Prieskum ZSE: zelená energia láka stále viac Slovákov

zelena energia

Niekoľko týždňov pred avizovaným spustením dotačnej schémy záujem spotrebiteľov o podporu malých obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti neustále narastá. ZSE momentálne eviduje viac ako  6000 záujemcov zo všetkých regiónov Slovenska. Podľa prieskumu, ktorý si nechala vypracovať  ZSE, majú Slováci zatiaľ málo skúseností s praktickým využitím obnoviteľných zdrojov. Zelená energia je však pre nich stále aktraktívnejšia.

Domácnosti dostanú v priebehu mesiaca október možnosť získať dotácie na využitie obnoviteľných zdrojov  energie (OZE). V prípade, že chce spotrebiteľ využiť kompletné riešenie zo strany Západoslovenskej energetiky, a.s., môže sa registrovať na webovej stránke spoločnosti  (www.zse.sk/dotacia). V súčasnosti  počet záujemcov presiahol číslo  6 000. Najväčší záujem o riešenia je z nitrianskeho a trnavského kraja, pričom o riešenia na báze OZE sa v takmer rovnakej miere zaujímajú menšie  ako aj  viacpočetné rodiny. Zákazníci majú od spustenia registrácie jednoznačne najväčší záujem o fotovoltické riešenia na výrobu elektriny a o riešenia pre solárny ohrev vody.

Zelená energia zaujíma najmä rodiny

Podľa reprezentatívneho celoslovenského prieskumu, ktorý pre ZSE na vzorke 2000 domácností urobila prieskumná spoločnosť g82, s.r.o., je miera reálneho využívania malých OZE v domácnostiach momentálne veľmi nízka napriek tomu, že základné povedomie o týchto technológiách je pomerne vysoké.

Pokiaľ solárne kolektory ako najrozšírenejšiu formu  OZE v domácnostiach pozná vyše 50% domácností, reálnu skúsenosť s ich využívaním má menej ako  desatina z tohto počtu,“ vysvetľuje Marek Tomeš, odborník ZSE na obnoviteľné zdroje energie.

Z údajov vyplýva, že zákazníci deklarujú najväčšiu znalosť  práve o technológii solárnych kolektorov, ktoré sú rozšírené predovšetkým vďaka tomu, že ide o technológiu, ktoré je reálne v prevádzke už niekoľko desiatok rokov. Ďalším dôvodom sú nízke prevádzkové náklady a vysoká spoľahlivosť.

Zákazníci pri zvažovaní investície do energetickej efektívnosti podľa prieskumu reagujú predovšetkým na možnosť úspor pri svietení, spotrebe domácich spotrebičov a kúrení a zároveň sú otvorení ďalším energetickým inováciám a riešeniam, ktoré sú vo svete známe pod spoločným označením smart home. Z prieskumu vyplýva, že najväčší záujem majú o inteligentné termostaty, inteligentné osvetlenie a inteligentné zásuvky, ktoré zaujali takmer polovicu opýtaných.

Aj napriek relatívne dobrému všeobecnému povedomiu o možnostiach využitia OZE pre domácnosti sa ukazuje ako jedna z najväčších bariér skutočného využitia nedostatočná znalosť špecifík jednotlivých technológií.

Zákazníci si neuvedomujú, že napríklad pri fotovoltickom riešení je potrebná výrazne väčšia úžitková plocha ako pri solárnych paneloch,“ hovorí Marek Tomeš zo ZSE a dodáva, „ďalšou otvorenou otázkou, ktorá u zákazníkov rezonuje, je momentálna neistota ohľadom náročnosti procesu, zásahov a zmien do konštrukcie stavby a v neposlednom rade tiež finančná náročnosť.

ZSE  reflektuje tieto otázky zákazníkov a pripravila kompletné riešenia, ktoré zákazníkom eliminujú administratívu pri vybavovaní dotácií. Zároveň umožní financovanie aj na splátky, čo výrazne zníži vstupné investície na strane domácností.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail