Nové batérie pre solárne panely a veterné turbíny sľubujú vyššiu efektívnosť

Batérie pre fotovoltaiku

Solárne panely či veterné turbíny sú nám všetkým veľmi dobre známe. Bez ohľadu na ich naozaj zaujímavý vývoj v posledných rokoch je však potrebné poukázať na problém, s ktorým sa zaoberajú mnohí odborníci z celého sveta – batérie. Ide o problém efektívnejšieho zhromažďovania takto vyrobenej elektrickej energie, ktorý bráni masívnemu rozvoju alternatívnych zdrojov elektrickej energie. 

Odborníci už dlho hľadajú odpoveď na to, ako efektívnejšie zhromažďovať vyrobenú elektrickú energiu zo slnka alebo vetra, ktorá sa nám ponúka v podstate zadarmo. Jej efektívne uchovávanie je dôležité nielen z dôvodu veľkých výkyvov počasia a rozdielnej spotreby našich domácností ale aj pre potreby zabezpečenia jej stabilného prísunu do rozvodnej siete.

Dopyt po elektrickej energii je najväčší vo večerných hodinách, kedy už slnko nesvieti a teda solárne panely nepracujú tak efektívne. Naopak počas dňa môže z dôvodu slnečných dní dochádzať k nadprodukcii elektrickej energie, v dôsledku čoho dochádza k jej významným stratám, nakoľko ju nevieme ani efektívne zhromaždiť a ani efektívnejšie využiť. S vetrom je to úplne rovnaké, raz fúka inokedy nie. Práve z týchto dôvodov pracujú odborníci na tom, aby tento problém dokázali odstrániť.

Dnes máme na trhu k dispozícii batérie, ktoré dokážu zhromaždiť elektrickú energiu so solárnych panelov pomerne efektívne, avšak využívajú sa najmä pre potreby rodinných domov. Ak by sme však chceli využívať viac solárnej energie zo solárnych panelov, musíme mať nielen viac solárnych panelov ale aj podstatne väčšie batérie. Väčšie batérie by však pri dnešnej technológii boli omnoho drahšie a v porovnaní s existujúcou schopnosťou solárnych panelov vyrobiť elektrickú energiu, žiaľ menej efektívne.

Dnes vám preto predstavíme typ batérie, ktorá by mohla byť nielen efektívnejšia ale aj lacnejšia.

O aký typ batérie ide

Ide o batériu,  ktorá je vyrobená z ortuti, slanej vody a olova. Už v minulosti tím odborníkov vyrobil prototyp rovnakej batérie, avšak tá bola naplnená horčíkom a prvkom s názvom antimón. V prípade tejto batérie ide o kombináciu lítia a antimónu zmiešaného s olovom. To má samozrejme niekoľko výhod v porovnaní so svojim predchodcom, nakoľko zmes antimónu a olova je podstatne lacnejšia.

Tím odborníkov si preto o tejto batérii myslí, že nakoľko je naplnená prudko horúcim, roztaveným olovom, môže to byť dobrá alternatívna k súčasným, na trhu dostupným technológiám batérií. Batéria s obsahom tekutiny môže byť jednoduchšia a samozrejme aj lacnejšia na výrobu vo väčších rozmeroch. Taktiež sa predpokladá, že v porovnaní so svojimi predchodcami je jej životnosť podstatne dlhšia.

Samozrejme, že sa batéria podrobila aj testu trvácnosti a to tým spôsobom, že ju nabíjali a vybíjali po dobu 1800 hodín. Z údajov, ktoré sú k dispozícii sa dá predpokladať, že by batéria pri každodennom používaní za 10 rokov stratila asi 15 percent svojej pôvodnej kapacity.

Na záver treba povedať, že cieľom tejto batérie je teda poskytnúť lacnejší, spoľahlivejší a zároveň efektívnejší spôsob zhromažďovania elektrickej energie, ktorý by mohol významným spôsobom odštartovať rýchlejší vývoj technológii pre alternatívne zdroje elektrickej energie.

Autor: Lukáš Kovačovič, zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail