Inteligentné elektromery na Slovensku

redakcia setri.sk

Na Slovensku sa má do roku 2020 nainštalovať asi 600 tisíc inteligentných meradiel koncovej spotreby elektriny. Celkové náklady sa odhadli na viac ako 90 miliónov eur, avšak domácnostiam a malým podnikateľom by mali inteligentné elektromery ušetriť.

vizualizacia_smart_grid

Inteligentnými elektromermi v súčasnosti disponuje len asi 10 % európskych domácností. Na čele ich zavádzania v Európe je Taliansko, kde je nimi vybavených viac než 90 % domácností. Francúzsko plánuje do roku 2020 vybaviť inteligentnými meracími systémami asi 35 miliónov odberných miest, Británia asi 30 miliónov odberných miest. V Španielsku by sa ich malo do roku 2018 inštalovať približne 13 miliónov. Celkovo sa do konca dekády v Európe očakáva inštalácia až 240 miliónov inteligentných meracích systémov.

Podľa smerníc, ktoré sú súčasťou tretieho energetického balíka, by sa inteligentné meradlá  mali do roku 2020 nainštalovať v najmenej 80 % domácností EÚ. Transpozíciou smerníc v zákone o energetike (251/2012 Z.z.) sa Slovensko zaviazalo zabezpečiť realizáciu inteligentných meracích systémov, ktoré podporujú aktívnu účasť odberateľov na trhu s dodávkou elektriny. Ministerstvo hospodárstva predložilo v máji návrh riešenia zavádzania inteligentných meračov v elektroenergetike u nás. V polovici októbra by mala nadobudnúť účinnosť vyhláška MH SR o postupe a podmienkach zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.

Inteligentné elektromery pre domácnosti a MSP

„Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Inteligentné elektromery tiež umožňujú znížiť zaťaženie sústavy v čase špičky vďaka aktualizovaným informáciám a ich výmene s riadiacimi jednotkami dodávateľov a výrobcov energie. V oblasti elektroenergetiky sa na Slovensku počíta so zavedením inteligentných meradiel pre minimálne 80 % koncových odberateľov elektriny s ročným odberom najmenej 4 MWh.

Do konca roka 2020 by tak malo byť na Slovensku nainštalovaných 600 tisíc digitálnych elektromerov – 480 tisíc v domácnostiach a 120 tisíc v malých a stredných podnikoch. Meradlá sa budú inštalovať postupne podľa veľkosti ročnej spotreby koncových odberateľov. 

Ročné prínosy 21,8 mil. €, náklady 11,3 mil. €

Podľa odporúčania Európskej komisie vypracoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ekonomické posúdenie dlhodobých nákladov a prínosov ich zavedenia. Celkové prínosy zo zavedenia inteligentných meradiel sa podľa analýzy naplno prejavia až po inštalácii cieľového počtu 600 tisíc meradiel. Ročný prínos má byť podľa ÚRSO na úrovni 21,8 milióna eur, pričom najvyšší prínos majú dosiahnuť koncoví odberatelia.

Celkové náklady na inštaláciu a prevádzku 600 tisíc elektromerov predstavujú približne sumu 90,3 miliónov eur, z toho investičné náklady takmer 68 mil. € a prevádzkové náklady viac než 22 mil. €. Priemerné ročné náklady by mali byť vo výške 11,3 milióna eur. Návratnosť investovaných prostriedkov sa predpokladá najskôr v roku 2019 alebo 2020.

Celkovú výšku nákladov budú podľa ministerstva znášať distribučné spoločnosti, avšak ÚRSO má v cenovej regulácii zohľadniť náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku týchto zariadení. MH SR regulátorovi odporučilo zabezpečiť rámec princípov tak, aby sa minimalizovali dopady na ceny pre koncových odberateľov. Vo vyhláške sa zároveň uvádza, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre koncových odberateľov elektriny požiadavky a rozsah nevyhnutných úprav potrebných na inštaláciu nového meradla. Prípadné potrebné úpravy na odbernom mieste vykoná koncový odberateľ elektriny na svoje náklady.

Pozadie

Kľúčový dokument pre rozvoj inteligentných sietí (smart grids) na úrovni EÚ vydala Komisia v apríli 2011. Podľa neho boli členské štáty povinné najneskôr do 3. septembra 2012 pripraviť plán vykonávania a časový harmonogram inštalácie inteligentných meracích systémov.
V októbri 2011 pripravila EK správu o stanovení spoločných funkčných požiadaviek pre inteligentný merací prístroj.
Na jar 2012 následne vydala odporúčanie o prípravách na zavádzanie inteligentných meracích systémov, ktoré vymedzuje pojmy ako inteligentná sieť, inteligentný merací systém, najlepšie dostupné techniky a veľký dôraz kladie na zabezpečenie ochrany údajov komunikovaných novými technológiami a tiež usmernenia pre vykonanie analýzy nákladov a prínosov projektov inteligentných sietí.

Zdroj: EurActiv.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...