Plastové okná: výmena v siedmych krokoch – čo si treba ustrážiť

Ku kvalitnému bývaniu nestačí len vybrať kvalitné platové okná, ktoré zodpovedajú štýlu vášho domu. Nevyhnutná je aj ich správne vykonaná montáž. Aj tá najmenšia chyba pri inštalácii okien sa totiž môže odraziť na výsledku. 

Nejde len o samotnú montáž, ale dodržanie celého správneho postupu od objednávky, cez montáž až po dokončovacie práce, ktoré zaistia vysokú účinnosť okien, a teda dokonalú izoláciu po celé desaťročia. Napríklad nedokonalé vyrovnanie rámu znižuje následné izolačné schopnosti okna alebo je príčinou nadmernej kondenzácie. To následne vedie k nespokojnosti obyvateľov domu a k zbytočnému navýšeniu nákladov na vykurovanie. Iba ak je montáž odvedená profesionálne, môžete si byť istí, že okná skutočne dobre fungujú a plnia svoju úlohu.

Plánovanie výmeny okien

Pri výbere dodávateľa nehľaďte len na čo najnižšiu cenovú ponuku. Radšej si preverte všetky technické vlastnosti ponúkaných okien, ako je tepelná a zvuková izoláciu alebo odolnosť proti vlámaniu. Parametre v podobe súčiniteľa tepelnej priestupnosti rámov (Uf), zasklením (Ug) a celým oknom (Uw) potom zaistia vysoký komfort bývania. Platí, že čím je hodnota súčiniteľa nižšia, tým lepšie izoluje. Súčasťou ponuky by tiež mala byť montáž vonkajších a prípadne vnútorných parapetov, spôsob realizácie pripojovacej škáry a začistenie ostenia po zabudovaní okien.

Po obdržaní objednávky od príslušnej firmy prídu pracovníci zamerať rozmery budúcich okien pre výrobcu. Nasleduje nejaký čas, kedy sa samotné okná vyrábajú.

  1. Demontáž starého okna

Remeselníci zo špecializovanej firmy odstránia staré okno. Niekedy je to možné „čistou cestou“ bez poškodenia stien a omietok, niekedy je však nevyhnutné vybúrať staré okno.

Pri príprave a zameraní okna treba myslieť dopredu na riešenie tzv. „pripojovacej škáry“, čo je laicky povedané priestor medzi rámom okna a ostením. Všeobecne možno odporučiť, aby sa ponechala medzera so šírkou približne 10 až 25 mm. To vytvára dostatok priestoru pre izolačnú penu alebo pásku a taktiež pre dilatáciu okna (rozpínanie spôsobené zmenou teplôt). Plastové okno v bielej farbe sa rozpína cca 2 mm/1 m dĺžky (alebo výšky), pri farebných profiloch je to potom až 3 mm.

Je tiež dôležité, aby odborne zdatný montážnik navrhol správne umiestnenie okna k hrúbke steny. Najmä vo chvíli, keď zároveň s výmenou okien prebieha aj dodatočná izolácia stien, mení sa tepelná charakteristika ostenia a okno by malo byť umiestnené bližšie k vonkajšej strane pôvodnej steny.

Ak po vybúraní starého okna vzniknú v ostení hrubé nerovnosti alebo vypadnú časti muriva, je nevyhnnutné tieto nerovnosti zapraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať, aby sa mohla správne utesneniť pripojovacia škára.

  1. Inštalácia rozšírenia rámu

Pri vymeriavaní okna treba počítať s priestorom potrebným nielen na samotný rám okna, ale aj na ďalšie doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily. Pri súčasnom alebo následne vykonávanom vonkajšom zateplení múrov a ostenia je nevyhnutné upraviť šírku obvodového rámu okna a zmenšiť svetlý rozmer vzhľadom na hrúbku tepelnej izolácie.

Podkladový profil umožňuje kvalitné napojenie vonkajšieho a vnútorného parapetu. Rozširovací profil potom zjednodušuje umiestnenie ďalších prvkov k oknu – nadokenné rolety a pod.

  1. Plastové okná treba pred osadením skontrolovať

Než dôjde k samotnému osadeniu nového okna do otvoru, treba najprv skontrolovať všetky spoje rámu a geometrickú presnosť rámu premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia. 

  1. Príprava na vyrovnanie

Pred umiestnením rámu okna treba rozhodnúť o spôsoboch utesnenia pripojovacej škáry. Po osadení okna možno priestor vyplniť buď izolačnou penou doplnenou o parotesnú pásku z vnútornej a paropriepustnou páskou z vonkajšej strany, alebo utesniť medzery medzi stenou a oknom tzv. komprimačnou páskou.

Akonáhle je nové okno, spoločne s rozširovacím profilom, vložené do stavebného otvoru, treba ho vyrovnať vo všetkých osiach. Okno sa podloží drevenými podložkami alebo vzduchovými klinmi, ktoré uľahčia proces vyrovnania okna (vzduchové kliny sa dajú prifukovať, alebo vyfukovať a pomáhajú tak lepšie regulovať vyrovnanie). Kliny sa umiestňujú aj po stranách okna.

  1. Kontrola polohy rámu

Osadenie okna tak, aby bolo dokonale horizontálne aj vertikálne vyrovnané, vyžaduje vysokú mieru presnosti. Presným vyrovnaním predídeme prípadným budúcim nielen estetickým, ale najmä funkčným komplikáciám. Ku kontrole spoľahlivo poslúži vodováha.

