Ekologická nafta z vody a vzduchu

Automobilka Audi je v oblasti vývoja syntetických palív jedným z priekopníkov. Podarilo sa jej vyvinúť palivo podobné nafte len s použitím vody, oxidu uhličitého zo vzduchu a elektriny. Palivo má mať lepšie vlastnosti spaľovania ako nafta, takže aj jeho používanie je ekologickejšie.

Nová ekologická syntetická nafta neobsahuje aromatické uhľovodíky a síru, vďaka čomu pri jej spaľovaní vznetovými motormi nevznikajú bežné škodliviny. Nulový obsah síry znamená tiež podstatné zníženie produkcie pevných častíc (sadzí). Audi dalo palivu názov e-diesel Blue Crude a okrem ekologických predností sa automobilka pochválila aj tým, že nová bio-nafta sa ľahšie vznieti.

Aby vznikla nafta, vraj stačí vzduch voda a elektrina

Zdroje z automobilky Audi tvrdia, že jediné prostriedky potrebné na vytvorenie nafty e-diesel Blue Crude sú CO2, voda a elektrina. CO2 sa zachytáva zo vzduchu, voda je elektrolyticky rozložená na vodík a kyslík. Následne potom pri vysokom tlaku a teplote vzniká kvapalné palivo, ktoré je plné uhľovodíkových reťazcov s vlastnosťami veľmi podobnými klasickej motorovej nafte. Blue Crude možno tiež s bežnou naftou miešať podobne, ako sa to robí u bionafty.

Továreň, v ktorej sa vyrába ekologická nafta e-diesel Blue Crude pre Audi.
Továreň, v ktorej sa vyrába ekologická nafta e-diesel Blue Crude. Foto: wot.mototrend.com

Nové palivo sa bude zatiaľ len experimentálne vyrábať neďaleko českých hraníc, v továrni spoločnosti Sunfire v Drážďanoch. Sunfire je jeden z partnerov Audi v tomto projekte a jeho špecializáciou je práve tvorba CO2 neutrálnych cyklov. V prípade paliva to znamená, že na jeho výrobu sa použije toľko CO2, koľko ho následne automobil vypustí pri spaľovaní paliva. V experimentálnej prevádzke sa denne vyrobí asi 160 litrov Blue Crude denne. Zhruba 80 % tohto paliva je premenené na syntetickú naftu Audi e-diesel.

ČÍTAJTE TIEŽ: Zaujímavosti z ekologickej dopravy a elektromobility

Proces zachytávania CO2 zo vzduchu funguje vďaka unikátnej jednotke od švajčiarskej spoločnosti Climeworks, ktorá obsahuje špeciálny absorbent. Keď sa nasýti, je jednotka zohriata na vyššiu teplotu, čím sa uvoľní čistý plyn pre následnú fázu výroby. Medzitým druhá jednotka vyrába elektrolyticky z vody kyslík a vodík. Použitá je samozrejme elektrina z obnoviteľných zdrojov. Vodík potom v ďalšom kroku reaguje s CO2 za teploty 220 °C a tlaku 25 barov. Tým práve vzniká uhľovodíkové tekuté palivo. Audi sa chváli 70 % účinnosťou tohto procesu.

Ako s týmto palivom automobilka ďalej naloží zatiaľ nie je známe. Ostatne, podobných experimentov sa zúčastňuje veľmi často. Za pomoci mikroorganizmov napríklad Audi vyrába palivo e-etanol. Od roku 2011 napríklad experimentuje so syntetickým metánom, ktorý je zameniteľný s CNG. Audi tomuto palive hovorí e-gas. Aj toto palivo vzniká z CO2 a vodíka a aj jeho výroba je zložitá. Nám zostáva veriť, že sa do praxe čo najskôr dostane viacero ekologických alternatívnych pohonov, aby sa ekologická doprava stala masovejšou a zároveň dostupnou.

Zdroj: iDnes.cz, wot.motortrend.com

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail