Osvetlenie a svetlo-technické pojmy

Maros S.

Aby sme si dokázali v obytných, kancelárskych a výrobných priestoroch zabezpečiť dostatok svetla, potrebujeme sa zorientovať v základných svetlo-technických pojmoch. V tomto článku si zadefinujeme základné pojmy a termíny, ktoré budeme používať v ďalších článkoch o svietidlách a svietení. Na základe toho sa lepšie zorientujeme a lepšie pochopíme osvetlenie ako tému

a budeme sa vedieť správne rozhodnúť pri návrhu, realizácii osvetlenia a výbere najvhodnejších svietidiel a svetelných zdrojov.
Osvetlenie definujeme ako použitie svetla  k dosiahnutiu viditeľnosti nejakej scény, predmetov alebo ich okolia. Aby ľudia mohli vykonávať zrakové úlohy efektívne a presne, musí byť zabezpečené dostatočné a vhodné osvetlenie. Osvetlenie môže byť zabezpečené denným svetlom, umelým svetlom alebo ich kombináciou. 

Denné osvetlenie – osvetlenie denným svetlom, dopadajúcim na zem jednak ako priame slnečné svetlo, jednak rozptýlené atmosférou ako oblohové (difúzne) svetlo.
Umelé osvetlenie – osvetlenie umelými zdrojmi svetla – svietidlá.
Združené osvetlenie – súčasné osvetlenie denným aj  umelým svetlom. Obyčajne sa pod týmto pojmom rozumie také  osvetlenie vnútorného priestoru, kde je  denné svetlo trvale alebo dlhodobo dopĺňané svetlom  umelých zdrojov.
Celkové osvetlenie – rovnomerné  osvetlenie priestoru bez ohľadu na zvláštne miestne požiadavky.
Odstupňované osvetlenie – osvetlenie, ktoré je v časti priestoru   zosilnené  na vyššiu  úroveň, napríklad vyššiu osvetlenosť tam, kde sa vykonáva práca.
Miestne osvetlenie – samostatne  ovládané osvetlenie pre určitú zrakovú úlohu, ktorým  sa dopĺňa celkové osvetlenie.
Kombinované osvetlenie – Celkové  alebo odstupňované osvetlenie,  doplnené miestnym osvetlením.

Základné termíny a definície dôležité pre návrh vhodného osvetlenia

Základom dobrej osvetľovacej praxe je okrem splnenia požiadaviek na osvetlenosť, aj splnenie nasledujúcich kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek, ktoré súvisia s uspokojením základných ľudských potrieb.
–       zraková pohoda (nepriamy vplyv na produktivitu práce a psychickú pohodu v osvetlenom priestore)
–       zrakový výkon (schopnosť vykonávať zrakové úlohy aj v ťažkých podmienkach a dlhšom čase)
–       bezpečnosť

Medzi hlavné parametre charakterizujúce svetelné prostredie patria:
–       jas
–       osvetlenosť
–       oslnenie
–       smerovosť
–       farba
–       mihanie
–       denné svetlo
–       svetelný výkon
–       energetické hľadisko
–       udržiavací činiteľ
Dôležité hodnoty osvetlenosti, rušivého oslnenia a minimálne hodnoty indexu podania farieb sú spomenuté v norme STN EN 12464-1 budeme ich uvádzať pri popise a definovaní jednotlivých parametrov. Teraz vám ponúkame niekoľko užitočných príkladov hodnôt osvetlenosti pre domácnosť:

Rýchla orientácia 25 lx
Spálňa 30 lx
Kuchyňa 100 lx
Jedáleň 100 lx
Obývačka 100 lx
Priestor na čítanie 250 – 500 lx
Rysovanie, kreslenie 500 – 1000 lx

1.     Jas

Jas (v určitom smere, na danom mieste skutočného alebo fiktívneho povrchu), L – veličina daná vzťahom:

L = d2F/(dA.cosα.dW)

kde d2F je svetelný tok prenášaný elementárnym zväzkom prechádzajúcim daným bodom a šíriaci sa daným priestorovým uhlom dW, dA je plocha priečneho rezu zväzkom, ktorý obsahuje daný bod; α je uhol medzi normálou plochy rezu a smerom zväzku.
Kandela na štvorcový meter; cd.m-2 jednotka jasu v sústave SI (staršie označenie tejto jednotky nit sa neodporúča.) – svietivosť.
Rozloženie jasu v zornom poli vplýva na úroveň adaptácie zraku, ktorá ovplyvňuje viditeľnosť úlohy.
Dobré prispôsobenie adaptačného jasu je potrebné na zvýšenie:
–       zrakovej ostrosti – ostrosť videnia
–       kontrastnej citlivosti – rozlišovacia schopnosť malých rozdielov jasu
–       efektívnosti očných funkcii
Rozloženie jasu v zornom poli tiež ovplyvňuje zrakovú pohodu a preto je potrebné vylúčiť
–       príliš vysoký jas – oslnenie
–       príliš vysoké kontrasty jasu – únava spôsobená nepretržitou adaptáciou zraku
–       príliš nízky jas a príliš nízke kontrasty – jednotvárne prostredie

2.     Osvetlenosť

Osvetlenosť (určitého  bodu  na  danom   povrchu),  E  –  podiel   svetelného  toku  dF  dopadajúceho  na   elementárnu plochu  dA obsahujúcu daný  bod a veľkosti  dA tejto plochy.

E  =  dF / dA

Jednotka osvetlenosti v sústave SI je Lux; lx. Je to osvetlenosť, ktorá zodpovedá svetelnému toku 1  lúmen rovnomerne rozloženému na ploche 1 štvorcového metra. 1 lx = 1 lm.m-2
Osvetlenosť v priestore a bezprostredného okolia má významný vplyv na to, ako rýchlo, bezpečne a pohodlne človek vníma a vykonáva zrakovú úlohu. Inú hodnotu osvetlenosti budeme požadovať v priestoroch ako sú chodby a inú v kanceláriách. Zjednodušene povedané ide o množstvo svetla v priestore potrebného na bezpečné a pohodlné vykonanie práce, úlohy (chôdza, čítanie, výroba, …)
Niekoľko typických hodnôt osvetlenosti:

jasný slnečný deň 100 000 lx
zamračené počasie v lete 20 000 lx
letný deň v tieni 10 000 lx
operačná sála 10 000 lx
osvetlenie v TV štúdiu 1 000 lx
osvetlenie kancelárie 500 lx
osvetlenie ulice 10 lx
sviečka 0,8 lx
mesačný svit 0,25 lx
jasná hviezdna obloha 0,001 lx
zamračená nočná obloha bez cudzieho osvetlenia 0,0001 lx

Zdroj: svf.uniza.sk

V normálnych svetelných podmienkach je potrebné približne 20 lx na rozoznanie čŕt ľudskej tváre a práve táto hodnota bola prijatá ako najnižšia hodnota stupnice osvetlenosti. Odporúčaná stupnica osvetlenosti v lx je:
20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 5000
Správne hodnoty osvetlenosti pre jednotlivé priestory sú uvedené v spomenutej norme.
Dôležitým pojmom je taktiež osvetlenosť bezprostredného okolia zrakovej úlohy. Musí úzko súvisieť s osvetlenosťou priestoru a má zabezpečiť vyvážené rozloženie jasu v zornom poli. Veľké rozdiely v hodnotách osvetlenosti v priestore a bezprostredného okolia môžu viesť k namáhaniu zraku a nepohode.
Na záver je nutné spomenúť rovnomernosť osvetlenia, osvetlenie priestoru má byt čo najrovnomernejšie.

Autor: Martin Seker

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Všetci by sme mali byť zdravými aktivistami

Moderátor, autor úspešného podcastu, aktivista a greenfluencer, ktorý má vo svojej genetickej výbave výraznú zvedavosť a odvahu. Vo svojom podcaste Sabo sebou sa venuje všetkým...

Ako schladiť byt či dom bez klimatizácie?

Teploty nám prekročili hranicu 20 ˚C a začínajú stúpať k 30 ˚C. Keďže sa väčšine z nás  nepodarí tráviť celé leto pri vode, pravdepodobne sa...

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...