  1. Upevnenie okna

Po vyrovnaní okna možno pristúpiť k jeho upevneniu do steny. V závislosti od veľkosti okna a materiálu steny, do ktorej sa okno bude kotviť, sa montáž vykonáva rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je použitie kotviacich skrutiek (tzv. turboskrutiek), ktoré sa vŕtajú cez rám do ostenia. Niektoré profilové systémy umožňujú vŕtať turboskrutky mimo komoru s kovovou výstužou, čo znižuje riziko vniknutia vody ku kovovej výstuži a jej korózie. Pri uťahovaní skrutiek je nevyhnutné zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu. Použitie skrutiek musí zabezpečiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, zvlášť pri tmavých profiloch.

Miesto skrutiek vŕtaných cez rám možno okno pripevniť pomocou tzv. pásových kotiev, ale ani tie nie sú univerzálne vhodné pre všetky typy ostenia. Veľmi dôležité je to, aby montážna firma dbala na správne umiestnenie kotviacich prvkov a maximálne presné vŕtanie. Poškodenie rámu alebo príliš veľké a nezakrytované otvory pre skrutku môžu mať fatálne následky pre celé okno.

V prípade nízkoenergetických a pasívnych stavieb je dnes bežná montáž do pripraveného osadzovacieho rámu alebo tzv. predsadená montáž, keď sa nové okno nachádza prakticky úplne mimo pôvodného ostenia.

  1. Utesnenie pripojovacej škáry

Po ukotvení okna očistia montážnici múry priliehajúce k rámu okna a zvlhčia ich vodou. Táto fáza je potrebná pre následné perfektné zhotovenie tepelnej izolácie. Montážna tesniaca pena, ktorá sa na izoláciu používa, sa ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje, pretože reaguje so vzdušnou vlhkosťou. Akonáhle je povrch čistý a vlhký, aplikuje sa izolačná pena do priestoru medzi stavebným otvorom a oknom. Pena rýchlo schne a tvrdne. Prebytok peny sa opatrne odstráni zrezaním, tak aby sa nepoškriabal rám okna.

Po odstránení zvyškov peny treba nalepiť parotesné a paropriepustné pásky, inak pena oveľa rýchlejšie degraduje a stráca tak svoju izolačnú schopnosť. Je veľmi dôležité použiť parotesnú pásku z vnútornej strany a paropriepustnú, hydroizolačnú pásku z vonkajšej strany. Vonkajší hydroizolačný uzáver pripájacej škáry možno vykonať podľa spôsobu zabudovania, tvaru ostenia a napojenia dodatočného zateplenia. Vhodné spôsoby možno nájsť na stránkach výrobcu.

Ďalšou možnosťou utesnenia medzery medzi stenou a oknom je špeciálne komprimovaná páska, ktorá sa po inštalácii „nafúkne“ a vyplní tak voľný priestor. Materiál, z ktorého je vyrobená už plní funkciu oboch vyššie vedených doplňujúcich pások, tj. parotesnej aj paropriepustnej.
Napojenie ostenia k profilu by navyše malo byť vykonané APU lištami, ktoré zaistia čistý a bezchybný prechod medzi omietkou a okenným profilom a zároveň ochránia profil proti poškriabaniu pri aplikácii omietky. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo pretiahnutá cez profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala.

  1. Osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu

Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu. Hĺbka vnútorného parapetu by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahoval cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránil tak prúdeniu vzduchu v zimnom období.

Vonkajší parapet sa upevní skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí montážnou penou na spodné ostenie. Treba dbať na to, aby bol zachovaný dostatočný sklon parapetu od okna a aby predná hrana parapetu bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. V prípade prefabrikovaných kovových alebo plastových parapetov sa používajú systémové koncovky parapetu, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. U klampiarsky vykonávaných parapetov je nevyhnutné vhodne utesniť bočný lem k osteniu, napríklad akrylátovým alebo polyuretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie parapetu. Čelné hrana parapetu musí byť aspoň 3 centimetre pred vonkajším lícom steny.

Správne vykonaný parapetný detail musí zaistiť dostatočnú tepelnú izoláciu, aby nedochádzalo k poklesu teploty vnútorných povrchov pod teplotu rosného bodu pri návrhových podmienkach vnútorného prostredia. 
plastové okná

  1. Odstránenie ochranných pások

Odstránenie ochranných pások z rámov a krídel okien už spravidla zostáva na samotnom majiteľovi bytu či domu. Odstraňujte ich až po vymaľovaní stavebného otvoru. Na okne by nemali byť dlhšie ako tri mesiace. Po tomto čase hrozí, že pôjdu už zle odstrániť.

Záver

Plastové okná potrebujú iba minimálnu údržbu, aby si zachovali svoj vzhľad a funkčnosť po celé desaťročia. Na rozdiel od drevených okien netreba ich ošetrovať lazúrou alebo lakovať. K ich údržbe postačia bežné čistiace prostriedky zriedené vodou (nepoužívajte žiadne abrazívne čistidlá) a občasné nastavenie a premazanie kovania alebo kontrola odvodňovacích kanálikov.

Inštalácia okien je komplexný proces, ktorý má veľký vplyv na ich životnosť. A práve preto odporúčame prenechať montáž na osvedčených odborníkov. Je však dobré byť informovaný aj v tejto oblasti a prípadne si ustrážiť celý proces. Ide najmä o vaše financie a spokojnosť, ktorá vám zaistí príjemný život doma.

TIP
Pomocou plastových okenných profilov môžeme dosiahnuť značné úspory. Vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam môžu prispieť k zníženiu spotreby energií, náklady na ich údržbu sú zanedbateľné a uchovávajú si svoju kvalitu dlhé roky.

Zdroj: www.inoutic.sk/

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Všetci by sme mali byť zdravými aktivistami

Moderátor, autor úspešného podcastu, aktivista a greenfluencer, ktorý má vo svojej genetickej výbave výraznú zvedavosť a odvahu. Vo svojom podcaste Sabo sebou sa venuje všetkým...

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...