Energetický štítok klimatizácie

klimatizacia whl

K tomu, aby sme sa najmä v horúcich letných mesiacoch cítili príjemne, nám slúžia klimatizačné zariadeniaKlimatizácia je napriek mnohým odporcom a negatívnym vplyvom na naše zdravie (najmä pri nesprávnom používaní) z roka na rok používanejšia. Pri jej kúpe a používaní je potrebné zvážiť niekoľko faktov, energetický štítok klimatizácie vám v tom pomôže.

Klimatizácia je zariadenie, ktoré vyrovnáva vonkajšie a vnútorné vplyvy prostredia na ľudský organizmus. Parametre výkonu si používateľ nastaví sám a automatická regulácia zabezpečí ich udržiavanie. Čím je rýchlosť vzduchu vyššia, tým musí byť privádzaný vzduch teplejší. Teplotu privádzaného vzduchu zo zariadenia preto volíte podľa jeho rýchlosti. Klimatizačné zariadenia tak vytvárajú príjemné, hygienicky vhodné a teplotne stále prostredie počas celého roka.

Nastavenie výkonu klimatizačného zariadenia umožňuje:

 • filtráciu, ionizáciu vzduchu
 • chladenie alebo ohrievanie vzduchu
 • zvlhčovanie alebo odvlhčovanie vzduchu
 • prúdenie vzduchu

Tip na šetrenie 

Udržujte primeraný teplotný rozdiel
Rozdiel medzi vonkajším prostredím a klimatizovanou miestnosťou by nemal byť vyšší ako 5-7 stupňov. Vyšší rozdiel predstavuje nielen vyššiu spotrebu energie – nižšia energetická hospodárnosť, ale aj zbytočnú záťaž pre organizmus.

Energetický štítok klimatizácie – popis

energetický štítok klimatizácie 2energetický štítok klimatizácie obr. 1

 

1. Základné údaje o výrobcovi a výrobku 

Názov a obchodná značka výrobku, identifikačná značka modelu výrobcu.

2. Trieda energetickej hospodárnosti

Existuje 7 tried energetickej hospodárnosti A, B, C, D, E, F, G, pričom energetickú triedu A dosahujú energeticky najhospodárnejšie elektrospotrebiče a energetickú triedu G najmenej hospodárne elektrospotrebiče. Trieda energetickej hospodárnosti spotrebiča je uvedená vo výške príslušnej šípky.

3. Ekologická značka – kvietok

Environmentálna značka Európskej únie je udeľovaná výrobkom, ktoré počas celej životnosti, vrátane vývinu produktu, výroby, distribúcie, používania a likvidácie v porovnaní s bežnými výrobkami menej zaťažujú životné prostredie. Jednotlivé životné fázy výrobku sú hodnotené z nasledujúcich environmentálnych aspektov:

 • tvorba odpadu, znečisťovanie a poškodzovanie pôdy
 • znečisťovanie vody
 • znečisťovanie ovzdušia
 • hluk
 • spotreba energie
 • spotreba prírodných zdrojov
 • dopady na ekosystémy

4. Spotreba elektrickej energie

Spotreba elektrickej energie v kWh pre režim chladenia vychádza z priemerného použitia 500 hodín ročne v režime chladenia pri plnom zaťažení.

5. Chladiaci výkon

Údaj označuje chladiaci výkon v kW v režime chladenia pri plnom zaťažení.

6. Typ

Typ: len chladenie, chladenie /vykurovanie:
Šípka sa umiestni v rovnakej rovine, ako je príslušný typ.

7. Tepelný výkon

Len pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania. Tepelný výkon je definovaný ako vykurovací spotrebiča v kW v režime vykurovania pri plnom zaťažení.

8. Účinnosť vykurovania 

Len pre klimatizačné jednotky s možnosťou vykurovania, trieda energetickej hospodárnosti vyjadrená na stupnici A (vyššia) po G (nižšia).

9. Hlučnosť

Údaj o maximálnej hlučnosti klimatizačnej jednotky.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail