Pravidelná letná revízia – predchádzanie problémom a čas na novšie technológie

revízia

Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, vykonáva sa výrobcami a dodávateľmi tepla potrebná revízia a údržba tepelných zariadení. Výrobcovia a dodávatelia tepla využívajú k pravidelnej údržbe a revízii zariadení práve letné obdobie, kedy je dopad odstávky na odberateľov najnižší.

V teplých letných mesiacoch sa odberatelia často stretávajú s odstávkami teplej vody. Pravidelná mimosezónna odstávka teplej vody je nutná z dôvodu revízie a údržby všetkých výrobných zariadení. Tie sú štandardne v priebehu roka v prevádzke nepretržite. Pravidelná revízia a údržba preventívne predchádza nečakaným poruchám a haváriám na zariadeniach a tým zabezpečuje ich bezpečnú a bezporuchovú prevádzku počas hlavnej vykurovacej sezóny.

 

Čo znamená pravidelná údržba a revízia

  • kontrolu tepelnotechnických zariadení akými sú kotle, tlakové nádoby, elektrické zariadenia, plynové zariadenia;
  • opravy alebo výmeny zariadení, ktoré môžu obmedziť bezporuchovú dodávku tepla počas sezóny,
  • rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla, ktoré slúžia na zmenu parametrov primárneho média a na samostatnú reguláciu dodávky teplej vody, vďaka ktorej dokážu domácnosti ušetriť na nákladoch
  • prekládky a výmeny rozvodov tepla a pod.

Leto – čas inovovať a priniesť efektívnejšie technológie

V letnom období, kedy je nízky odber tepla, výrobcovia a dodávatelia tepla zároveň realizujú viaceré finančne náročné renovácie.

„Cieľom investícií je predovšetkým znížiť náklady na teplo pre odberateľov a zvýšiť efektivitu tepelných sústav. Rekonštruujú a modernizujú sa tepelné zariadenia, zavádzajú sa nové technológie, akými sú napríklad kondenzačné kotle, výmenníkové stanice, riadiace a meracie systémy a informačné siete, ktoré pozitívne ovplyvňujú efektivitu, spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému výroby a dodávky tepla,“ povedal Miroslav Obšívaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

revízia

Z niekoľkých týždňov sa dnes stalo len pár dni

Vďaka moderným riadiacim systémom a dispečingu sa doba odstávky výrazne skracuje. Pokým v minulosti trvali odstávky teplej vody aj niekoľko týždňov, dnes sa snažia teplári vychádzať v ústrety odberateľom v čo najväčšej miere. Odstávky teplej vody trvajú vo väčšine prípadov len niekoľko dní, či dokonca hodín. V niektorých mestách má výrobca tepla k dispozícii viac zdrojov na výrobu tepla, takže  počas odstávky jednej kotolne vie výrobca zabezpečiť dodávku tepla z inej kotolne.  V takom prípade odberatelia odstávku nepocítia.

Pri odstávke teplári postupujú podľa platných zákonov, podľa ktorých je možné prerušiť dodávku tepla iba na nevyhnutný čas, potrebný na vykonanie údržby. Odberatelia sú preto informovaní o presnom termíne začiatku a skončenia odstávky minimálne 15 dní vopred. Informáciu o odstávke zasielajú teplári odberateľom väčšinou písomne, prostredníctvom e-mailov. Mnohí teplári poskytujú informácie o prebiehajúcich a plánovaných odstávkach aj na svojich webových stránkach.

 Prevencia lacnejšia ako riešenie problémov

Ani vlastníci domových kotolní by nemali zabúdať na pravidelnú revíziu a údržbu kotolne. Pravidelná revízia a údržba kotolne sú finančne menej náročné ako odstraňovanie následkov havárie alebo náhlej poruchy. Bez pravidelnej revízie a údržby kotolne vlastníci riskujú poruchy, ako aj skrátenie životnosti zariadení a zvýšenie nákladov na teplo. Vlastníci sa o to musia postarať sami.

 

Zdroj: http://www.teploslovenska.sk/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail