Odolnosť chladničky

smart chladničky

V domácnosti sa často stávajú drobné nehody. Niekedy vypadne prúd a elektrospotrebiče zostanú bez napájania. Z nepozornosti niekto slabo dovrie dvierka na chladničke alebo mrazničke a spotrebič musí dlhšiu dobu pracovať na vyšší výkon. Mladé rodiny sa často sťahujú a spolu s nimi putujú aj ich spotrebiče. Pri manipulácii s nimi a pri ich prepravovaní nie je vždy jasné ako ich uložiť, aby sa nepoškodili. Ponúkame vám pár rád, ako minimalizovať rôzne okolností, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie vašich spotrebičov.

Odolnosť chladničky pri výpadku prúdu

Informácia o odolnosti spotrebiča pri výpadku prúdu sa deklaruje v mrazničke, ktorá je určená pre dlhodobé skladovanie potravín. Tento priestor má aj hrubšiu izoláciou, aby odolnosť voči vonkajším vplyvom bola zachovaná.

V priestore chladničky okamžite po výpadku prúdu začne stúpať teplota, pretože počas bežnej prevádzky je vo vnútri jej hodnota cca 5 – 7 °C. Pokiaľ máte v domácnosti časté výpadky prúdu, odporúčame vám poobzerať sa po chladničke s „0° zónou“. Jedná sa o uzavretú zásuvku v priestore chladničky, kde je teplota 0 °C a po výpadku prúdu tam nebude rapídne stúpať teplota.

Odolnosť chladničky pri prevoze

Pri prevoze je najlepšie zabezpečiť, aby bola chladnička (akákoľvek) v stojatej polohe. Pokiaľ to nie je možné, môže byť chladnička prepravovaná aj naležato s tým, že sa sklopí na bok. Nie dozadu na chladiace mriežky! Ak je to možné, nie celkom vodorovne. Nechajte ju čo najviac naklonenú. Po preprave je potrebné chladničku postaviť a nechať stáť v pokoji do druhého dňa, aby sa chladiaca zmes sa „vrátila“ späť do kompresora z chladiacich trubiek.

Odolnosť chladničky pri otvorených dvierkach

Sú chladničky (zvyčajne model s elektronickým displejom), ktoré sú vybavené aj alarmom dverí. Ten sa zapne po uplynutí časového intervalu alebo prudkom náraste vnútornej teploty.

Pokiaľ takéto zariadenie vaša chladnička nemá a vy necháte otvorené dvere chladničky alebo mrazničky, samozrejme vnútorná teplota začne stúpať. Zapne sa kompresor. Výška spotreby elektriny potom závisí od viacerých faktorov:

• koľko potravín je v spotrebiči (aj tieto dokážu udržať vnútornú teplotu – keď je chladnička / mraznička prázdna, skôr sa ohreje ako, keď je naložená zamrznutými potravinami, ktoré bránia prístupu veľkého množstva teplého vzduchu zvonku)
• od teploty okolia
• či je spotrebič pri radiátore alebo na slnku alebo v komore, kde neprúdi vzduch
• od toho, či sú dvere iba zle zatvorené – privreté alebo ich necháme otvorené dokorán

Pri bežnej činnosti spotrebiča sa kompresor zapne 5 – 8x, v závislosti od objemu chladničky, množstva potravín a frekvencie otvárania dverí. Ak je chladnička otvorená a kompresor začne bežať nepretržite = je v činnosti niekoľkonásobne dlhšiu dobu, čiže aj spotreba bude niekoľkonásobne vyššia.

 

Článok vznikol na základe otázok užívateľov, na ktoré odpovedala:

 

Darina Papáčová
product manager Whirlpool Slovakia

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail