Inteligentný robot e-Slnečnica rozkvitol v Leviciach

e-Slnecnica - inteligentný robot sa dobíja z obnoviteľných zdrojov energie

Študenti gymnázia Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach zrealizovali projekt e-Slnečnica. Hi-tec stacionárny inteligentný robot efektívne využíva obnoviteľnú energiu z okolitého prostredia a poskytuje užitočné služby pre verejnosť. Spoločný projekt študentov, učiteľov a externých poradcov vznikol aj vďaka podpore 6 000 eur z Nadačného fondu ZSE Živá energia.

e-Slnečnica funguje na obnoviteľné zdroje energie

„Robot e-Slnečnica je energeticky nezávislý autonómny systém. Využíva dostupné obnoviteľné zdroje svetelnej, tepelnej a mechanickej energie. Zmenou polohy a tvaru jednotlivých aktívnych komponentov inteligentne reaguje na zmeny vonkajších podmienok. e-Slnečnica je vybavená senzormi, ktoré poskytujú kompletné meteorologické informácie o okolitom prostredí, ako napr. teplota vzduchu, tlak vzduchu, intenzita svetla a UV žiarenia, rýchlosť a smer vetra a čistota ovzdušia. Tieto informácie zobrazuje na LED displeji a zároveň na webovej stránke www.e-slnecnica.dt-net.sk, ktorá je verejne dostupná,“  uviedol Ernest Dálnoky, pedagóg a vedúci krúžku robotiky.

„Inteligentný robot dokáže vytvoriť voľne prístupnú Wi-Fi sieť, je vybavený pohybovými a zvukovými senzormi a s okolím komunikuje hlasom. Pomocou vstavaného USB portu umožňuje nabíjať „zelenou energiou“ mobilné telefóny, tablety a ostatné prenosné zariadenia,“ dopĺňa Ernest Dálnoky.

Projekt v spolupráci s externými odborníkmi realizovalo 11 študentov z krúžku robotiky pod vedením vedúceho krúžku. V prvej etape študenti zhromažďovali informácie o tepelnej, svetelnej a veternej energii, a o súčasných technologických možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov. Demonštračný model navrhli študenti s použitím Lego Mindstorms NXT. Následne testovali základnú funkčnosť robota v programe CAD Autodesk inventor. Z troch rôznych konceptov napokon pripravili jeden virtuálny model riadenia v Matlabe. Konštrukciu robota zavŕšili zmenšeným modelom s dvoma fotovoltaickými panelmi, na ktorom preverili všetky technické parametre a stavbou funkčného robota v skutočnej veľkosti. Získané informácie a vedomosti využili študenti na hodinách fyziky a informatiky a tiež pri príprave Festivalu vedy a techniky.

Inteligentný robot e-Slnečnica v prevádzke na dvore gymnázia.
Inteligentný robot e-Slnečnica v prevádzke na dvore gymnázia.

Projekt prebiehal od septembra 2012 do konca júna 2013. Inteligentný robot, nazvaný príznačne e-Slnečnica, sa nachádza na gymnáziu v Leviciach. „Ak sa konštrukcia e-Slnečnice osvedčí, postupne by sme chceli zhotoviť ďalšie exempláre a odštartovať projekt „e-Slnečnica na každý školský dvor“,“ priblížil Ernest Dálnoky.

Ak máte záujem dozvedieť sa o projekte e-Slnečnica podrobnejšie informácie, kontaktujte: Ing. Ernesta Dálnokyho, pedagóga a vedúceho krúžku robotiky, 0911 929 940, dalnoky@regpress.sk.

 

Zdroj: ZSE, Živá energia

Zdieľajte:   Facebooktwittermail