Solárna elektráreň na streche sa vám zaplatí za pomerne krátky čas.

Zamýšľali ste sa už mnohokrát nad tým, ako znížiť spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti či firme? S fotovoltikou náklady nie len znížite ale aj zrobíte. Príklad návratnosti uvádzame nižšie.

Či chceme alebo nie, žijeme v dobe, kedy ceny za elektrickú energiu neustále rastú, čo je dôvodom, prečo sa mnohí z nás neustále zaujímajú o ďalšie na trhu dostupné riešenia, ako sa dá „ešte“ ušetriť a to bez toho, aby bolo potrebné sa obmedzovať, či znižovať svoju reálnu spotrebu vracaním sa do čias minulých, kedy sme výdobytky súčasnej doby nemali možnosť využívať. Okrem bežných spôsobov, ktoré takmer každý z nás vo svojej domácnosti už dnes uplatňuje sa do popredia za posledné obdobie dostáva možnosť využívať tzv. „energiu zo slnka“.
Mať či už doma alebo vo firme svoju vlastnú slnečnú elektráreň má svoje pozitíva a to z viacerých pohľadov:

  • vo vzťahu k prírode je slnko obnoviteľným zdrojom elektrickej energie, kedy jeho využívaním pre potreby slnečnej elektrárne nedochádza k produkcii žiadnych škodlivých látok, emisií CO2, hluku a nemá ani žiaden negatívny vplyv na svoje okolie (živočíchy atď.),
  • vo vzťahu k spotrebiteľom je využívanie slnečnej elektrárne merateľným nástrojom na vlastné zníženie nákladov za elektrickú energiu, pričom sa však samotný ročný výnos pohybuje na úrovni 10 %,
  • spotrebiteľ taktiež nie je zaťažovaný žiadnou údržbou,
  • vo vzťahu k spotrebiteľom podporuje Slovenská republika tento typ slnečnej elektrárne vo forme dotácií a to až na obdobie 15 rokov (garantované štátom), pričom výhody tejto elektrárne spotrebiteľ využíva minimálne po dobu 30 rokov.

Čo je solárna elektráreň a ako to celé funguje ?

Ak sa na to pozrieme z technického hľadiska, tak slnečná elektráreň je vlastne fotovoltaický systém, ktorý vyrába a dodáva elektrickú energiu. Je napojený na elektrické rozvody vášho domu alebo na distribučnú sieť. Fotovoltaika priamo premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov – fotovoltaických panelov.
Celý systém slnečnej elektrárne funguje na tom princípe, že spotrebiteľ má túto slnečnú elektráreň umiestnenú na svojej nehnuteľnosti a tá mu počas celého roka produkuje elektrickú energiu. Takto vyprodukovaná elektrická energia je spotrebovávaná prevažne vo vašej domácnosti, za čo zo strany štátu získavate finančné prostriedky. V čase, kedy však vašu energiu nespotrebovávate, je táto odovzdávaná do distribučnej siete, za čo spotrebiteľ opätovne získava finančné prostriedky zo strany štátu. Ak chceme tieto príjmy vyjadriť v číslach, tak za každú vyrobenú kWh vo vašej slnečnej elektrárni dostanete podporu vo výške 0,06 EUR/kWh (60 EUR/MWh). Naopak, za každú kWh elektriny odovzdanej do distribučnej siete (teda tú, ktorú nespotrebujete) získate ďalších 0,06 EUR/kWh (60 EUR/MWh).
Samozrejme, že je potrebné si uvedomiť, že tento typ zdroja elektrickej energie nemôže byť jediným zdrojom vo vašej domácnosti a je preto potrebné odoberať elektrickú energiu aj z iných zdrojov. Samotnú slnečnú elektráreň je možné plne využívať počas celého roka, nakoľko produkuje elektrickú energiu počas leta ale aj zimy a to dokonca aj v období, keď je zamračené.

Aké sú náklady na slnečnú elektráreň a aká je ich návratnosť ?

 Finančné náklady pre spotrebiteľa za vybudovanie slnečnej elektrárne závisia od viacerých faktorov, ako napr. miesta inštalácie, súčasnej spotreby elektrickej energie, veľkosti a typu strechy a taktiež dôležitú úlohu hrá aj jej orientácia a zatienenie.
Okrem finančných nákladov však musí spotrebiteľ počítať aj s administratívnymi úkonmi, ktoré je nevyhnutné absolvovať pred samotným spustením slnečnej elektrárne. Samotná inštalácia trvá len niekoľko dní, pričom však celý administratívny proces s tým súvisiaci trvá od 1 do 3 mesiacov.
V prípade záujmu o vybudovanie slnečnej elektrárne by mal byť aj starostlivý výber spoločnosti, ktorá vám zabezpečí jednak projekciu, výstavbu, revíziu ale aj následný servis vašej slnečnej elektrárne a taktiež vám zabezpečí pomoc s administratívnymi úkonmi. Z týchto dôvodov preto pri tejto forme investície stojí za uváženie myslieť aj na tieto skutočnosti.
Od vyššie uvedených faktorov sa teda odvíja nielen konečná cena ale aj očakávaná návratnosť vložených investícií. Pri zvážení všetkých týchto faktorov sa doba návratnosti pohybuje od 6 do 10 rokov.
Pre lepšiu predstavu uvádzame konkrétny príklad:
Máme zákazníka /firmu/, ktorého:
–          ročná spotreba je: 40 000 kWh
–          veľkosť strechy, ktorá je k dispozícii je: 800 m2
–          typ strechy / krytiny je: šikmá / trapézový plech
–          sklon strechy je: 10 st
–          orientácia hrebeňa strechy je: sever – juh
–          smennosť prevádzky je: 1 smena
Na základe týchto údajov bolo možné v tejto firme nainštalovať slnečnú elektráreň o maximálnom výkone 46 kW, ktorá je schopná vyprodukovať 54 000 kWh ročne. Z tohto príkladu nám teda vyplýva, že inštaláciou tejto slnečnej elektrárne sa dosiahol:
–          výkon na úrovni 46 kWp,
–          vlastná spotreba dosiahla úroveň 18 900 kWh (35 %),
–          dodávka do siete dosiahla úroveň 35 100 kWh (65 %),
–          odber zo siete dosiahol úroveň 21 100 kWh (53 %).
Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje pohľad výnosov úspor, ktoré táto firma dosiahla:

Výnosy a úspory

Celková investícia     72 000 €
kWh/rok EUR/kWh ročne
Produkcia zelenej Energie 54 000 0,1345 7 265 €
Úspora vlastnej spotreby 18 900 0,1496 2 827 €
Dodávka do siete 35 100 0,0600 2 106 €
Celkový príjem z investície     12 199 €
Návratnosť 5,9 rokov

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že táto firma pri počiatočnej investícií 72 000 € a celkovom ročnom príjme z tejto investície vo výške 12 199 € získa svoju návratnosť do takmer 6 rokov, pričom za ďalších 9 rokov existencie tejto slnečnej elektrárne a s podporou štátu získa ďalšie celkové príjmy vo výške presahujúcej 100 000 €.

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Všetci by sme mali byť zdravými aktivistami

Moderátor, autor úspešného podcastu, aktivista a greenfluencer, ktorý má vo svojej genetickej výbave výraznú zvedavosť a odvahu. Vo svojom podcaste Sabo sebou sa venuje všetkým...

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...