno. Podarilo sa nám však nájsť obsiahly materiál, ktorý pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra a bola by škoda tieto informácie nevyužiť. Aby toho nebolo naraz veľa, ponúkame vám informácie vo forme seriálu.

Najviac energie sa v domácnosti spotrebuje vo forme tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Nemálo peňazí však stojí aj elektrina potrebná na chod domácnosti – na varenie, pranie, osvetlenie, umývanie riadu, vysávanie a na prevádzku spotrebnej elektroniky. Otázka zníženia nákladov aj na spotrebu elektriny je preto namieste. Ale kde začať? Ponúkame vám viacero skúseností, ktoré môžete vo svojej domácnosti uplatniť i vy, a to v mnohých prípadoch aj bez veľkých investícií.

Celková ročná spotreba energie priemernej rodiny na Slovensku je asi 15 500 kWh, čo pri súčasných cenách predstavuje približne 1 500 € za rok. Z uvedeného množstva tvorí spotreba elektriny v domácnosti, ktorá nepoužíva elektrinu na vykurovanie a ohrev vody, zhruba 3 000 kWh za rok. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 500 €, teda tretinu z celkových nákladov na energiu.
V posledných rokoch sa rozdiel medzi spotrebou energie na vykurovanie a ohrev vody a spotrebou energie na prevádzku elektrických spotrebičov v domácnosti čiastočne znižuje. Dôvodov je niekoľko. Nové alebo po rekonštrukcii zateplené domy majú podstatne nižšie tepelné straty, ale spotreba pôvodných domácich spotrebičov sa nemení. Navyše rastie vybavenosť domácností novými alebo výkonnejšími zariadeniami. Kým v minulosti si rodiny vystačili s televízorom, práčkou, žehličkou, chladničkou či vysávačom, v súčasnosti si svoj život nevieme predstaviť bez množstva ďalšej elektroniky a techniky – počítača, tlačiarne, skenera, DVD prehrávača, sušičky a v niektorých prípadoch aj klimatizácie. Doslova „nabitá“ spotrebičmi je predovšetkým kuchyňa – od rýchlovarnej kanvice cez kávovar, kuchynský robot, hriankovač, odšťavovač až po mikrovlnnú rúru alebo umývačku riadu.

Slovákom na efektívnosti záleží

Možnosť kúpiť si nový úspornejší spotrebič využilo v nedávnej minulosti oveľa viac Slovákov ako obyvateľov iných krajín. Poukázal na to aj jeden z prieskumov Eurobarometer, ktorý si nechala Európska komisia vypracovať v septembri 2012. Viac ako 25 tisíc obyvateľov z 27 krajín Európskej únie v ňom odpovedalo na otázku, či v predchádzajúcich dvoch rokoch nahradili svoje spotrebiče za úspornejšie, napríklad energetickej triedy A+++. Zo všetkých opýtaných Európanov kladne odpovedalo 54 %. Spomedzi Slovákov dalo súhlasnú odpoveď až 81 % respondentov.

Energetické štítky

Získať predstavu o tom, koľko elektriny spotrebič potrebuje a nakoľko je úsporný v porovnaní s inými, pomáhajú spotrebiteľom od roku 2002 energetické štítky.

Nimi musia byť označené práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu a ďalšie spotrebiče v domácnosti. V decembri 2010 vstúpila do platnosti novelizovaná európska legislatíva v oblasti energetického štítkovania spotrebičov, štítky sú tak jednotné v celej Európe.

Podľa údajov na energetickom štítku sa spotrebiče zaraďujú do siedmich energetických tried od A+++ po D. Každá z tried je rozlíšená aj farebne. Platí pravidlo, že spotrebiče označené zelenými kratšími šípkami sa jednoduchšie obsluhujú a majú nižšie energetické nároky na prevádzku ako tie, ktoré sú označené dlhou červenou šípkou v triede D.

Štítok sú povinní zverejniť všetci predajcovia elektrospotrebičov. Musí byť umiestnený na prednej alebo vrchnej časti výrobku tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Povinnosť zverejňovať údaje uvedené na energetickom štítku majú aj tzv. katalógové či internetové obchody.

Čo nájdete na energetickom štítku chladničky kombinovanej s mrazničkou:

spotreba elektriny vášho spotrebiča sa dá ľahko určiť pomocou energetického štítka.jpg

1. Výrobca, obchodná značka 2. Model (typ) 3. Piktogram zatrieďujúci výrobok do príslušnej energetickej triedy 4.Údaj o ročnej spotrebe elektriny v kWh za rok 5. Objem chladiaceho priestoru výrobku 6. Objem mraziaceho priestoru výrobku 7. Hlučnosť výrobku v dB 8. Číslo európskeho nariadenia

Koľko stojí prevádzka spotrebičov

Informáciu o prevádzkovej náročnosti spotrebičov je možné prečítať na energetických štítkoch. Spotrebu elektriny, ktorá je uvedená na štítku, vynásobte jej aktuálnou cenou. Pri svetelných zdrojoch je vhodné zohľadniť aj ich rôznu životnosť. Podrobné informácie o náležitostiach energetických štítkov sú k dispozícii na stránke www.newenergylabel.com. Stránku pripravilo Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED). Systematicky sa problematikou zaoberá aj slovenský člen združenia – CECED Slovakia (www.cecedslovakia.sk).

Na čo domácnosť míňa elektrinu

Najvyšší podiel spotreby elektriny v domácnosti, v ktorej je televízor a počítač zapnutý aj ako pozadie pri domácich prácach, zvyčajne pripadá práve na prevádzku elektroniky. Na významnej časti spotreby každej domácnosti sa podieľa varenie a osvetlenie. Nasleduje nepretržitá prevádzka chladničky, nevyhnutné pranie a v niektorých rodinách aj sušenie.

Toto by platilo v našej modelovej 4-člennej domácnosti, ktorá obýva prízemný nepodpivničený dom s rozlohou zhruba 200 m2. K dispozícii má pritom väčšinu moderných spotrebičov. Hoci nie všetky sú najnovšie, aj pri výbere tých, ktoré nakúpili pred pár rokmi, sa pozerali na energetické štítky.

Samozrejme, podiel jednotlivých spotrebičov na celkovej spotrebe elektriny v domácnosti do veľkej miery závisí od počtu členov, ich veku a užívateľských návykov. Priemerná mesačná spotreba elektriny pri 4-člennej rodine v dome dosahuje približne 250 kWh. Pri výpočtoch nákladov za spotrebovanú elektrinu sa brala do úvahy priemerná cena elektriny v danom segmente na úrovni 0,16 €/kWh.

V priebehu roka sa intenzita využívania konkrétnych spotrebičov mení. Aj toto sme sa snažili v našej modelovej domácnosti zohľadniť. Pri spotrebe elektriny na osvetlenie sa napríklad počítalo s tým, že v domácnosti je celkový výkon svetelných zdrojov približne 1 300 W. Súčasne sa však v tom istom čase používajú len svietidlá s výkonom 260 W počas 5 hodín za deň.

Do celkových nákladov za elektrinu bola zarátaná aj iná nedefinovaná elektronika s mesačnou spotrebou približne 16,67 kWh.

 

 V prehľadnom grafe zistíte, ako sa na celkovej spotrebe el. energie podieľa spotreba elektriny jednotlivých spotrebičov.jpg

 

Prevzaté z: http://www.siea.sk/letaky/c-4499/ako-znizit-spotrebu-elektriny-v-domacnosti/

 Pokračovanie nabudúce ….

Zdieľajte:   Facebooktwittermail