Elektromobilita v Bratislave dostáva zelenú

projekt_VIBRATe

Aktívnu podporu ekologickej doprave deklarovali hlavné mesto SR a Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Spoločné memorandum o rozvoji elektromobility podpísali v sobotu 21. 9. 2013 primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a riaditeľ SEVA Peter Badík.

 

V spoločnom memorande sa obidve strany prihlásili k týmto bodom:

  • Odvetvie elektromobility dosiahlo za posledné obdobie významný technologický pokrok. Ten sa prejavuje v čoraz väčšej ponuke elektromobilov, ktoré sa stávajú dostupnou a ekologickou alternatívou prepravy.
  • Podmienkou širšieho využívania elektrickej dopravy je systematická koordinácia vlády, samosprávy, ale aj súkromného sektora.
  • Dôležité je rozšíriť potrebnú infraštruktúru, ale aj vytvoriť vhodné podporné mechanizmy pre rozvoj elektromobility.
  • Mesto Bratislava a SEVA sa dohodli na strategickej podpore elektromobility, ktorá by mala pozitívny dopad na život obyvateľov mesta. Mesto Bratislava by v súvislosti s memorandom malo navrhnúť opatrenia, ktoré by bolo možné čo v najkratšom čase zrealizovať.

Cezhraničný projekt VIBRATe dokazuje, že elektromobilita v Bratislave je životaschopná

Aj keď mnohí stále zaraďujú elektromobily do kategórie science fiction, elektromobily sa v poslednom období stávajú realitou aj u nás. V rámci Twin City regiónu Bratislava – Viedeň už niekoľko rokov funguje unikátny cezhraničný projekt VIBRATe (VIedeň BRATislava E-mobility), vďaka ktorému sa medzi dvomi hlavnými mestami vybudovala sieť štandardizovaných nabíjacích staníc a otestovali sa elektromobily v praxi. Partneri projektu, medzi ktorých patrí aj ZSE, si stanovili jasný cieľ: preniesť výhody čistej a energeticky efektívnej elektromobility do bežného života a zvýšiť povedomie verejnosti o tejto oblasti. Výsledkom úsilia by mal byť nárast vodičov, ktorí prejdú na ekologickejšiu formu dopravy.

Počas posledných dvoch rokov fungovania tohto projektu sa môže elektromobilita v Bratislave pochváliť aj prvými výsledkami. Projekt VIBRATe ušetril v Bratislave 7,2 tony emisií CO2. Vo Viedni  úspora dosiahla 14,3 tony, čo tvorí celkových 21,5 tony emisií CO2.

 

© setri.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail