Mýty a pravdy o odpadoch a recyklácii v domácnosti

Katarína J.

Tento článok vznikol v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Obsahuje odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s triedením odpadu v našich domácnostiach, a zároveň sa snaží vyvrátiť rôzne mýty a nedorozumenia, s ktorými sa bežne stretávame.

Je TETRAPAK naozaj recyklovateľný?

Nápojové kartóny, ktoré zvykneme označovať názvom TETRAPAKY, sú zdrojom cenných surovín. Tetrapak je viacvrstvový materiál, ktorý sa skladá z papiera, hliníka a plastu. Z vyzbieraných nápojových kartónov sa recykláciou vyrábajú stavebné materiály či rôzne papierové materiály ako utierky a servítky. Preto sa určite oplatí triediť ich správne.

Najlepšie urobíme, keď si preštudujeme pokyny a nariadenia miest či obcí, kde žijeme. Pomáhajú aj nálepky a popisy na kontajneroch. Napríklad v Bratislave je možné umiestniť tetrapak do ŽLTÝCH NÁDOB NA PLAST. V niektorých mestách či obciach sú k dispozícii špeciálne kontajneri ORANŽOVEJ / ČERVENEJ FARBY. Obaly je potrebné stlačiť a vyliať z nich zvyšky, umývať ich nemusíme.

Stiahnite si zdarma Ťahák pre recyklátorov

* povinné

Ako triediť TÉGLIKY a VIEČKA od jogurtov? Má zmysel dôkladne ich umývať?

Ak sa v našom meste samostatne separujú kovy, hliníkové viečko z jogurtu je potrebné oddeliť a zahodiť do ČERVENÉHO kontajnera na kovy a téglik do ŽLTÉHO na plasty. Ak je na žltom kontajneri na plasty napísané, že tam môže ísť aj hliník, tak potom téglik spolu s viečkom patrí tam.

Drobné pozostatky jogurtu nevadia, plasty sa totiž pred spracovaním perú. Úplne postačí ak jogurt alebo iný produkt dôsledne vyškrabeme a prípadne ho vypláchneme len malým množstvom vody.

Pozn.: Zvlášť je potrebné dať si pozor na plastové obaly od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu.

 

Kam vyhodiť HLINÍK, KONZERVY či iný KOVOVÝ ODPAD, keď nemáme kontajner na kovy?

Kovové materiály po ich použití vhadzujeme do košov a kontajnerov na odpad ČERVENEJ FARBY. Ak vaše mesto či obec takýto kontajner nemá, kovy je možné zbierať spolu plastmi a nápojovými kartónmi do spoločného kontajnera označeného ŽLTOU FARBOU. V niektorých obciach sa zase kovy zbierajú do spoločných nádob s nápojovými kartónmi, vtedy môže mať kontajner ORANŽOVÚ FARBU. Stlačením kovového obalu pred ich vyhodením do koša istotne ušetríte priestor v danej nádobe na smeti a zabránite ich rýchlemu a neefektívnemu naplneniu.

Od 1. januára 2022 na Slovensku platí systém zálohovania plechoviek a PET fliaš. Do kovového odpadu tak patria už iba nezálohované plechovky.

Niektoré obce používajú na triedený zber vrecia, ktoré môžu mať rôznu farbu. V takom prípade postupujte podľa pokynov obce alebo zberovej spoločnosti a riaďte sa zberovým kalendárom.

Ďalšou možnosťou je kovový odpad odkladať a voziť na zberný dvor alebo do zberných surovín.

Vytriedený kovový odpad končí v hutách, kde sa pretaví. Nekovové zvyšky pri teplote 660 °C (tavenie hliníka) či 1700 °C (tavenie železa) zhoria. Veľkou výhodou kovov je, že je možné recyklovať ich do nekonečna, čo je obrovským prínosom v oblasti šetrenia prírodných zdrojov.

Stiahnite si zdarma Ťahák pre recyklátorov

* povinné

Ako separovať obaly od KOZMETIKY?

Obaly z dezodorantu v spreji, laku na vlasy či peny na holenie sú zväčša kovové a patria tak do triedeného zberu kovov, do ČERVENEJ NÁDOBY. Tam, kde sa kovy zbierajú spolu s plastami alebo nápojovými kartónmi ich zahadzujeme do ŽLTEJ NÁDOBY. Vždy je potrebné riadiť sa odporúčaniami obce. Je potrebné ich vyhadzovať prázdne, neprepichovať ich a ani inak deformovať. Ak majú takéto obaly plastové vrchnáky, tie sa vyhadzujú do ŽLTEJ NÁDOBY medzi plasty.

Pozn.:Spreje, ktoré obsahujú farby, technické laky či iné peny, patria na zberný dvor, pretože obsahujú nebezpečné látky.

Obaly zo zubnej pasty, sprchového gélu, šampónu a telového krému patria do ŽLTÝCH KONTAJNEROV NA PLAST. Ak v obale náhodou ostalo väčšie množstvo krému či šampónu, vytlačte ho do vrecúška a vyhoďte do ZMESOVÉHO ODPADU. Malé množstvo šampónov či iných detergentov, ktoré ostane v nádobe, v plastovom odpade neuškodí, môže naopak poslúžiť v umývacom procese. Ak máte doma viac kozmetiky, ktorá sa už nedá využiť, je potrebné ju odovzdať na zbernom dvore.

Sklenené tégliky z krémov patria do ZELENEJ NÁDOBY na sklo. Plastové vrchnáky z téglikov patria do ŽLTÝCH NÁDOB na plast. Kovové viečka treba vytriediť samostatne do kovov alebo plastov, podľa toho, ako je v obci zber zavedený.

Sklenené obaly z mejkapov či parfumov patria do ZELENÝCH KONTAJNEROV A VRIEC na sklo.

V prípade lakov na nechty je potrebné zliať ich zvyšky a dať do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad. Prázdna fľaštička z laku patrí do ZELENÉHO KONTAJNERU na sklo. Očistený štetec s vrchnáčikom do ŽLTEJ NÁDOBY na plasty.

Vytriediť sa dá aj rúž na pery a očné tiene. Zvyšky kozmetiky je však potrebné odstrániť z obalu a vyhodiť do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad. Paletku z očných tieňov možno vytriediť do plastov, obal z rúžu buď do plastov alebo do kovu.

 

Ako triediť ROLKY Z TOALETNÉHO PAPIERA či papierové OBALY Z VAJEC?

Rolky od toaletného papiera či obaly od vajíčok a pizze patria do MODRÝCH KONTAJNEROV. Dôležité je, aby obaly neboli mokré alebo mastné, inak by znehodnotili ostatný vytriedený odpad.

Tip: Opakované použitie je lepšia forma nakladania s odpadom ako recyklácia, preto napríklad v prípade obalov na vajíčka je najlepšie nájsť niekoho, kto vie tieto obaly ďalej využiť. Napríklad chovateľovi hydiny, ktorý predáva vajcia alebo do bezobalového obchodu, ktorý predávajú vajíčka.

Sú CIGARETY a KRABIČKY od cigariet recyklovateľné?

Ochranný plastový obal z cigaretových krabičiek patrí do ŽLTÝCH KONTAJNEROV na plasty. Samotné krabičky od cigariet však obsahujú viacero materiálov a teda patria ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad.

Cigaretové ohorky, samozrejme dobre uhasené je potrebné vyhodiť do stojanových popolníkov či zmesového komunálneho odpadu. Najekologickejším riešením by samozrejme bolo prestať s fajčením alebo aspoň prestať kupovať cigarety s plastovým filtrom a šúľať si cigarety s prírodnými filtrami (papier, bavlna) alebo prípadne úplne bez filtra.

Vedeli ste, že? Vo svete, ale aj na Slovensku, už existujú firmy, ktoré experimentujú s recykláciou cigaretových filtrov. Ich cieľom je pravidelne zhromažďovať čoraz viac takéhoto odpadu a zabezpečiť, aby boli po zbere predmetom ďalšieho spracovania a stali sa tak druhotnou surovinou napríklad pre výrobu asfaltov do ciest a chodníkov. Firma Ecobutt zaviedla zber ohorkov v Žiari nad Hronom a odpad priamo recykluje. Vzniknuté pelety sa využívajú v stavebnom priemysle.

Stiahnite si zdarma Ťahák pre recyklátorov

* povinné

Majú VRCHNÁKY od nápojových obalov skutočne vyššiu recyklačnú hodnotu ako je materiál, z ktorého je vyrobená samotná fľaška?

Určite ste sa už stretli s výzvou, aby ste vrchnáčiky z fliaš odkladali a odovzdali na špeciálnom zbernom mieste či v obchode s tým, že za ne niekto dostane nový invalidný vozík alebo akúkoľvek inú pomoc. Vrchnáky potom putujú jednotlivým organizáciám, ktoré ich predajú a z peňazí za ne financujú potrebnú pomoc.

Síce sa zbieranie vrchnáčikov môže javiť ako prospešné a ekologické, nie je tomu celkom tak. Typický vrchnák váži 1,5 až 2,5 gramu. Ak za tonu materiálu získa organizácia 150 až 200 eur, tak na 1 euro je potrebné vyzbierať 2000 až viac ako 4400 takýchto vrchnákov. A to nerátame náklady nutné na prepravu ton vrchnákov, či náklady na zberné nádob. Navyše, ak na jedného Slováka ročne pripadne v priemere zhruba 185 plastových nápojových fliaš, na to, aby zberom vrchnáčikov prispel aspoň jedným eurom, musí vyzbierať niekoľkonásobne viac vrchnákov, než z pomyselných 185 fliaš.

Zber vrchnákov teda motivuje k vyššej spotrebe plastových fliaš, čo zďaleka nie je ekologické. Ak teda chceme podporiť niekoho v ťažkej situácií, pošlime peniaze priamo na účet konkrétnej osoby či charitatívnej organizácie.

Použité PET fľaše aj s vrchnáčikmi vráťme jednoducho do predajne, od januára 2022 totiž u nás funguje systém zálohovania PET fliaš a plechoviek.

 

Čo je pre životné prostredie menšie záťaž – RASTLINNÉ TUKY alebo MASLO?

Margarín je v zásade rastlinná potravina, ktorá sa dá zaradiť do vegetariánskej, flexitariánskej a v prípade niektorých produktov dokonca i do vegánskej stravy. Dopad produkcie margarínov na životné prostredie je značne nižší ako v prípade živočíšnych produktov. V porovnaní s maslom má margarín o 70 percent nižšiu uhlíkovú stopu. Na výrobu margarínu je potrebná len tretina plochy poľnohospodárskej pôdy, ktorú v prípade masla zaberie chov kráv a pestovanie kŕmnych plodín. Spotreba vody je u produkcie margarínu polovičná.

 

Ako správne recyklovať kuchynský OLEJ a TUK?

Použité oleje a tuky je možné plnohodnotne využívať pri výrobe plastov či biopalív. Preto by sme ich mali zbierať a odovzdávať pre následnú recykláciu.

Na Slovensku je zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností klasifikovaný ako povinný triedený zber. Každá obec a mesto teda musí mať pre obyvateľov vytvorené podmienky na ich zber. Niektoré ich zbierajú priamo z domácností, iné umožňujú obyvateľom doniesť jedlé oleje na zberný dvor a sú obce, ktoré majú nádoby na zber olejov v rámci kontajnerových stojísk napr. na sídliskách. Zber použitých jedlých olejov vykonávajú aj niektoré súkromné spoločnosti, napr. čerpacie stanice či hypermarkety.

Použité oleje a tuky stačí doma zliať do akejkoľvek PET fľaše. Do jednej nádoby môžete dávať rastlinné oleje aj živočíšne tuky, po varení aj pečení, z nakladanej zeleniny, či syrov. Pred preliatím je potrebné nechať ich vždy úplne vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu alebo roztaveniu nádoby. Ideálne je fľašu naplniť celú, preto do nej môžete olej a tuky zlievať postupne. Plnú a dobre uzavretú fľašu následne odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja. Sklenené fľaše do tejto zbernej nádoby nepatria.

Ako recyklovať PLIENKY, VLOŽKY, TAMPÓNY či PREZERVATÍVY?

Všetky tieto materiály sa u nás zatiaľ nerecyklujú. Sú to všetko výrobky vyrobené z niekoľkých typov materiálov, ktoré sú neoddeliteľné a navyše aj znečistené. Patria teda do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad a končia na skládke, prípadne v spaľovni.

 

Aké sú možnosti pri recyklácii KÁVY?

Bežná mletá káva (ako obsah) patrí do ČIERNEHO KONTAJNERA na zmesový komunálny odpad. Môžeme ju však využiť aj bez toho, aby sme ju museli hneď vyhodiť napríklad ako hnojivo v záhrade, kompost alebo na odstraňovanie pachov. AK máme zber bioodpadu, mletá káva patrí do HNEDEJ NÁDOBY.

Čo sa týka obalov od kávy, platí nasledovné: sklenené obaly (prevažne z instantnej kávy patria do ZELENÉHO KONTAJNERA na sklo a vrchnák do ŽLTÉHO KONTAJNERA na plasty. Kovové nádoby, v ktorých je väčšinou mletá káva, je možné ako celok vyhodiť do ŽLTÉHO KONTAJNERA na plasty, alebo do ČERVENÝCH kontajnerov určených na triedený zber kovov, v závislostí od pravidiel, ktoré má príslušná obec či kraj. Plastové obaly, v ktorých sú väčšinou sáčky s instantnou kávou tzv. 3v1, sú z plastu a patria do ŽLTÉHO KONTAJNERA na plasty.

Kávové kapsule sa skladajú z rôznych materiálov a preto patria do ČIERNEHO KONTAJNERA na zmesový komunálny odpad. Niektorí výrobcovia kapsúl však postupne prichádzajú s vlastnými programami na recykláciu a zákazníci ich tak môžu zbierať do recyklačných vreciek a odovzdať na miestach na to určených.

Stiahnite si zdarma Ťahák pre recyklátorov

* povinné

Kam patrí použitý PAPIER NA PEČENIE?

Použitý papier na pečenie nepatrí do papiera, ale do ČIERNEHO KONTAJNERA na zmesový komunálny odpad. V prípade, že nie je silne znečistený, zvážte pred jeho vyhodením aj jeho opätovné použitie.

 

Ako recyklovať ČAJ?

Čaj sa skladá z 3 častí – plastový tenký priesvitný obal, ktorý patrí do ŽLTÉHO KONTAJNERA na plasty, krabicový obal, patrí do MODRÉHO KONTAJNERA na papier, prípadne treba sledovať označenie na obale a samotné čajové vrecúško, ktoré patrí do BIOODPADU.

Pred vyhodením čajového vrecúška ešte môžete zvážiť jeho opätovné použitie napríklad ako hnojivo vo vašej záhradke. Stačí ak vrecúško zakopete v blízkosti koreňov rastlín. Čajové lístky sú bohaté na živiny a pomáhajú zadržiavať vodu. A zatiaľ čo ovocie, kvety a zelenina milujú čajové vrecúška, burina ich nemá rada. Čajové vrecúška vo vlhkom stave môžete použiť aj do kompostu, kde pomáhajú urýchliť proces rozkladu organických látok. Nezabudnite z nich však odstrániť kovové sponky.

Použité vrecúško čaju je tiež skvelou pomôckou na predklíčenie rastlín. Otvorte navlhčené vrecká a do každého vložte semiačko. Uložte ich na slnečné miesto a udržiavajte vlhké, až kým semiačka nevyklíčia.

 

Ako sa triedi kuchynský BIOODPAD?

Do HNEDEJ ZBERNEJ NÁDOBY označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“ patria zvyšky z prípravy jedál (šupky, odrezky z rastlinnej a živočíšnej stravy), potraviny po záruke (bez obalov!), zvyšky vareného jedla, malé kosti a pod.

Kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie a burina patria do nádoby na záhradný odpad.

Obyvatelia bytových domov a rodinných triedia kuchynský bioodpad do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení je potrebné vrecko zauzliť a vyniesť ho do hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá je umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Na domáci zber kuchynského bioodpadu je potrebné používať certifikované kompostovateľné vrecká označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká. V žiadnom prípade by sa na tento zber nemali používať klasické plastové vrecká, igelitky či mikroténové vrecká.

 

Patrí ZRKADLO do kontajneru na sklo?

Aj keď je zrkadlo zo skla, do zeleného kontajnera na sklo nepatrí. Je totiž pokovované neoddeliteľnou vrstvou, vďaka ktorej sa v ňom vidíme. Okrem zrkadiel nepatria do kontajnera na sklo ani sklenené výplne starých termosiek, rozbité vianočné gule, akékoľvek pozlátené a postriebrené sklá.

Ak sa potrebujeme zbaviť malého zrkadla, môžeme ho vyhodiť do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad, veľké zrkadlo je však potrebné odviezť na zberný dvor.

Kam vyhodiť jednorazový polystyrénový OBAL NA JEDLO z reštaurácie

Do plastov patria len neznečistené obaly a polystyrén len v malom množstve. Obal z jedla však býva silne znečistený, takže patrí do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad. Neznečistený polystyrén v malom množstve do ŽLTEJ NÁDOBY na plasty. Treba si však dať pozor na izolačný polystyrén, ktorý je stavebným odpadom a patrí na zberný dvor.

Stiahnite si zdarma Ťahák pre recyklátorov

* povinné

Aké  EKOLOGICKÉ RIADY existujú a do akého kontajnera ich vyhadzovať?

Výrobky z cukrovej trstiny (Bagassa)

Bagassa je odpadový materiál, ktorý zostal po výrobe cukrovej trstiny. Ide o ukážkový príklad upcyklácie – čiže keď z niečoho, čo bolo predtým odpad, vyrobíte užitočnú vec. Bagassa je nepriesvitná, spravidla béžová až biela a príjemná na dotyk. Vyrábajú sa z nej najmä menu boxy či jednorazové misky a taniere. Takéto produkty je vhodné zahodiť do HNEDÉHO KONTAJNERA označeného nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Pokiaľ takýto kontajner nemáte poruke, neurobíte zle, keď ich vyhodíte aspoň do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad.

Výrobky z materiálu PLA

PLA (resp. kyselina polymliečna – polylactic acid) je bioplast, ktorý sa vyrába z rastlín. Od bežného plastu z ropy je na prvý pohľad ťažko rozlíšiteľný. Tento typ bioplastu patrí medzi najvyužívanejšie. Vyrábajú sa u neho najčastejšie obaly na potraviny či fľaše. PLA by sme mali správne vyhodiť do HNEDÉHO KONTAJNERA na bioodpad, pretože jedine tak sa dostane do priemyselnej kompostárne. Zle ale neurobíte, keď PLA vyhodíte aspoň do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad.

Papierové ekologické výrobky

Medzi najčastejšie eko produkty v rámci gastra patria poháre, misky, lodičky či tácky. Papierové výrobky zašpinené od jedla a nápojov nie je možné hádzať do MODRÉHO kontajnera, ktorý je určený na papierový odpad. V takomto prípade patria do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad.

Materiál CPLA

Ide o materiál matnej bielej farby, ktorý vydrží až do teploty 85°C. Najčastejšie sa s ním stretnete v podobe príboru. CPLA patrí k 100% biodegradovateľným a kompostovateľným materiálom. Produkty z tohto materiálu by mali byť spracované v priemyselných kompostéroch. Zahodiť ho teda môžete do HNEDÉHO KONTAJNERA na bioodpad, v prípade, že ste si istý, že tento odpad putuje do kompostárne, ktorá je schopná bioplasty spracovať a špecializuje sa na to. Takéto výrobky môžete zahodiť aj do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad.

Bioplast Mater-Bi

Mater- Bi je známy materiál z kukuričného škrobu a kyseliny polymliečnej, ktorý taktiež radíme medzi kompostovateľné granuláty. Tento materiál je kompostovateľný v kompostéroch, a to za prítomnosti vzduchu. Bioplast Mater- Bi môžete pokojne kompostovať v domácom kompostéri alebo v komposte na vašej záhrade. Pokiaľ nemáte doma kompost či kompostér, zahodiť ho môžete do HNEDÉHO KONTAJNERA na bioodpad.

Zmes bioplastov a iných materiálov

Biodegradovateľné plasty sa často používajú aj v kombinácii s prírodnými materiálmi, ako napríklad bambus či otruby. Zmes bioplastov a iných materiálov sa dokáže rozložiť v priemyselnom kompostéri, podobne ako aj iné bioplasty. Aj v tomto prípade tak môže byť materiál zahodený HNEDÉHO KONTAJNERA na bioodpad. Samozrejme, len v tom prípade, že odtiaľ poputuje do priemyselnej kompostárne, ktorá si s takýmto odpadom dokáže poradiť. Ak takú k dispozícii nemáte, môžete ho zahodiť do ČIERNEJ NÁDOBY na zmesový odpad. Kompostovať možno len tie výrobky, ktoré majú certifikát. Ak ho nemajú, nesmú ísť do žiadneho kompostovacieho zariadenia.

 

Na záver je potrebné zdôrazniť, že nie všade platia tie isté pravidlá. Na tomto linku si viete pozrieť posledné verzie usmernení ohľadne správneho triedenia odpadov, rozdeleného podľa samosprávy, na ktorej sa uplatňuje/realizuje zber.

https://www.incien.sk/publikacie-incien/alchymia-odpadu-pre-vsetky-mesta-a-obce-na-slovensku/

Stiahnite si zdarma Ťahák pre recyklátorov

* povinné

 

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...